Aktualijos

Edit

Amount of short articles:

Amount of articles links:

You can order sections with dragging on list bellow:

  • Aktualijos
Išsaugoti
Atšaukti
Reset

Gamta

Priminimas medžiotojams: medžiojamuosius gyvūnus privalu apskaityti

Image - Priminimas medžiotojams: medžiojamuosius gyvūnus privalu apskaityti

  Aplinkos ministerija primena medžiotojams, kad jie privalo, kaip pareigoja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, vieną kartą per medžioklės sezoną (sausio-kovo mėn.) atlikti medžiojamųjų gyvūnų apskaitą pagal pėdsakus sniege. Šios apskaitos

Pirmadienis, 14 Sausis Komentarai (0)

Gulbių skrydis

Paskui gulbes skrendanti anglė stabtelėjo Ventėje

Image - Paskui gulbes skrendanti anglė stabtelėjo Ventėje

Pagaliau ilgai lauktas susitikimas įvyko - ekspedicijos „Gulbių skrydis“ komanda šeštadienį apsilankė Nemuno deltoje, kur susitiko su Lietuvos mokslininkais, gamtosaugininkais ir vietos bendruomenės atstovais.Penktadienį Baltijos aplinkos forumo specialistai ir ornitologas

Ketvirtadienis, 3 Lapkritis Komentarai (0)

Nuomonės ir komentarai

Nepatinkančią pavardę galima nesudėtingai pasikeisti

Image - Nepatinkančią pavardę galima nesudėtingai pasikeisti

  Kai kurie žmonės nugyvena visą gyvenimą turėdami vieną pavardę, tačiau kiti dėl vienokių ar kitokių priežasčių savo asmenvardį pasikeičia. Migracijos teisės ekspertė Edita Prilepskienė įvardija, kokiais atvejais žmonės nusprendžia pavardę

Šeštadienis, 12 Rugpjūtis Komentarai (3)

Oficialūs pranešimai

Mažės rinkliava už įvažiavimą į Neringą

Image - Mažės rinkliava už įvažiavimą į Neringą

  Nuo rugpjūčio 21 dienos mažėja vietinė rinkliava už įvažiavimą transporto priemone į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją – jis lengviesiems automobiliams mažės net keturis kartus nuo 20 iki 5

Penktadienis, 11 Rugpjūtis Komentarai (0)

Politika

Startuoja savivaldos rinkimai

Image - Startuoja savivaldos rinkimai

   Praėjusiųjų metų gruodžio 28 d. baigėsi visų pretendentų į Savivaldybės tarybos narius ir į mero postą registracijos

Ketvirtadienis, 10 Sausis Komentarai (0)

Problema

Kovoje su šiukšlintojais naujas ginklas – iš garažų dingo konteineriai

Image - Kovoje su šiukšlintojais naujas ginklas – iš garažų dingo konteineriai

  Padangos, unitazai, stiklai, gelžgaliai, plastiko ir statybinės atliekos, baldai, manekenų dalys ar sodo skulptūros, netgi obuoliai - visą šį „turtą“ kai kurie šilutiškiai daug metų vežė ir palikdavo šalia konteinerių

Antradienis, 15 Sausis Komentarai (0)

Savivaldybėje

Laisvės gynėjus pamariškiai pagerbė atminimo liepsnelėmis, laužais, trispalviu kryžiumi

Image - Laisvės gynėjus pamariškiai pagerbė atminimo liepsnelėmis, laužais, trispalviu kryžiumi

  Mokyklų ir įstaigų languose sužibusios atminimo žvakelės; Sausio 13-osios atminimo laužai ir trispalvis kryžius Traksėdžiuose; šv. mišios ir koncertas Šilutėje; automobilių slalomo varžybos Sausio 13-osios taurei laimėti Armalėnų aerodrome, jaunimo

Trečiadienis, 16 Sausis Komentarai (0)

Seniūnijose

Liūdna žiūrėti, ką chuliganai padarė miestelio eglei

Image - Liūdna žiūrėti, ką chuliganai padarė miestelio eglei

„Po švenčių daugeliui nelengva, taip ir šiai eglutei Saugose“, – po Šv. Kalėdų socialiniame tinkle atsirado toks įrašas ir nuotrauka, kad eglutė pavojingai pasvirusi. Jau ryte šią kuklią žaliaskarę Saugų seniūnijos

Šeštadienis, 29 Gruodis Komentarai (0)

wood-3163292 960_720Lietuvoje dauguma privačių miško valdų nedidelės, paprastai iki 3 ha, todėl dažnai mažų miško valdų savininkams iškyla klausimų, kaip teisingai ir ekonomiškai naudingai juose ūkininkauti. Žinoma, privačių miškų savininkams visada į pagalbą ateina specialistai, ruošiantys miškotvarkos projektą, tačiau ir pats savininkas turėtų suprasti, kodėl parenkami būtent tokie, o ne kitokie pagrindiniai miško kirtimai. Taigi, susipažinkime, kada ir kokius kirtimus reikia ir galima projektuoti.
Pagrindiniai miško kirtimai

Pagrindiniais miško kirtimais kertami brandūs medynai. Jais siekiama panaudoti medieną ir sudaryti sąlygas naujiems medynams atkurti. Vykdant šiuos kirtimus turi būti sudarytos sąlygos racionaliai ir nepertraukiamai naudoti miško išteklius, saugoti biologinę įvairovę bei užtikrinti aplinkosaugines ir rekreacines funkcijas.

Pagrindiniai miško kirtimai atliekami medynuose, pasiekusiuose minimalų kirtimo amžių, kuris priklauso nuo medžių rūšies ir miškų grupės. Pvz.: paprastoji pušis II miškų grupės miškuose kertama 171 metų, o IVA - pasiekusi 101 metų amžių.
Privačiuose miškuose III - IVA grupių miškuose grynųjų baltalksnio, drebulės, gluosnio medynų ar mišrių medynų, kur baltalksnis, drebulė ir gluosnis sudaro 76 proc., kirtimo amžius neribojamas.

Pagrindinių kirtimų parinkimo būdas iš esmės priklauso nuo gamtinių, geografinių ir ekonominių sąlygų, miškų grupės, miškininkystės lygio. Visais atvejais įvertinama augimvietės sąlygos, medynų charakteristika, miškų atkūrimo būdas, augalų jautrumas aplinkos faktoriams, siekiama išsaugoti bioįvairovę. Vidinės miškotvarkos projekte būna numatytas kiekvieno brandaus medyno pagrindinių kirtimų būdas, intensyvumas bei kirtimo eiliškumas.

Atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai

Lietuvoje taikomi pagrindiniai miško kirtimai būna plynieji ir neplynieji. Neplynieji pagrindiniai miško kirtimai dar skirstomi į atvejinius ir atrankinius. Kiekvienam brandžiam medynui kirtimo būdas nustatomas atsižvelgiant į miškų grupę, augimvietę, medyno sudėtį bei tikslinių medžių rūšių pomiškio kiekį.

Atvejinis pagrindinis miško kirtimas - pagrindinis miško kirtimas, kai brandus medynas iškertamas per kelis kartus kas 5 ar daugiau metų. Jų metu brandus medynas iškertamas dalimis (per 2 - 3 ir daugiau atvejų) per 10-20 metų kartu suformuojant naujos kartos mišką. Šį kirtimo būdą sąlygoja medyno rūšinė sudėtis, perspektyvaus pomiškio kiekis, antro ardo buvimas.

Atvejiniais kirtimais skatinamas savaiminis miško žėlimas bei sutrumpinamas medyno išauginimo laikas. Kertant keliais atvejais, ilgesnį laiką gaunama mediena, formuojasi natūralūs, atitinkantys augimvietę medynai, išsaugoma bioįvairovė.

Atvejiniais kirtimais dažniau kertami didelio skalsumo, našūs, turintys perspektyvų pomiškį ar antrą ardą medynai. Atvejinio kirtimo trukmė ir atvejų skaičius priklauso nuo medynų rūšinės sudėties, jų struktūros, atsparumo vėjams, pomiškio kiekio bei augimvietės sąlygų.

Taikomi tipiški, supaprastinti, grupiniai ir ilgalaikiai atvejiniai kirtimai. Tipiški atvejiniai kirtimai vykdomi medynuose, kuriuose nėra reikiamo pomiškio kiekio ir siekiama atkurti mišką žėliniais. Tokie medynai iškertami per 3 - 4 atvejus.

Supaprastinti atvejiniai kirtimai vykdomi medynuose, turinčiuose reikiamą tikslinių rūšių pomiškio kiekį. Šiais kirtimais per 2 atvejus taip pat kertami medynai, kuriuose nėra nei pomiškio nei antrojo ardo, tačiau sudaromos, sąlygos savaiminukų susiformavimui. Ilgalaikiai atvejiniai kirtimai vykdomi mišriuose, 0,8 ir didesnio skalsumo įvairiaamžiuose medynuose. Šiais kirtimais medynai iškertami per ilgesnį nei 20 m laikotarpį.

Grupiniai atvejiniai kirtimai taikomi III - IV gr. medynuose su grupėmis susiformavusiu pomiškiu, bei II gr. medynuose - be pomiškio.

Bendrai atvejiniai miško kirtimai turi būti taikomi tokiuose medynuose, kuriuose yra reikiamas tikslinių medžių rūšių pomiškio kiekis (pvz., paprastosios pušies iki 1 metro aukščio 8000 vnt./ha); kai juose yra perspektyvus ne mažesnio kaip 0,4 skalsumo tikslinių rūšių antrasis ardas; kai natūralaus drėgnumo (N) ir laikinai užmirkusiose (L) augavietėse augančių beržynų, drebulynų, baltalksnynų ir eglynų medynų (skalsumas 0,8 ir daugiau) sudėtyje yra tikslinių medžių rūšių, minimalų kirtimo amžių pasieksiančių po 20 metų. Arba kai medynas susideda iš labai skirtingo kirtimo amžiaus medžių rūšių.

Atvejiniai kirtimai gali būti atliekami tolygiai visame plote ar taikomi grupiniai - lizdiniai kirtimai. Grupiniai - lizdiniai atvejiniai kirtimai taikytini medynuose, kuriuose netolygiai išsidėstęs pomiškis. Taikant 3 atvejų kirtimus vienu atveju iškertama 30-40 proc., o antru atveju - 40-50 proc. medyno tūrio. Atvejiniai kirtimai skatina bioįvairovės gausumą bei padeda suformuoti natūralų mišką.

Atrankiniai pagrindiniai miško kirtimai

Dar vienas neplynųjų kirtimų būdas yra atrankinis pagrindinis miško kirtimas - jo metu iškertama dalis tam tikro amžiaus, kokybės, matmenų ar būklės medyno medžių, siekiant išlaikyti arba sukurti įvairiaamžį medyną. Atrankiniams kirtimams būdinga tai, kad medynuose iškertami tik tam tikri medžiai ar jų grupės. Jie taikomi įvairiaamžiuose, ypatingos apsaugos ir riboto miško naudojimo medynuose, dažniausiai II grupės miškuose.

Atrankiniai kirtimai skiriami į grupinius ir laisvuosius. Laisvieji atrankiniai kirtimai paprastai taikytini įvairiaamžiuose medynuose. Jie kartojami kas 10-15 m., kiekvieną kartą iškertant 15-20 proc. viso tūrio. Šių kirtimų metu periodiškai iškertami brandūs, mažo prieaugio, neperspektyvūs, nepageidautinų rūšių medžiai. Tokie kirtimai padeda išsaugoti miškų funkcinę paskirtį, jų apsaugines ir rekreacines savybes.

Biologinės įvairovės išsaugojimas

Miško kirtimų taisyklėse biologinei įvairovei išsaugoti numatyti reikalavimai: II-IVA miškų grupių miškuose kertant didesnes kaip 1 ha neplynųjų pagrindinių miško kirtimų biržes, jose privaloma palikti ne mažiau kaip 7 gyvus medžius 1 ha (iš kurių ne mažiau kaip 3 būtų senesni arba storesni negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 3 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius 1 ha (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuobrių). Jeigu biržė yra 0,5-1 ha dydžio, privaloma palikti ne mažiau kaip 3 gyvus medžius (iš kurių ne mažiau kaip 2 būtų senesni arba storesni medžiai negu vidutiniai medžiai medyne) ir ne mažiau kaip 2 negyvus storesnio kaip 20 cm skersmens 1,3 m aukštyje medžius (jeigu tokių medžių nėra, reikia palikti atitinkamą kiekį stuobrių). Biologinei įvairovei svarbūs medžiai kirtavietėse paliekami suirti.

Pagrindinis neplynųjų pagrindinių kirtimų tikslas yra sudaryti sąlygas savaiminiam miško atsikūrimui. Savaiminės kilmės medynai formuojasi įvairiaamžiai, kelių ardų, įvairiarūšiai. Jie yra atsparesni ligoms, kenkėjams ir gamtos stichijoms, juose žymiai gausesnė biologinė įvairovė. Taigi, siekiant darniai ūkininkauti miške, verta projektuoti neplynuosius kirtimus.

  • Naujausi
  • Populiarūs
  • Komentarai

Ukmergės naujienos

kamieniniubank.lt