10 metų Neįgaliųjų draugijai prabėgo kaip viena diena

neigaliuju draugija saleŠilutės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Dulkytė kovo 6 dieną sukvietė visus miesto ir rajono neįgaliuosius išklausyti ataskaitų už 2014 metus, nuveiktus darbus bei finansinės ir revizinės komisijų ataskaitų. Salė, kaip visados, vos talpino draugijos narius.

L.Dulkytė draugijai pradėjo vadovauti prieš 10 metų, o tądien atsiskaitė, kaip įprasta kasmet, už 2014 metus. Savo pranešime pirmininkė smulkiai vardijo visą praeitų metų veiklą.

Metai buvo gausūs stambių renginių. Vieni svarbesnių – tai 25 metų draugijos įkūrimo jubiliejus, vykęs Juknaičių kavinėje „Prūsija“, kur dalyvavo apie 180 šventės dalyvių, klausėsi garsaus dainininko E.Kučinsko koncerto; Šilutės kultūros ir pramogų centre surengta respublikinė neįgaliųjų vokalinių ansamblių šventė „Vilties paukštė“. Taip pat neįgalieji daug keliavo – ne tik po įvairius Lietuvos kampelius, bet aplankė ir Švediją (Stokholmą), Lenkiją (Veličką, Zakopanę).
neigaliuju draugija aktyvas
Draugijoje teikiamos skalbimo, maudymo, masažo paslaugos, veikia siuvimo ir floristikos būreliai, norintys dainuoti ir groti savo talentus gali atskleisti ansambliuose „Kvietkelės“ ir „Šilo aidai“.

Sunkūs ligoniai lankomi namuose, atvežami išsimaudyti, surenkami jų skalbiniai ir pristatomi atgal į namus, draugijos nariai padeda vieni kitiems nuvažiuoti pas gydytojus, ne vieną teko nuvežti ir į Klaipėdą.

Pirmininkė dėkojo visiems draugijos darbuotojams už gerai ir su atsidavimu atliekamus pavestus darbus, padalinių pirmininkams ir visiems nariams – už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje.

Finansinę ataskaitą, kaip panaudotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektinės lėšos, perskaitė finansininkė Vaida Paškauskienė. Su revizijos komisijos aktu supažindino revizijos komisijos narė Laima Lomsargienė, Gardamo padalinio pirmininkė.

Pažeidimų nenustatyta, darbai įvertinti vienbalsiai – gerai. Išklausius ataskaitas neaiškumų neatsirado, dalis narių panoro pirmininkei padėkoti. Ramutė Kvederienė dėkojo visam kolektyvui už nuoširdumą, paprastumą, ir sakė, kad draugija – tarsi jos antrieji namai. Ypač dėkojo už tai, kad draugija pasirūpina nuvežti pas gydytojus.

Draugijos narys, rajono politikas Vaidas Pavilonis pasidžiaugė neįgaliųjų darbais, jų gabumais ir noru veikti, kurio gali pavydėti net sveiki žmonės.   Prieš 10 metų, kovo 15 d., nedidelis dainą mylinčių moterų būrelis susibūrė į ansamblį, o pirmasis vadovas buvo visuomeniniais pagrindais dirbęs Česlovas Jovaiša. Taip suskambėjo pirmoji daina. Būrelio narių vis daugėjo, vienu metu jis tapo beveik choru. Bet gyvenimas daro savo pataisas, keletas dainininkių mus jau paliko, jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Vėliau pavyko „prisivilioti“ naują vadovą – Antaną Kmitą su visa kapela „Šilo aidai“, tad ansamblis „Kvietkelės“ toliau gyvuoja, savo dainomis paįvairina šventes, koncertuoja seniūnijose, dalyvauja konkursuose. Ir tądien „Kvietkelės“ ilgai linksmino susirinkusiuosius, o vėliau visi smagiai bendravo prie vaišėmis dengtų stalų. Ačiū šeimininkėms.