100-metė „atrado“ A.Masiulį ir kritikuoja A.Kubilių

lapaliu 100mete su sveciaisUžauginti vaikai, išsūpuoti anūkai ir proanūkiai, nudirbti jau visi darbai ir sulauktas 100 metų jubiliejus. Tokią sukaktį švenčianti Saugų seniūnijos Lapalių kaime gyvenanti Marija BRATĖNIENĖ pastaruoju metu priiminėja gausius sveikintojų būrius.

Trečiadienį į atokią sodybą suko ir rajono savivaldybės, Saugų seniūnijos bei „Sodros“ vadovų automobiliai, žurnalistai. Senolei linkėta ne tik sveikatos, bet ir 110-ties metų sulaukti, kuomet jau ir visos televizijos į Lapalius suvažiuosiančios…

Iki 95-erių gyveno Traksėdžiuose

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tikrasis garbios jubiliatės 100-metis atėjo kovo 30 dieną. Bet tuomet močiutė gyveno Kaune, pas dukrą, tad šilutiškiai pasveikinti ją galėjo tik dabar. 

M.Bratėnienė – buvusi mokytoja, daug metų atidavusi ir mūsų Traksėdžių pagrindinės mokyklos mokinukams, daug metų – net iki 95-erių čia ir gyvenusi. Tik prieš 5-metį sūnus Rimtautas mamą parsivežė į savo namus.

O augo ir skautišką savo jaunystę p.Marija praleido Kupiškio rajone, vėliau dirbo netoli Zarasų. Būtent iš šio rajono pradinės mokyklėlės buvusi matematikos mokytoja išsaugojo mieliausius prisiminimus. „Geri žmonės kupiškėnai, tiesūs jų keleliai“, – ir dabar dar prisimena dainos žodžius.

Pastebėjo aktoriaus A.Masiulio talentą

Močiutė pasakoja, kad jaunystėje buvo aktyvi Kupiškio rajono Subačiaus miestelio dramos teatro narė: ir organizatorė, ir režisierė, ir dekoracijų gamintoja. Kažkaip derėjo šiai moteriai tikslusis mokslas – matematika su teatro menu.

O sūnus Rimtautas vis prisimena, jog suorganizavusi dramos būrelį mama nesunkiai sugebėjo į jo veiklą įtraukti visas aplinkines moteris – savo mokinių mamas. Mama iki 1 valandos nakties namuose siūdavusi visokius drabužius teatralų spektakliams, o užuolaidos nuo langų jos ir kitų moterų namuose netrukdavo virsti pelenių ir karalaičių suknelėmis…
lapaliu simtamete
Visgi mieliausi p.Marijai iki dabar išliko tautiniai lietuvaitės drabužiai: jais pasidabinusi priiminėjo svečius savo 100-mečio jubiliejaus dieną, vaikų užsiprašė jais aprengtą ir palaidoti.

Būtent tame p.Marijos dramos būrelyje savo karjerą pradėjo ir žymus aktorius Algimantas Masiulis, būtent ji, pasak sūnaus, davė tuometiniam vaikui impulsą, ragino ir vėliau neapleisti vaidybos.

Išgyvena, kad nebegali skaityti

Ištekėjusi už Lietuvos karininko Petro, p.Marija susilaukė sūnaus Rimtauto. Bet šeimos galva netrukus 7 metams buvo ištremtas į Mordoviją. Grįžo toks išvargęs, kad ir artimieji vos begalėjo pažinti: anot Rimtauto, iš 80 kilogramų svėrusio vyro beliko vos 40 kg.

Mokslus baigęs Rimtautas 1964-aisiais gavo paskyrimą į šalia Šilutės, Traksėdžiuose esančią durpių įmonę, gavo ir butą. Netrukus jis į mūsų kraštą parsivežė ir tėvus bei vėliau gimusią seserį Liną. Mama ir vėl dirbo mokykloje, vadovavo namų ruošos ir botanikų (ir vėl staigus posūkis iš tiksliųjų mokslų) būreliams.

Ir išėjusi pensijon p.Marija rankų sudėjusi nesėdėjo. Net 90-ties sulaukusi ji vąšeliu dar numezgė keturias puošnias skaras žinomoms Vilniaus ponioms. Ir dabar, nors jau beveik nebemato, dar šį bei tą mezginėja. Didžiausia problema ilgaamžei ir yra tai, kad jau nebegali nei skaityti, nei televizijos laidų matyti.

Geriausiai savo gyvenimą p.Marija prisimena iki 1956-ųjų metų, vėlesni įvykiai atmintyje jau pinasi. „Bloga mano atmintis, sunku su manimi kalbėtis“, – sako savo svečiams.

Pripažįsta maldą be kunigų

Močiutė turi savitą požiūrį į Dievą, tikėjimą ir maldą. Jaunystėje patyrusi vieno kunigo neteisybę, kuomet puikiai atsakiusiai į egzamino klausimus Marijai jis vis dėlto parašė tik ketvertą, senolė ir šiandien nepripažįsta kunigiškų patarnavimų. Todėl ir meldžiasi tik vienatvėje.

Užtat M.Bratėnienė labai vertino Tėvą Stanislovą, autoritetas jai yra ir monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. O šiandieninis Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius atvirkščiai – neretai pelno karčių p.Marijos pastebėjimų ir net kritikos dėl savo vadovavimo valstybei.

Ilgaamžiai p.Marijos giminėje – jokia naujiena. Jos tėtis mirė sulaukęs 100 metų ir 4 mėnesių. Jis gerai prisiminė visus praūžusius karus, prisiminimais apie juos ir Leniną ne kartą dalijosi su spaudos atstovais.

JAV gyvenantis p.Marijos brolis jau sulaukė 93-ejų, bet vis dar gyvena aktyvų gyvenimą: pats automobiliu kas rytą važiuoja į savo firmą, pats ir maistą namuose gamina.