14-oji „Lietuvininkų viltis“ – jaunųjų šaulių vadui

lietuvininku jauniusPremijos laureatas siūlo sodinti „Lietuvininkų vilties“ ąžuolų alėją

„Lietuvininkų vilties“ premijos teikimo vakarą jaunieji šauliai atsistoję ploja iki delnų skausmo – taip jie atiduoda pagarbą ant scenos užlipusiam savo vadui Donatui Jauniui. O premijos laureatas tik kukliai pripažįsta, kad yra žymiai vertesnių už jį būti lietuvininkų viltimi…

Taip pat kukliai jis šnekėjo ir pernai Lietuvos kariuomenės dienos proga gavęs „Lietuvos karžygio“ apdovanojimą. Tačiau darbai ir apdovanojimai byloja patys, ir geranoriškas, neatlygintinas darbas su „broliais ir seserimis“ (taip D.Jaunius vadina šaulius), nelieka nepastebėtas.

Virtinė idėjų, kaip skatinti žmonių gerumą ir gražinti Šilutės miestą bei rajoną, neapleido D.Jauniaus net ir ant scenos: išklausęs sveikinimo kalbų, laikydamas rankose „Lietuvininkų viltį“ simbolizuojančią statulėlę – ąžuolą, šaulių vadas pasiūlė naują iniciatyvą – Šilutėje sodinti tikrų „Lietuvininkų vilties“ ąžuolų alėją.

Tapo 14-uoju premijos laureatu

„Lietuvininkų vilties“ premija pirmą kartą mūsų krašte buvo įteikta 2002 metais. Ji skiriama asmeniui ar organizacijai, kurie savo veikla garsina Pamario krašto kultūrą, reiškinius, žmones Lietuvoje ar už jos ribų, pelno laimėjimus bei telkia jaunus žmones bendrai kūrybinei veiklai, ugdo jų meilę savo kraštui ir pan.

Šiemet, komisijos sprendimu, 14-uoju šios premijos laureatu tapo D.Jaunius, be atlygio dirbantis su jaunaisiais šauliais, skiepijantis jiems bendražmogiškąsias vertybes, patriotinius jausmus, meilę savo kraštui ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą.

Pasaulinės jaunimo dienos proga ketvirtadienį, premijos teikimo vakarą Šilutės 8-osios kuopos vadui atsistoję plojo susirinkę jį pasveikinti jaunieji ir veteranai šauliai, Šilutės rajono savivaldybės atstovai, kultūrinio Šilutės gyvenimo puoselėtojai ir draugai.
lietuvininku premija veteranai
Kaip viduramžių riteris

Klaipėdos apskrities jūros šaulių rinktinės Šilutės 8-oji kuopa, kuriai vadovauja D.Jaunius, yra Lietuvos šaulių sąjungos padalinys. Šauliai – savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija. Ši asociacija vienija 11-18 metų šaulius, kurie turi teisę nešioti karinę uniformą, dirba visuomeniniais pagrindais.

D.Jaunius kuopai oficialiai vadovauja jau antrus metus, o neoficialiai – trejus, kai pareigas ėjo laikinai.

Vadovavimas šaulių kuopai nėra vienintelis „Lietuvininkų vilties“ laureato nuopelnas Pamario kraštui. Jis yra  aktyvus Saugų bendruomenės narys, anksčiau ir vadovavęs šiai bendruomenei. D.Jaunius padeda ir Saugų evangelikų bažnyčiai, nemažai idėjų jis įgyvendino šiame kaime.

Tad pelnytos premijos proga pasveikinti D.Jauniaus atvykę Saugų bendruomenės nariai linkėjo ir toliau siekti savo užsibrėžto tikslo bei nenuilstamai judėti pirmyn.

Buvęs Saugų mokyklos direktorius Gedeminas Pečiulis pasakojo, kad jo atmintyje D.Jaunius išlikęs kaip mokinys, nenuilstamai organizuojantis renginius ir ekskursijas. Kiti šios bendruomenės nariai, teikdami gėles ir apiberdami bučiniais, pripažino, kad jiems šaulių kuopos vadas – kaip viduramžių riteris, suprantantis, ką reiškia žodis garbė.

Šauliai prašo jų nepalikti

Patys artimiausi draugai ir bičiuliai, su kuriais dirba „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas, norėdami būti arčiau savo vado, užpildė visą sceną.

„Kad ir koks būtų aktyvus jaunimas, šalia visuomet reikia patyrusio žmogaus, kuris paremtų, padėtų. Donatas Jaunius – tokio žmogaus pavyzdys. Norime padėkoti už jūsų brangų laiką, energiją. Jūs vertas šitos premijos ir tikimės, kad nepaliksite mūsų“, – paskutiniais žodžiais svečius privertė nusišypsoti jaunieji šauliai.

Veteranai šauliai džiaugėsi, kad tęsiamas jų pradėtas darbas. Vyrai prisipažino, kad, pradėdami šaulių veiklą Šilutėje net negalvojo, jog šios asociacijos vardas nuskambės taip plačiai ir gražiai. Todėl, įvertindami D.Jauniaus veiklą, veteranai garsiai sušuko: „Lietuva buvo, yra ir bus!“

Negailėta tą vakarą komplimentų Donatui – jis išgirdo, kad yra kaip šaltinis, iš kurio jaunuoliai visuomet gali pasisemti gėrio, išmokti istorinių pamokų, sulaukti pamokymų, nuoširdaus pasikalbėjimo.

Padėkos žodžių sulaukė ir jo žmona Brigita, kuri, suprantanti vyro troškimus ir atleisdama, kad didžiąją dalį savo laiko jis aukoja jaunuoliams, taip pat prisidėjo, kad „Lietuvininkų vilties“ premija vainikuotų D.Jauniaus darbus.

lietuvininku jaunius su zmonaSimbolinis ąžuolas gali tapti tikru

„Lietuvininkų vilties“ laureatui kasdien tenka plyšti į tris dalis – šeima, ūkis ir jaunieji šauliai. Didelė dalis jo laisvalaikio šiuo metu skirta jaunimo ugdymui, padedant jauniems žmonėms atrasti tikrąsias vertybes. Savanoriškas darbas neišmatuojamas jokiais matais. Donatui su jaunaisiais šauliais praleistas laikas yra itin svarbi gyvenimo dalis.

Lietuvos kariuomenės dienos proga „Lietuvos karžygio“ apdovanojimuose D.Jauniui pernai įteiktas apdovanojimas „Už pasiaukojimą ugdant jaunuosius šaulius“. Tąkart apdovanojimą jis įvertino kukliai sakydamas, kad tai buvo skirta ne jam, o Šilutės šauliams, nes būtent jų veiklumas, iniciatyvos yra tokios ryškios ir svarbios, kad neliko nepastebėtos šalies mastu. Taip pat kukliai D.Jaunius premiją įvertino ir šįmet.

Dėkodamas už įvertinimą ir pagarbą, jis prasitarė nesijaučiąs nusipelnęs „Lietuvininkų vilties“ premijos – tikriausiai yra labiau nusipelniusių: tai visi šauliai – jo vadinami broliai, seserys, taip pat draugai ir bičiuliai.

„Laikydamas rankose simbolinę medžio statulėlę, vaizduojančią „Lietuvininkų viltį“, prisiminiau vieną seną šaulių idėją, kurios nespėjau aptarti su Šilutės vadovais – norėtume paprašyti leidimo Šilutėje leisti pasodinti tikrą „Lietuvininkų vilties“ ąžuolą.

Manau, tai bus naujas simbolis Šilutėje, kai kiekvienas „Lietuvininkų vilties“ premijos laureatas tęs naują ąžuolų alėją“, – idėjų nestokojo D.Jaunius.