14 šimtukų rajonui dovanojo 10 abiturientų iš trijų gimnazijų

66728591 2742156859146751_442176542504648704_oŠvietimo skyriuje jau suskaičiuoti pirminiai Šilutės rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientų egzaminų rezultatai. Šiemet, kaip ir pernai, moksleivių žinios įvertintos 14 šimtukų. Vieni egzaminai laikyti geriau, kiti – blogiau, o geriausiai – visi pasirinkusieji išlaikė – keturių dalykų egzaminus: informacinių technologijų, geografijos, istorijos ir rusų kalbos. Tačiau išlaikyta bendra visos šalies tendencija – blogi ir vis blogėja reikalai su matematika.

Bendras rajono brandos egzaminų išlaikymo procentas yra apie 93 proc.
Vis blogesni matematikos rezultatai

Švietimo skyriaus Ugdymo kokybės poskyrio vedėja Rasa Žemailienė suskaičiavo, kad ir šiemet populiariausias tarp abiturientų buvo anglų kalbos brandos egzaminas, kurį laikė iš viso 256 moksleiviai, 6 iš jų neišlaikė, o tai yra 2,3 proc. Šis egzaminas ir visoje šalyje yra populiariausias jau keli metai iš eilės.
Antroje vietoje – lietuvių kalbos valstybinis egzaminas, kurį laikė 239 moksleiviai, 26 (10,9 proc.) neišlaikė. Tai yra maždaug 2 proc. mažiau nei pernai.

Matematiką laikė 204 moksleiviai, 42 nepavyko, o tai yra gana aukštas procentas – net 20,6 proc. ir 5 proc. daugiau, negu neišlaikiusiųjų buvo pernai. Pasak R. Žemailienės, tokia pat tendencija vyrauja visoje Lietuvoje, matematika laikoma vis prasčiau. Matematikos egzaminas sunkiai įveikiamas ne tik abiturientams, bet ir žemesniųjų klasių moksleiviams, tai irgi matyti iš pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų.

Sėkmingas visiems krašto abiturientams buvo istorijos egzaminas, kurį laikė 153, ir visi išlaikė. Tai net geresni nei pernykščiai rezultatai, kuomet 3 proc. laikiusiųjų buvo patyrę nesėkmes.
Tame pačiame lygyje kaip ir pernai lieka biologija, kurią šiemet rinkosi 97 moksleiviai, 1 neišlaikė, ir tai toks pat rezultatas, kaip ir pernai.

Sėkmingas buvo ir geografijos egzaminas – visi 39 jį pasirinkusieji išlaikė. 39 abiturientai rinkosi ir fiziką, bet vienam iš jų nepavyko.

100 proc. ir pernai, ir šiemet išlaikytas informacinių technologijų egzaminas, kurį šiemet laikė 20 moksleivių.

Vokiečių kalbos šiemet nepasirinko nė vienas abiturientas, ši kalba, pasak R. Žemailienės, mūsų kraštuose kažkodėl nepopuliari. Rusų kalbą rinkosi ir sėkmingai išlaikė 1 moksleivis.

Iš gimtosios kalbos – nė vieno šimtuko

Iš viso šiemet rajone turime 14 šimtukų, juos padovanojo 10 abiturientų iš trijų gimnazijų: 11 vydūniečių, du Šilutės pirmosios ir 1 Švėkšnos „Saulės“ moksleivis.

8 šimtukai yra iš anglų kabos egzamino, 4 – informacinių technologijų, po 1 iš fizikos ir geografijos egzaminų.

Septyni abiturientai gavo po 1 šimtuką, du – po 2 šimtukus, 1 – net tris šimtukus.

Kad ir kaip bebūtų keista, bet iš iš valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino šiemet šimtuko negavo nė vienas abiturientas. Pernai šį egzaminą vienas abiturientas buvo išlaikęs 100 balų įvertinimui.

Apeliacijas abiturientai galėjo teikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos iki liepos 15 dienos imtinai. Jie privalėjo nurodyti argumentus, kodėl nesutinka su gautu įvertinimu.