20 nešiojamųjų kompiuterių – profesiniam orientavimui mokyklose

Laptop-0219 Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų netrukus gaus po vieną nešiojamąjį kompiuterį – HP ProBook 655 G1 ir dar vienas toks pat kompiuteris atiteks Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistui, atsakingam už mokinių profesinio orientavimo organizavimą ir koordinavimą bendrojo ugdymo mokyklose.

Šią įrangą švietimo įstaigos gaus iš Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, kuris nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. vykdo Eurospos Sąjungos stuktūrinių fondų finansuojamą projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra”. Pagal jį dabar Šilutės savivaldybei skirta 20 nešiojamųjų kompiuterių.

Numatyta, kad bendrojo ugdymo mokyklose nešiojamaisiais kompiuteriais naudosis karjeros specialistai, teikdami mokiniams profesinio orientavimo: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas.

Bendra projekto vertė – per 3,4 mln. Eur. 85 procentus lėšų skirta iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (beveik 2,9 mln. Eur), 15 procentų (apie 0,5 mln Eur) skyrė Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.

Šilutės r. savivaldybės taryba nusprendė, kad nešiojamieji kompiuteriai, kurių kaina – po 656,02 Eur, bus atiduoti: Šilutės pirmajai, Vydūno, Žemaičių Naumiesčio, Švėkšnos „Saulės” ir Vainuto gimnazijoms, Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrui, Kintų, Pamario, Martyno Jankaus, Juknaičių, Katyčių, Saugų Jurgio Mikšo, Vilkyčių, Gardamo, Pašyšių, Rusnės, Traksėdžių ir Usėnų pagrindinėms mokykloms.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą, užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Iš viso projekto metu mokinių profesinio orientavimo paslaugų organizavimui ir stebėsenos vykdymui yra nupirkti nešiojamieji kompiuteriai 860-čiai bendrojo ugdymo mokyklų ir 70-čiai profesinio mokymo įstaigų. Profesinio orientavimo veiklų organizavimui ir koordinavimui nešiojamaisiais kompiuteriais yra aprūpinta 60 savivaldybių administracijų arba jų įgaliotų institucijų.

Profesinio orientavimo paslaugoms teikti bus nupirkti planšetinių kompiuterių komplektai (komplektą sudaro: nešiojamasis kompiuteris su programine valdymo įranga, 28 planšetiniai kompiuteriai su programine įranga, saugojimo – įkrovimo dėžė ir maršrutizatorius) 185-oms bendrojo ugdymo mokykloms ir vienas komplektas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui.