2017-aisiais Šilutėje dirbs daugiau socialinių darbuotojų, savivaldybę pasieks 5 nauji automobiliai

Socialines naujoves_paramos_gavejaiDaugės šeimų, galinčių gauti išmokas vaikui, taip pat atsiras dvi naujos išmokos: išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui. Tai socialinės apsaugos srities naujovės, įsigaliojusios nuo 2017 metų.

Nuo sausio 1-osios dienos į Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyrių jau kreipiasi pirmieji šilutiškiai, norintys gauti šias išmokas.

Socialinių paslaugų srityje Šilutėje – ir daugiau naujovių. Savivaldybė pasiruošusi priimti septynis naujus socialinius darbuotojus dirbti su rizikos šeimomis. Šį mėnesį Savivaldybę turėtų pasiekti ir penki nauji automobiliai, kurie bus išdalinti seniūnijoms – jų socialiniai darbuotojai galės greičiau pasiekti aptarnaujamas socialinės rizikos šeimas.

Jau kreipiasi dėl naujų išmokų

Informacija apie naujas socialines išmokas respublikinėje spaudoje pasirodė praėjusią savaitę. Tačiau, anot A. Šimelionio, informacijoje būta klaidų. Daugelis žmonių suprato, kad išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai bus mokama studentus iki 26 metų išlaikantiems tėvams.

Vyriausioji specialistė Asta Lileikienė skuba paaiškinti, kad ši 152 Eur išmoka bus skiriama studentams ar moksleiviams iki 26 metų, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuojantiems aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, arba iki 30 metų asmenims, studijuojantiems doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, susilaukusiems vaikų, bet neturintiems teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą.  Ši išmoka bus mokama iki vaikui sukaks vieneri metai.

Gera žinia ir vien1 ar du vaikus nuo 7 iki 18 metų auginantiems tėvams. Jie gaus periodinę vaiko išmoką (vadinamuosius „vaiko pinigus“), kuri šiuo metu yra 15,2 Eur. Iki 2017 m. buvęs pajamų vertinimas išliks, tad ši išmoka bus skiriama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių žmonių pajamos vienam žmogui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (153 Eur).

Šeimų, auginančių ar globojančių tris ir daugiau vaikų, taip pat laukia gera naujiena: išmoka vaikui nuo gimimo iki 18 metų bus skiriama nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dar viena nauja išmoka – šeimoms, kurioms vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų. Vienam iš dvynukų tėvų bus skiriama 152 Eur/mėn. išmoka nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai. Jei gims trynukai ar daugiau vaikų, išmokos dydis didinamas 152 Eur už kiekvieną vaiką.

Dar viena nuo šių metų įsigaliojusi naujovė – „Sodros“ mokamai motinystės išmokai apskaičiuoti nebebus taikomos vadinamosios „lubos“, t.y. nėra nustatytas maksimalus kompensuojamasis uždarbis motinystės išmokai apskaičiuoti.

Didesnė pagalba numatyta šeimoms, globojančioms vaikus: vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. bus mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 152 Eur (2016 m. jis buvo 1 BSI dydžio).

Ieško socialinių darbuotojų

2017 metais Savivaldybė priims daugiau socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, taigi, šeimos, kurioms trūksta socialinių įgūdžių, gaus daugiau pagalbos ir konsultacijų.

Siekiant sumažinti darbo krūvius ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, papildomai Lietuvos savivaldybėse turės būti įsteigta apie 330 pareigybių. Naujų darbuotojų darbo užmokesčiams, socialinio draudimo įmokoms ir iš dalies profesinės kompetencijos tobulinimui papildomai skirta apie 2,6 mln. eurų.

Nuo 2017 m. vienam socialiniam darbuotojui turi tekti prižiūrėti ne daugiau kaip 10 socialinės rizikos šeimų.
„Šiais metais seniūnijose galime įdarbinti septynis žmones dirbti su socialinės rizikos šeimomis. Tad, jeigu norite dirbti šį darbą, galite kreiptis į Socialinės paramos skyrių“, – kviečia A.Šimelionis, pabrėždamas, kad kandidatuoti gali tik asmenys, baigę socialinio darbo ar socialinės pedagogikos studijas.

Jis sakė, kad su rizikos šeimomis dirbantis socialinis darbuotojas uždirba apie 530 eurų (neatskaičius mokesčių).
Šį mėnesį Šilutės r. savivaldybė gaus penkis naujus automobilius, kurie bus išdalinti seniūnijoms ir skirti būtent socialiniams darbuotojams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis.

Gavus šiuos automobilius, visos mūsų rajono seniūnijos bus aprūpintos transportu. Anksčiau socialinės darbuotojos važinėdavo su savo transportu, o transporto išlaidas Savivaldybė kompensuodavo tik iš dalies.

Mažėja paramos gavėjų

Socialinės paramos skyriaus vedėjas A.Šimelionis pasakojo, kad pastaruoju metu asmenų, gaunančių socialines pašalpas, mažėjo. Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį šias pašalpas gavo 1635 asmenys. Didžiausias socialinės pašalpos gavėjų skaičius 2016-aisiais buvo 2600, o 2015-aisiais – netgi 3156.

Kitas svarbus rodiklis – asmenys, gaunantys paramą maisto produktais. 2016 metų pabaigoje jų buvo 4682, o, pavyzdžiui, 2013 metais buvo pasiektas rekordas – maisto produktus gavo daugiau kaip 8000 asmenų.

Socialinę pašalpą ir kitas socialines išmokas gaunančių gavėjų skaičiaus mažėjimą lemia ir demografiniai procesai, ir pakilusi minimali alga.

Pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo ir dėl sugriežtintos pašalpų skyrimo tvarkos: labiau kontroliuojama, kokias pajamas gauna pašalpų prašytojai,  pašalpų gavėjai turi atlikti 32 valandas visuomenei naudingos darbų veiklos per mėnesį. Dėl to dalis asmenų, ypač jaunesnių, net nebeprašo pašalpų.

Seniūnijose veikia piniginės socialinės paramos teikimo komisijos, kurios nagrinėja atvejus, kai kyla įtarimų, kad paramos gavėjas gali nelegaliai dirbti ar gyventi nesusituokęs su kitu , turinčiu pajamų asmeniu. Nustačius tokius piktnaudžiavimo atvejus pašalpų mokėjimas yra nutraukiamas.

Sutaupytus pinigus skyrė įvairioms reikmėms

Per 2016 metus Savivaldybės Socialinės paramos skyrius, labiau kontroliuodamas pašalpų prašytojus, sutaupė 460 000 eurų, skirtų pašalpoms mokėti.

Visų pirma šios nepanaudotos lėšos skiriamos socialinėms reikmėms, o vėliau – ir Savivaldybės investicinių programų projektams, įvairioms skoloms padengti.

Tad Šilutėje dalis šių pinigų buvo skirta Socialinių paslaugų centrui, Saugų vaikų globos namams, socialinių darbuotojų piniginiams priedams, daugiau kaip 12 000 eurų buvo skirta neįgaliųjų būstų pritaikymui. Šilutės seniūnijoje įkurtos papildomos socialinių darbuotojų darbo vietos, skirta lėšų kanceliarinėms prekėms ir automobilių išlaikymui, 3000 eurų kainavo granulinis katilas, nupirktas 12 vaikų globojančiai O.Jogienės šeimynai „Vaikiškos svajonės“.