2022-ieji – Lietuvos ir Europos jaunimo metai

LR Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos jaunimo metais. Pernai gruodį 2022-uosius Europos Parlamentas paskelbė Europos jaunimo metais ir  sudarė galimybę atkreipti dėmesį į jaunimo politiką tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Jaunimo metai suteikia galimybę atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimo situaciją ir jaunimo problemas Lietuvoje ir Europoje, inicijuoti diskusijas ir tinkamų sprendimų priėmimą bei palengvinti jaunimo aktyvumo įsitvirtinimo procesą Lietuvoje.

Pagrindinė jaunimo metų tema – jaunimo  įgalinimas. Siekdamas atskleisti šią temą Jaunimo reikalų departamentas (JRD) su partneriais išsikėlė 4 tikslus: pasiekti jaunus žmones, kurie anksčiau nebuvo pasiekti ir informuoti juos apie galimybes nacionaliniu ir ES lygmeniu; pastebėti ir dalytis gerąja praktika ES jaunimo politikos ir ES programų įgyvendinimo srityje; skatinti jaunimo organizacijų ir jaunimo aktyvumą; plėtoti jaunimo ir sprendimų priėmėjų dialogą temomis, kuriuos liečia jaunimą.

„Pandemija nenuginčijamai kelia ekonomines ir socialines pasekmes Lietuvos ir Europos jaunimui.“, – teigia JRD direktorius Jonas Laniauskas. Jaunimo metų proga JRD su Europos komisijos atstovybe Lietuvoje, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvos jaunimo reikalų koordinatorių asociacija ir kitomis jaunimo organizacijomis vykdys veiklas, siekdamas visų jaunimo grupių įtraukimo, didelį dėmesį skiriant regionams.

Šiemet bus minimos Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos 30-mečio ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 50-mečio įsteigimo jubiliejai.

Jaunimo metų atidarymo renginys planuojamas kovo 4  d. Visagine, jauniausiame Lietuvos mieste. Renginio metu dalyviai išgirs Lietuvos vadovų sveikinimus bei žinomų veikėjų ir jaunimo atstovų diskusijas, bus perduotas Lietuvos jaunimo sostinės titulas iš Klaipėdos savivaldybės Marijampolės savivaldybei, vyks koncertas.

Kovo mėnesį startuos interneto svetainė, dedikuota jaunimo metų veikloms, renginiams bei galimybėms pristatyti. Kviečiame visus sekti ir dalintis jaunimo metų naujienomis socialiniuose tinkluose su grotažyme #jauni2022.

Pagal JRD inf.