30-ojoje Lietuvos klojimo teatrų šventėje – piniginė premija saugiškiams

KLOJIMO TEATROO_1Devyni spektakliai, kuriuos atvežė skirtingų Lietuvos savivaldybių teatrai, trečią rugsėjo savaitgalį buvo parodyti Rusnėje. Čia įvyko trisdešimtoji Lietuvos klojimo teatrų krivūlė. Tiesa, vieną spektaklį – Aušros Judeikienės režisuotą „Velniavą“ Saugų bendruomenės teatro kolektyvas šeštadienį rodė savo namuose, malūne.

Juknaičių dramos mėgėjų kolektyvas „Motyvas“ savo spektaklį „Bobutės susipyko“ (autorius Kazimieras Čiplys – Vijūnas), suvaidino Rusnėje.
KLOJIMO TEATRU_2
Pradėjo renginį etnografinėje žvejo sodyboje 

Šį kartą renginį Rusnėje organizavo Salos etnokultūros ir informacijos centro, kuriam vadovauja Birutė Servienė, kolektyvas, pasitelkęs Rusnės seniūnijos paramą. Tačiau tikrieji teatrų šventės šeimininkai – tai Lietuvos klojimo teatrų vadovas Petras Bielskis su savo bičiuliais: rėmėju Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku, Šilalės meru Jonu Gudausku ir Klaipėdos universiteto profesoriumi Rimantu Balsiu.

Kiekvieną kartą teatrų fiestos vyksta vis kitoje vietoje. Kodėl trisdešimtasis festivalis įvyko Rusnėje, niekas neaiškino. Tačiau niekas ir negalėjo papriekaištauti, kad vieta netinkama – vietos susibūrimams buvo apstu.

Renginys prasidėjo visų teatralų, atvežusių spektaklius susibūrimu senojoje etnografinėje žvejo sodyboje – muziejuje. Joje ir anksčiau yra vykusios klojimo teatrų fiestos. Čia visi pasisveikino, aptarė visą renginį ir palinkėjo vieni kitiems sėkmės. Sveikinimo žodį tarė ir Šilutės savivaldybės mero pavaduotojas Algis Bekeris.

Vėliau visi susibūrė į vieną eiseną ir nešini atskirų grupių vėliavomis, vorele iš sodybos, Pakalnės upės kairiuoju pakraščiu iškeliavo į Rusnės kultūros namus. Čia buvo parodyti 8 spektakliai. Vieną spektaklį visiems teko važiuoti stebėti į Saugas.

Pirmieji į sceną lipo Agluonėnų senojo klojimo teatro aktoriai. Jie rodė pagal Vydūną sukurtą spektaklį „Piktoji gudrybė“. Vėliau per dvi dienas savo pastatymus rodė saugiškiai, juknaitiškiai, anykštėnai, Skopiškio, Punsko, Jurbarko, Girdžių bei Laukuvos aktoriai.

Šilalės savivaldybės Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos aktoriai vaidino kartu su Lietuvos klojimo teatrų vadovu P.Bielskiu. Jam, prieš tris dešimtmečius paskatinusiam klojimų teatrus rodytis vieni kitiems, suvaidinta vyskupo rolė ypač tiko.

Sveikino ir apdovanojo geriausius

KLOJIMO TEATRU_6Klojimo teatrų spektaklius vertino 5 žmonių komisija. Jos pirmininkas profesorius R.Balsys apdovanojimams susikrovė didžiulę krūvą knygų bei pagyrimo raštų.

Buvo įteiktos ir dvi piniginės premijos Saugų bendruomenės ir Laukuvos gimnazijos teatrų vadovams. Pastarieji buvo pripažinti ir nugalėtojais, nes jiems be piniginės dovanos dar buvo įteiktas ir Dievulį simbolizuojantis drožinys.

Uždarymo metu P.Bielskis dėkojo visiems, kurie padėjo organizuoti renginį ir ypač Salos etnokultūros ir informacijos centro darbuotojams. Jis pažymėjo, kad centro specialistai, kartu su seniūnijos darbuotojais viską atliko tik savo iniciatyva, be savivaldybės skirtų lėšų.

P.Bielskis priminė, kad Rusnėje yra buvusios net trys klojimo teatrų grupės. O šiemet rusniškiai tik priėmė fiestos dalyvius – spektaklių jie nestatė.

B.Servienė teigė, kad Rusnėje kūrybingų žmonių netrūksta. Jiems reikia tik šiek tiek laiko atsigauti po Rusnės režisierės, mėgėjų dramos teatro legendos Virginijos Gajauskienės netekties.