35-asis „Pušelės“ pavasaris

puseles gimtadienisLopšelis – darželis „Pušelė“ šį pavasarį švenčia 35-ąjį jubiliejų.

1976 m. gruodį netoli Šilutės geležinkelio stoties iškilo dviejų korpusų pastatas, o kitų metų kovą buvo priimti pirmieji vaikučiai.
Šiuo metu darželyje veikia 7 grupės, lanko 135 vaikai, dirba 15 pedagogų ir 21 aptarnaujančio personalo darbuotojas. Tai stipri komanda, gebanti ieškoti naujovių, nuolat besimokanti.

Aplink žaliavusios pušys pakuždėjo įstaigos pavadinimą. „Pušelės“ vadove paskirta Vaclova Kalinauskienė. Kolektyvas su jaunatvišku entuziazmu tvarkė, gražino darželio patalpas ir aplinką.

Tarp pirmųjų darbuotojų buvo pedagogės Vida Urbonienė, Birutė Bruneikienė ir Vidutė Jovaišienė, kurios ligi šiol tebedirba. Vėliau įstaigai vadovavo Danutė Raudienė, o nuo 1987 m. iki šių dienų – direktorė Virginija Čėsnienė. Ji motyvuoja darbuotojus kelti kvalifikaciją, rengia „Comenius“ projektus, skatina taikyti pozityvaus ugdymo metodus, jos rūpesčiu nuolat pavyzdingai prižiūrima įstaigos vidaus ir lauko aplinka.

Esame pasirinkę etnokultūrinio ugdymo kryptį: įstaigos prioritetai yra vaikų sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos ugdymas ir demokratiškų santykių diegimas bendruomenėje.

Nuo 2007 m. ikimokyklinės grupės vadovaujasi darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo programa „Pasaulis yra geras ir aš esu geras jame“.   Parengėme“ etninės kultūros programą „Pažinki Pamario kraštą“. Organizuojami etnografiniai šeimų vakarojimai skatina įvairių kartų bendravimą. Vaikai laukia Mykolinių,  Martyno dienos, Kalėdų, Užgavėnių, Velykų, Gandrinių, Sekminių ir darželio gimtadienio, kurį kasmet švenčiame gegužinėje „Pabūkime kartu“. Įstaigos vaikų ir pedagogų folkloro ansamblis „Žuvininkai“, įsigijęs autentiškus Klaipėdos krašto tautinius rūbus ir parengęs Pamario krašto kultūrinę programą, jau 32 metus koncertuoja darželio renginių metu, reprezentuoja Pamario kraštą miesto renginiuose.

Valdorfo pedagogiją taikančioje grupėje, vaikai pasaulį pažįsta per patyrimą liečiant ir tyrinėjant. Žaislų paprastumas bei gamtinių medžiagų įvairovė skatina vaiką užbaigti mintį, sukurti, parodyti iniciatyvą.

Ketverius metus vykdėme pilietinio ir tautinio ugdymo projektą „Ginsiu savo šalį, mamą ir save“. Dalyvaujame rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projekte „Saulutės suvilioti“, Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“.

Nuo 2010 metų įgyvendiname tarptautinio Comenius daugiašalės partnerystės projekto „Come2gether“ („Eime kartu“) tikslus, palaikome glaudžius ryšius su Portugalijos, Ispanijos ir Turkijos pedagogais. Apsilankėme vieni pas kitus, pasidalijome patirtimi, susipažinome su naujais ugdymo metodais, pristatėme savo šalių švietimo sistemą. Per 2 metus 12 įstaigos pedagogų lankėsi partnerių šalių mokyklose. Šių metų gegužę tarptautinis projektas finišuos Šilutėje.

Įstaigoje veikia mokami – šokių ir futbolo bei nemokami –  folkloro, populiarių dainų ansamblio, teatro būrelių užsiėmimai. Dirba budinti grupė (iki 18.30 val.), pietų miego nemiegantys vaikai gali pažaisti poilsio grupėje, „Žiemos sode“.

Didžiuojamės erdvia, kalvoto reljefo įstaigos teritorija, kurią puošia mediniai laipiojimo įrenginiai, lipynės, gėlynai. Lauko teritorijoje išasfaltuota krepšinio aikštelė, dviračių trekas, įrengta futbolo aikštelė, sveikatingumo takeliai.

Atsisveikindami su darželiu, priešmokyklinukai su tėveliais teritorijoje sodina lanksvų alėją, magnolijas, rožes. Mūsų teritorija neliko nepastebėta – 2010 m. apžiūroje – konkurse „Geriausiai tvarkoma Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorija“ tapome nugalėtojais.

Įstaigos interjeras puošiamas pagal liaudies meno principus. Vaikų mėgstamas „Žiemos sodas“ traukia kambarinių gėlių ir gyvūnų įvairove.

2008-2011 metais Savivaldybės ir ES lėšomis perdengtas stogas, pakeisti langai, renovuota virtuvė, skalbykla, grupių prausyklos ir tualetai, išasfaltuotas kiemas. Dėkojame Savivaldybei ir rėmėjams už nuoširdų rūpinimąsi, o labiausiai dėkingi Šilutės miškų urėdijai ir urėdui Stepui Bairašauskui.

Esame dėkingi tėveliams, kad dalyvauja darželio renginiuose, talkose, papildo grupių aplinką savo rankų gaminiais. Nemažai tėvelių – buvę darželio auklėtiniai, tad jaučiamės tarsi didelė šeima.

Mūsų darželis laukia vaikučių. Kviečiame apsilankyti įstaigoje, pabendrauti su pedagogais. Atvirų durų savaitės renginiai vyks gegužės 14 – 18 dienomis, smulkiau apie juos skelbsime vėliau rajono laikraščiuose ir interneto svetainėje www.pusele-silute.lt

Kviečiame 1-6 m. amžiaus mažuosius atvesti į „Pušelę“. Telefonas pasiteirauti: (8 441) 62274. Tėvų prašymai naujiems mokslo metams (taip pat ir į 4 valandų trukmės grupes) priimami savivaldybėje iki gegužės antrosios pusės.