88-erių šilutiškis tėviškę puošia kryžiais ir koplytstulpiais

KRYZDIRBYS 1Septynis kryžius ir keturiolika koplytstulpių per penkiolika metų pastatė šilutiškis kryždirbys Juozas Mockus. Stebėtina tai, kad meistras, šeštadienį atšventęs 88 metų gimtadienį, tokiu menu ir meistryste susidomėjo tik prieš 13 metų.

J.Mockaus sukurtais tikėjimo simboliais žmonės paženklina savo gimtinės sodžius ar ypatingas vietas, kad įamžintų brangiausius prisiminimus.

Statybos meistras

Šilutės mieste J.Mockus apsigyveno 1959 metais, kai kartu su broliais Stasiu ir Broniumi atsikėlė iš Vainuto parapijos, Kivylių kaimo. Tuomet trys broliai, kaip sako Juozas, – senberniai, savo rankomis pasistatė mūrinį namą ir jame apsigyveno.kryzdirbys 1
Po metų Juozas vedė iš tremties grįžusią Joaną Adelę, su kuria ir dabar laimingai gyvena. Užaugintos dvi dukros, atsidalinta su broliais.

Visą darbingąjį amžių J.Mockus ir kartu su broliais, ir pats kaip meistras su pagalbininkais pastatė daug dešimčių namų Šilutėje, rajone ir už jo ribų. Apibūdindamas savo darbą, meistras pasakoja, kad net apsakyti sunku, kokias didžiules krūvas plytų yra sudėliojęs į namų sienas, kad žmonėms būtų jauku ir patogu gyventi.

Visą laiką šeima buvo artima bažnyčiai. J.Mockus su broliu Stasiu ir jaunystės draugu Juozu Pečiulaičiu visuomet buvo Šilutės Šventojo Kryžiaus išaukštinimo katalikų bažnyčios pirmieji pagalbininkai, kai reikėjo lopyti iš pastato mūro ištrupėjusias plytas, taisyti stogą, statyti pamatus statuloms. Prieš tris dešimtmečius Šilutės parapijos klebono dekano, dabar jau kanauninko Jono Bučinsko iniciatyva kartu su bičiuliais J.Mockus pastatė ir parapijos namus bažnyčios kieme.

Kryždirbystė – naujas brandaus amžiaus pomėgis

J.Mockus pasakojo, kad pakelės kryžiai, šventųjų koplytstulpiai visuomet jam buvo mielos gimtinės puošmenos. Tačiau didesnę gyvenimo dalį jis nė nemanė, kad tai taps jo, brandaus amžiaus sulaukusio žmogaus pomėgiu, nes jis statė tik plytinius namus, medžio apdailos darbų niekada nedirbo.

Kartą, prieš 14 metų, jam teko taisyti palinkusį pakelės kryžių, kuris stovėjo tuometinio klebono dekano J.Bučinsko gimtinėje – Tauragės rajono Skiržemės kaime.

kryzdirbys 2Vėliau, pasak J.Mockaus, jis sapne išvydęs šv. Marijos statulėlę, kuri tarsi prašėsi, kad meistras pastatytų jai namus – koplytstulpį. Tuomet netrukus ir gimė pirmasis J.Mockaus kūrinys – šv. Marijos koplytstulpis, kuris ir dabar puošia meistro kiemą.

Gal viskas tuo ir būtų pasibaigę, tačiau kunigas J.Bučinskas, pamatęs pirmąjį darbą, prašė meistrą sukurti ir pastatyti dar tris šventųjų koplytstulpius ir kryžių jo gimtojoje parapijoje – Sartininkuose, kuriuose pradėtas atkurti kryžių kalnelis.

J.Mockaus sukurti kryžiai pastatyti ir Šilutės visuomenei gerai žinomos politikės, visuomenininkės Kristinos Šveikauskienės gimtinėje – Tauragės rajone, Draudeniuose, ir kitose mūsų rajono bei kitų rajonų vietovėse.

Praėjusiais metais J.Mockus kryžiumi ir koplytstulpiu papuošė savo tėvų žemę – gimtinės sodybvietę Kivyliuose. Didžiausią kryžių – net 6 metrų – J.Mockus pastatė Gardame, bažnyčios šventoriuje.

Kanauninkas J.Bučinskas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad J.Mockaus veikla yra puikus pavyzdys, kaip žmogus gali savo užtarnautą poilsį įprasminti tokia reikšminga veikla, ir kaip Aukščiausiasis suteikia jėgų, kūrybos ir sveikatos žmogui, įgyvendinančiam kilnius sumanymus.

spaudos remimo fondas Projektas: „Prie Šyšos krantų: Kūryba.”