90-mečiams linkėta sulaukti 100 metų

90mete jurjonieneDvi garbios jubiliatės ir vienas jubiliatas – 90-metį švenčiantys senjorai – neseniai sulaukė artimųjų, seniūnijų ir rajono vadovų sveikinimų.

Sveikintojai skubėjo į Šilutės senelių globos namus, kur gyvena Stefanija Jurjonienė, į Saugas, kur Kukorų kaime vis dar savarankiškai tvarkosi Stanislava Smilikaitienė, ir į Vainutą, kurio pakraštyje, Bikavėnuose vis dar aktyviai gyvena Juozas Žymančius.

Savivaldybės Socialinės paramos skyriui šiemet iš viso teks organizuoti net 109 jubiliatų (vyresnių nei 90-ties ir vieno 100-mečio) pasveikinimus.

Senelių namuose gyvena 15 metų

S.Jurjonienė Šilutės senelių globos namuose apsigyveno prieš 15 metų, atvykusi iš Užlieknių kaimo. Didžiąją gyvenimo dalį moteris dirbo tuomečio Šilutės tarybinio ūkio – technikumo Vileikių skyriuje sandėlio darbininke.90 metis bikavenu

Šilutės senelių globos namų vadovė Danutė Valodskienė ir vyr. socialinė darbuotoja Janina Sadauskienė gerai prisimena, kad ir atvykusi į valdiškus namus Stefanija rankas sudėjusi nesėdėjo. Savo apylinkėje buvusi garsi šeimininkė ir globos namuose pagarsėjo savo kulinariniais sugebėjimais – daug metų nuolat ką nors kepė ir virė. O pagaminusi gardumynų visuomet kviesdavo vaišintis įstaigos darbuotojas ir kitus gyventojus.

Senolė – vieniša, vaikų neturi, seniai našlauja, o globos namuose ją kartais aplanko tik sesers dukros.

Pasak globos namų darbuotojų, Stefanija – labai gero būdo, su niekuo nekonfliktuoja, todėl yra visų be galo mylima gyventoja. Klausiama, kaip jai patinka gyventi šiuose namuose, jubiliatė atsakė: „Oi, ir kaip čia gerai…“
Gėles teikusiems rajono merui Vytautui Laurinaičiui ir Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjui Alvidui Šimelioniui senolė tarė daugybę „ačiū“.

Yra ne „pajauninta“, o „pasendinta“

Kukoruose didžiąją savo gyvenimo dalį praleidusi S.Smilikaitienė ir dabar tebegyvena toje sodyboje, iš kurios į pasaulį išskrido šeši jos vaikai. Tiesa, du senolės sūnus jau priglaudė amžinojo poilsio vieta, mamą lanko tik likusios keturios dukros, įsikūrusios Kaune, Priekulėje ir netolimame Petrelių kaime.

Saugiškė sako vasarą važiuosianti pas Priekulėje gyvenančią dukrą, mat ir toji – jau pensininkė, automobilio neturi, tad dažnai lankyti mamą jai nelengva.

Klausiama, kokį būrį anūkų ir proanūkių turinti, Stanislava atsako vienu žodžiu: „Nebežinau“.

„Gal dokumentus esate pakeitusi, gal pajauninta esate?“, – guvios ir smagiai bejuokaujančios 90-metės klausė svečiai. Paaiškėjo, kad jie pro šalį neprašovė, tik… į kitą pusę, mat senolei 90 suėjo jau pernai. Ir tik todėl, kad dokumentuose ji yra „pasendinta“, jubiliejų švenčia tik šiemet.

„Tai jau visai nedaug – tik 9 metai – iki 100-mečio beliko, greit vėl čia susitiksim“, – nutarė sveikintojai, kuriuos atlydėjo seniūnijos socialinio darbo organizatorė Daiva Kazlauskienė.

Šiemet vien tik Saugų seniūnijoje 90 metų sukaktis švęs 12 ilgaamžių.

Visada renka valdžią

90mete smilikaitieneĮ Bikavėnuose gyvenančio 90-mečio J.Žymančiaus namus suko Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus, klebonas Dainoras Židackas, labdaros organizacijos „Caritas“ atstovė Marytė Juškevičienė, seniūnijos socialinio darbo organizatorė Marta Miliauskienė, Bikavėnų bendruomenės pirmininkė Marytė Matevičienė.

Kartu su senoliu gyvenanti jo dukra Ona Stonienė pasakojo, jog tėtis visą gyvenimą nugyveno šiose apylinkėse. Augo dar 5 brolių ir seserų apsuptyje, bet šiandien jau nebeturi nė vieno jų, liko vienas.

Senolio senatvės dienų nebeskaidrina ir bendravimas su žmona, kurią palaidojo jau prieš 7 metus, sulaukusią 86-erių. Kartu jiedu buvo kone šešias dešimtis metų.

Visą gyvenimą J.Žymančius dirbo Bikavėnų tarybiniame ūkyje laukininkystės brigadininku. Kartu su žmona susilaukė trijų sūnų ir dukters Onutės, kuri dabar gyvena kartu su juo, tėviškės sodyboje. Klaipėdoje ir Kaune įsikūrę sūnūs Juozas, Albinas ir Rimantas. 9 anūkai ir 6 proanūkiai artimuosius irgi lanko dažnai.

J.Žymančius ir dabar gyvena aktyviai – yra Bikavėnų bendruomenės narys, lanko jos susirinkimus, tvarkosi namuose. Pasak dukters Onos, jis ne tik vis dar važinėja dviračiu, prižiūri vištas, bet ir pats apsiskaičiuoja ir susimoka kai kuriuos mokesčius, būtinai eina ir į rinkimus.

Jokių specialių sveikatos receptų senolis pateikti negali, na nebent visiems gerai žinomą – jis niekada nerūkė.

Vainuto seniūnijoje šiemet 90-ties metų ir solidesnes sukaktis švęs 9 jubiliatai, du iš jų – jau pasveikinti.