90-metę gorainiškę sveikino vaikai, seniūnija ir socialiniai darbuotojai

vainuto 90meteĮ garbų jubiliejų neseniai skubėjo Vainuto seniūnijos vadovai ir socialiniai darbuotojai bei Gorainių kaimo bendruomenės atstovai – 90-metį šventė Gorainiuose gyvenanti Ona VARANIENĖ.

Pasveikinti mamos taip pat suvažiavo gausus būrys jos atžalų.

O.Varanienė gimė 1923 metų birželio 13-ąją vaizdingame Šiaudėnų kaime. Senolė prisimena, kad nors augo vienturtė, bet vaikystė buvo sunki – teko daug ir sunkiai dirbti, padėti tėvams ūkio darbuose.

Dar baisesni prisiminimai iš karo metų, kuomet – nedaug trūko – ir gyvybę būtų praradusi gindama savo šeimą.

Skausmo netrūko ir vėliau, jau auginant savo šeimą, nes laidojo 4 iš 10-ties pasaulį išvydusių savųjų vaikų. Vieną sūnų motinai teko laidoti jau suaugusį, į gyvenimą išėjusį, o kitam – Albinui – teko sunki negalios dalia. Motina ir dabar, kur buvusi, kur nebuvusi, vis suka prie Albino lovos, kad bent kiek palengvintų jo, iš lovos nepakylančio, dalią.

Prižiūrėti brolį, o kartu ir garbaus amžiaus mamą tenka dukrai Stefai Grublienei, pas kurią Gorainiuose šiuo metu abu jie ir gyvena. O jei Stefai prireikia išvykti su reikalais, mamą pavaduoja čia pat gyvenanti jos dukra Laima Juknienė.

Jau beveik trys dešimtmečiai O.Varanienė našlauja, vyro neteko būdama 63-ejų. Dėkoja likimui, kad nuo tada pakelti gyvenimo smūgius jai padeda vaikai ir kaimynai.

Šiandien sukaupta gyvenimiška patirtimi senolė dalijasi su vaikais, anūkais, proanūkiais ir net proproanūkiais. Gausus jų ir kaimynų būrys birželio viduryje rinkosi į Gorainių bendruomenės salę, pasveikinti išskirtinio jubiliejaus sulaukusios savo mamos.

O.Varanienė – antroji šiemet Vainuto seniūnijoje jubiliatė, švenčianti 90-metį. Seniūnijos vadovai šiais metais ruošiasi sveikinti dar tris 90-mečius ir vieną 95-mečio sulaukusį savo bendruomenės narį.