90-metį šilutiškį visą gyvenimą lydi daina

90metis lukosiusKetvirtadienį draugėn susirinkę mišraus choro „Pamario aidas“ nariai ne tik dainavo. Jie kartu atšventė ir solidų savo kolegos Albino LUKOŠIAUS jubiliejų – jam sukako 90 metų!

Daina jubiliatą lydi jau daugybę metų, jis dainuoja nuo pat choro įsikūrimo prieš du dešimtmečius iki šiol. Tai ne vienintelis choras, praskaidrinantis A.Lukošiaus dienas, daina jį lydėjo visą ilgą jo gyvenimą.

Mokėsi visą gyvenimą

Jaunatviškumu žavintis devyniasdešimtmetis pasakoja augęs dabartinės Gardamo seniūnijos Juškaičių kaime, buvęs antras gausios, 11 vaikų auginusios šeimos vaikas. Pradžios mokyklą baigė Meškinėje, vėliau mokėsi Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje. Tik baigti jos nespėjo – sutrukdė karas.

Bet Albino mokslai tuo nesibaigė, juos tęsė visą likusį gyvenimą.

Dirbo Albinas skaityklos vedėju, paskui – vairuotoju Juknaičiuose. Vėliau, pabėgęs iš to kolūkio, įsidarbino Saugose, miško ruošos punkte. Kadangi nestojo, jo žodžiais tariant, į jokių partijų gretas, sovietų valdžia pareikalavo jį atleisti iš miško pramonės darbuotojų.

Darbavosi ir Žemaičių Naumiesčio mašinų – traktorių stotyje. Ten dirbdamas, eksternu išlaikė 7-metės mokyklos baigimo egzaminus ir baigė 9-ąją klasę. Tada jau buvo priimtas dirbti Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos ūkvedžiu. Toji mokykla turėjo ir savo pagalbinį ūkį, traktoriukų, tad ūkvedžiui tekdavo ir mokinius su technika supažindinti, kai kuriuos ir važiuoti pamokyti.

Anot Albino, jam dirbant toje mokykloje pasikeitė 4 direktoriai.

Prieš 44 metus A.Lukošius su šeima persikėlė į Šilutę. Čia ir vėl mokėsi – baigė Žemės ūkio technikumą, įgijo agronomo profesiją. Ir iki pensijos dirbo vedėju Geležinkelio gatvėje buvusiuose trąšų sandėliuose.

Meilė dainai –  nuo vaikystės

Klausiamas, iš kur tokia stipri meilė dainai, lydinti per visą gyvenimą, Albinas prisimena mamą. Tai ji, laukdama iš darbų grįžtančio tėvo, vis dainavo. Tėvas buvo nagingas statybininkas, pasistatė sau namus, ir aplinkinių kaimų gyventojams dengdavo stogus. Mama – ne tik dainininkė, dar apylinkėje žinoma giedotoja buvo, tad ir uždegė sūnų meile dainai visam gyvenimui.

Dainavo Albinas ir Juknaičių 7-metės mokyklos, ir Žemaičių Naumiesčio kultūros namų choruose, dirbdamas Šilutėje, net į Pagėgių choro repeticijas nepatingėdavo važinėti.

Beje, ir dabar dainininkui neužtenka vien choro repeticijų, jis dar gieda ir bažnyčios chore.

Kartu su vyru „Pamario aido“ gretose irgi nuo pat choro įkūrimo dainuoja ir jo žmona Sofija, pernai rudenį atšventusi 80-metį.
Keturios A.Lukošiaus dukros išsibarstė po visą pasaulį, ieškodamos geresnio gyvenimo. Aldona gyvena Airijoje, Ramutė Rusijoje, o Nijolė su Birute – Anglijoje. Tad jos savo tėtį pasveikins tik vasarą organizuojamo šeimos susitikimo metu.

Ilgiausių metų, stiprios sveikatos ir visokeriopos sėkmės savo kolegai linkėjo jį sveikinę „Pamario aido“ dainininkai.