„Moterų seklyčios“ klubo narės taip pat prie to prisideda minėdamos tradicines ...

Vaikai dalyvavo bibliotekos vykdomoje Kultūros paso programoje „Lipdome pasakų pasaulį“, kurios ...

Bibliotekininkė popietę pradėjo pabrėždama gimtosios kalbos svarbą. Turime ją ugdyti ir ...

Pirmame projekto etape moksleiviai kviečiami aplankyti Juknaičių seniūnijoje buvusias pradžios mokyklas, ...

O būdavo kažkada vakarai Lietuvos kaimo sodybose, kai skambėdavo muzika. Kiekvienas ...

Projekto įgyvendinimo metu įkurtos nuolat veikiančios projektinio įsidarbinimo dirbtuvės, aprūpintos modernia ...