A.Jakas rajono taryboje vairuos ekonomiką ir finansus

JAKO EKONOMĮvyko pirmasis rajono Tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdis po to, kai savivaldybėje visą valdžią perėmė naujoji valdančioji koalicija.

Komiteto pirmininkės pareigas ėjusi Daiva Žebelienė, tapusi rajono mere, privalėjo atsistatydinti, o buvęs jos pavaduotojas darbietis Saulius Stankevičius atsisakė organizuoti komiteto posėdžius.

Taigi naujosios valdančiosios koalicijos politikai – Ekonomikos ir finansų komiteto nariai Šarūnas Laužikas, Vincenta Bubilienė, Alfonsas Vanagas, Steponas Kazlauskas ir Edvardas Vitkauskas komiteto pirmininko postą pasiūlė Arvydui Jakui.

Šį pasiūlymą palankiai priėmė ir likusieji komiteto nariai, besiformuojančios opozicijos politikai S.Stankevičius, Virgilijus Pozingis, Darius Sosčeka. Nebalsavo tik vicemero postą praradęs Vaidas Pavilonis.

Ekonomikos ir finansų komiteto nariai, vadovaujami A.Jako, veiklą pradėjo išklausę Savivaldybės kontrolierės Jolitos Stonkuvienės informaciją apie Šilutės rajono savivaldybės 2011 metais valdytą turtą. Pasak kontrolierės, audituojamo laikotarpio pradžioje Administracijos direktoriaus pareigas ėjo Š.Laužikas, nuo 2011 m. balandžio 19 d. – Ida Vasiljevienė, Turto poskyrio prie Ūkio skyriaus vedėjos pareigas atliko Zita Tautvydienė.

Nustatyta, kad minėtu laikotarpiu Šilutės rajono savivaldybė valdė 501 mln. litų vertės turtą. 81 mln. litų iš šios sumos yra turtas, kuris gautas patikėjimo teise iš Valstybės. 250 mln. litų vertės turtas yra gyvenamosios ir negyvenamosios paskirties pastatai.

Iš 56 savivaldybei priklausančių įstaigų ar įmonių 14 finansinės būklės aiškinamuosiuose raštuose neteisingai pateikė informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą, kurio vertė – beveik 11,6 mln. Iš jų pati Savivaldybės administracija neteisingai informavo apie 10,4 mln. Lt vertės turtą, gautą pagal panaudos sutartis.

Pasak J.Stonkuvienės, kilus abejonėms apie ataskaitose pateikto turto vertes, kontrolierės informaciją tikrina ir palygina su Registrų centro duomenimis.

Kontrolierė sakė, kad dalis savivaldybės įmonių ir įstaigų tikrinamuoju laikotarpiu turto apskaitą atliko ne pagal naują privalomą tvarką. Todėl atsirado netikslūs valdomo turto duomenys ir buvo perduoti valstybės statistikos institucijoms.

Visos savivaldybės įstaigos ir įmonės, kurių finansinės būklės aiškinamuosiuose raštuose rastos klaidos apie valdomą turtą, įpareigotos iki 2012 metų rugsėjo 1 dienos dokumentus pataisyti.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko A.Jako nuomone, Savivaldybės administracija privalo užtikrinti, kad jos valdomose įstaigose ir įmonėse būtų dirbama pagal naują apskaitos tvarką ir kad visas savivaldybės turtas būtų teisingai apskaitytas ir tvarkomas. Jo nuomone, tik taip galima bus įvertinti, kaip Šilutės savivaldybės politikai ir administracija tvarko finansus ir kaip gausina savivaldybės turtą.