AČIŪ – esame pasveikinti už pačių mūsų pinigus

mero sveik 3Rajono meras Vytautas Laurinaitis, be jokios abejonės, yra jautrios sielos ir rūpestingas žmogus – ėmė ir pasveikino kiekvieną rajono šeimą atskiru laišku… O kad 7-ojo šaukimo savivaldybės Tarybos ketvirtąjį merą iš veido pažintume, specialiai buvo pagamintas ir sveikinimo atvirukas su gerbiamo mero portretu. Per tokį trumpą laiką – mažiau nei per vienerius metus – juk galėjo koks nors tūlas šilutiškis ir nepastebėti, jog meras – naujas, tik pirmą kartą tapęs rajono vadovu.

Pagaliau – kas žino? – gal žmogus, pirmą kartą gavęs rajono mero sveikinimą į namus, atviruką pasidės matomiausioje lentynos vietoje. Dar geriau, jei prie pačių švenčiausiųjų… Bent porai mėnesių – iki kovo 1 dienos – savivaldybės mero rinkimų.

Iš devynių pretendentų į merus, ko gero, tik V.Laurinaitis laišku bus aplankęs bemaž kiekvienus namus. 10 000 sveikinimų – juk tai brangus malonumas?.. Kiek ir iš kieno kišenės tai apmokėta?

Tiriant šią istoriją, paaiškėjo, kad laiškučiai su rajono mero veideliu – ne vienintelės Savivaldybės dovanėlės tautai ir, be jokios abejonės, rajono mero V.Laurinaičio reprezentacijai. Už visas jas sumokėta iš mūsų visų – mokesčių mokėtojų pinigų…

Aptirpo Savivaldybės biudžeto ir mero fondo lėšos

Savivaldybės Tarybos sekretorius Andrius Jurkus, kuris yra rajono mero asmeninio pasitikėjimo tarnautojas, „Šilutės naujienoms“ neišdavė jokios informacijos apie rajono mero kalėdinius laiškus bei kitas kalėdines dovanėles.

Valstybės tarnautojas, Komunikacijos skyriaus vedėjas Romualdas Eglinskas tokios privilegijos – apsaugoti savo šeimininką nuo nepatogių klausimų – neturi. Todėl oficialiu redakcijos paklausimu „priremtas prie sienos“, raštu išdėstė viską, ką oficialiai galėjo pranešti.

Specialių sveikinimų su rajono mero portretu – 10 tūkstančių egzempliorių – gamyba kainavo 3025,0 litų. Ši sąskaita bus apmokėta iš rajono biudžeto, iš mero reprezentacinėms išlaidoms skirtų lėšų.

Sąskaitos už tų sveikinimų išnešiojimą kiekvienam gyventojui, pasak R.Eglinsko, Savivaldybė neturi, šią sąskaitą esą apmokės „rėmėjas“, kuris nepageidauja būti įvardintas.

Įmonių, įstaigų, organizacijų kolektyvams ir Savivaldybės partneriams pasveikinti pagaminti prabangūs kalėdiniai atvirukai –  su „aksomo“ viršeliu. Šiuos sveikinimus (jau be portretų) pasirašo rajono meras V.Laurinaitis ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis. 500 tokių atvirukų pagaminta už 1695 litus. Ir ši sąskaita bus apmokėta iš mero reprezentacinio fondo lėšų, o jų išnešiojimo adresatams sąskaita – 177,69 Lt – bus apmokėta iš  Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų.

Mero V.Laurinaičio sveikinimas su parašu puikuojasi ir ant specialaus Savivaldybės administracijos bei atskirų seniūnijų kolektyvų fotografijomis papuošto tikrai gražiai atrodančio reprezentacinio 2015 metų kalendoriaus. Tokių kalendorių pagaminta 500 ir kiekvieno jų kaina – 20 Lt. Bemaž 10 tūkst. litų sąskaita, pasak R.Eglinsko, tai pat bus apmokėta iš rajono biudžeto – iš mero fondo lėšų.

Eksmerų nuomonė: perlenkė lazdąDSC 0129

Rajono mero krėsle ne kartą pabuvęs savivaldybės Tarybos narys Šarūnas Laužikas „Šilutės naujienoms“ sakė manantis, kad Savivaldybės finansinė situacija nėra tokia, jog meras galėtų taip švaistytis jam patikėtomis lėšomis. Š.Laužikas mano, kad toks išskirtinis V.Laurinaičio meilės savivaldybės bendruomenei priepuolis yra tik dėl to, jog po poros mėnesių – savivaldos ir tiesioginiai mero rinkimai. Š.Laužikas įsitikinęs, jog V.Laurinaitis nesąžiningai naudojasi savo pareigomis reklamai. Be kita ko, opozicijos lyderis Š.Laužikas sakė sieksiantis, kad būtų paviešinti rėmėjai, kurie apmoka mero užgaidų išlaidas.

Kitas buvęs rajono meras, dabar – visuomeninis mero pavaduotojas Algirdas Balčytis sakė, kad apie 10 tūkstančių atvirukų su mero V.Laurinaičio portretu gamybą ir platinimą jis nebuvo informuotas ir jo nuomonės apie tokį darbą niekas neklausė. A.Balčyčio nuomone, žmonių reakcija į tokius pasveikinimus gali būti labai prieštaringa: naivuoliai džiaugsis, racionaliems mokesčių mokėtojams parūps, kas už tuos sveikinimus apmoka.

Buvęs meras Virgilijus Pozingis mano, kad V.Laurinaitis perlenkė lazdą. Įprastai Savivaldybė išsiuntinėdavo apie 150 laiškų su sveikinimais, o visa bendruomenė būdavo pasveikinama per žiniasklaidos priemones. Tuomet sveikinimų sąmata nesiekdavo 500 litų. „Tai, kas vyksta dabar, galima vertinti tik kaip lėšų švaistymą ir mero savireklamą“, – sakė V.Pozingis.

Buvusi merė Daiva Žebelienė mano, kad šeimoje, versle ir juo labiau einant viešas renkamas pareigas, taupumas yra dorybė. „Manau, kad vertėjo ieškoti racionalesnių būdų, kaip pasveikinti savivaldybės bendruomenę“, – sakė ji.

Buvęs meras Arvydas Jakas irgi skeptiškai vertina dabartinio savivaldybės vadovo V.Laurinaičio veiklą ir savireklamos užmojus.

Jis sakė, kad akivaizdžiai pasitvirtino prielaida, jog V.Laurinaitis maksimaliai naudos Savivaldybės administracinius ir finansinius bei įtakos resursus, kad išsireklamuotų artėjant kitos kadencijos savivaldos rinkimams. A.Jako nuomone, V.Laurinaitis, norėdamas pademonstruoti išskirtinį dėmesį savivaldybės žmonėms, galėjo pasitelkti racionalesnes komunikacijos priemones ir netaškyti Savivaldybės biudžeto lėšų.