Administratorių diena joms tapo gero užtaiso doze

Dar 1952 m. Amerikos verslininkas Haris F. Klemfusas savo įmonėje įsteigė Sekretorės dieną. Šventės metu visos jo įmonės moterys trumpam atsitraukdavo nuo varginančio rutininio darbo.

Profesinės šventės proga administratorės pasveikintos rajono savivaldybėje.

Šventė, ėmusi plisti visame pasaulyje, suvienijo ne tik sekretores, administratores, bet ir kitus administracinius darbus atliekančius darbuotojus: vadovų padėjėjus, asistentus, raštvedžius, referentus. Reprezentuojant platesnes administracines pozicijas, 1998 metais šventės pavadinimas buvo pakeistas į profesinę administratorių šventę.

Istorijos nuotrupos

Šventės istorija paprasta ir elegantiška. Antrojo pasaulinio karo metais JAV trūko kvalifikuoto administracinio personalo dėl mažėjančio gimstamumo depresijos eroje ir spartaus pokario verslo augimo. Nacionalinė sekretorių asociacija, įkurta 1942 m., siekė skatinti administracinio personalo indėlį į ekonomiką, remti jų asmeninį tobulėjimą ir padėti pritraukti naujų darbuotojų į administracinių paslaugų sritį. Pagrindinės figūros, turėjusios įtakos šventės kūrimui, buvo šios asociacijos prezidentė Mary Barrett, Diktafono korporacijos prezidentė C. C. King Woodbridge ir Young & Rubicam viešųjų ryšių vadovas Darenas Ballas, remiamas Niujorko publicisto Harry F. Klemfuss. Būtent jie ėmėsi organizuoti ir pravesti pirmąją Nacionalinę sekretorių savaitę Jungtinėse Valstijose 1952 m.
Dabar šią šventę švenčia ne tik sekretorės, bet ir visi, nuo kurių priklauso biuro darbas įvairiose pasaulio šalyse, siekiant sukurti patogesnę atmosferą ir efektyvų vadovo darbą.
Šiaip ar taip, Amerika yra daugybės švenčių promotė.

Švenčia ir šilutiškiai

Nuo pirmosios šventės Amerikoje praėjo 70 metų, o štai šventę organizuoti Šilutės rajono savivaldybės administracijos skyrių ir seniūnijų raštvedėms, 2007-aisiais mintis kilo dabar jau į užtarnautą poilsį išėjusiai Kanceliarijos vedėjai Danai Junutienei. Šventė pateisino lūkesčius ir prigijo, tapo labai laukiama, kasmet įgydama naujas formas ir atspalvius. Sunku būtų net prisiminti, kokių tik tų švenčių formų būta: parodų lankymai, kūrybinės dirbtuvės, kelionės, susitikimai, paskaitos, degustacijos, išvažiuojamieji seminarai-gerųjų patirčių pasidalinimai ir t. t.
Sekretorės dabar vadinamos įvairiai: biuro administratorėmis, biuro koordinatorėmis, asistentėmis, padėjėjomis, o Šilutės savivaldybėje – raštvedėmis. Tačiau, kad ir kaip būtų įvardijama ši profesija, jos atstovės atlieka tą pačią sekretorės funkciją – tvarko dokumentus, planuoja susitikimus, priima klientus ir… „saugo“ savo vadovo paslaptis. Sekretorės profesija yra prestižinė, gerbiama ir viena iš penkių geidžiamiausių, kaip teigia statistika.

Buvo sveikinimų ir dovanų

Po dviejų metų pertraukos dėl pandeminės situacijos, rajono savivaldybės skyrių ir seniūnijų raštvedes kuruojanti Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Jagelavičienė, trečią balandžio trečiadienį, pratęsiant ilgametę tradiciją, pakvietė paminėti Sekretorių dieną. Savivaldybės didžiojoje salėje bendrauta prie kavos puodelio, aptartos darbo su dokumentų valdymo sistema aktualijos, pasidalinta patirtimi. Šventėje buvo ir sveikinimų, ir dovanų, ir malonaus tarpusavio bendravimo, ir vizijų ateities susitikimams.
Šventės dalyves pasveikino Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė. Linkėdama kantrybės rutininiame darbe, ji akcentavo, kad sekretorės ar raštvedės darbas – ženklus indėlis į sėkmingą ir produktyvų vadovo bei viso kolektyvo darbą. Profesinės šventės proga ji linkėjo visoms ir toliau išlikti puikiomis veiklos koordinatorėmis, kruopščiai ir atsakingai atliekančiomis pavestus darbus, padedančiomis įgyvendinti visos įstaigos komandos numatytus tikslus.
Komunikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Jagelavičienė sveikindama akcentavo, kad visos šios profesijos atstovės atlieka vieną iš kertinių vaidmenų įstaigoje ir vargu ar yra įstaigų, galinčių apsieiti be šių darbuotojų. Visoms raštvedėms ji įteikė po dovanėlę su savivaldybės simbolika – rašiklį ir puodelį. Vieša paslaptis, kad trapūs sekretorių pečiai yra atsakingi už susirinkimų, įstaigos renginių organizavimą ir, žinoma, kavos ar arbatos ruošimą į įstaigą užsukusiam svečiui.
Ne kiekvienas gali susitvarkyti su informacijos, popierizmo ir kitų darbo įsipareigojimų kiekiu, kuris gula ant šios profesijos atstovių pečių. Sekretorė per darbo dieną padaro daug darbų, kurių beveik nepastebima, tačiau nustojus tai daryti iškart kyla klausimų ir problemų. Darbo sėkmė – gera
koordinacija, nuoširdus ir profesionalus interesantų bei svečių priėmimas, nepriekaištingai suformuoti dokumentai.
Šventę vainikavo bendra nuotrauka ir viltis, kad graži tradicija švęsti Sekretorės dieną, įgijusi naują pagreitį, bus tęsiama.