Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti daugiau žemdirbių

dyzelinasKaimo reikalų komitetas šios dienos posėdyje pritarė Akcizų įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-1440, kuriuo siekiama užtikrinti vienodas sąlygas visiems žemės ūkio veiklos subjektams įsigyjant atleistus nuo akcizų dyzelinius degalus.

Pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą leistinas įsigyti dyzelinių degalų kiekis nustatomas pagal deklaruotą augalų plotą, o priėmus teikiamo įstatymo pataisas bus atsižvelgiama ir į turimą gyvulių skaičių. Tokiu būdu akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų galės įsigyti kiaulių, paukščių, bičių bei grybų augintojai, kurie kuria didelę pridėtinę vertę žemės ūkyje.

Numatoma, kad šis įstatymas turėtų įsigalioti nuo 2015 m. sausio 1 d. Per tą laiką Vyriausybė turės patikslinti nustatytus leidžiamus įsigyti atleisto nuo akcizų dyzelinių degalų kiekius ir juos suderinti su Europos Komisija.

Taip pat, komitetas nagrinėjo žemdirbiams labai aktualias tiesioginių išmokų mokėjimo schemas nuo 2015 metų. Įvertinus tai, kad šiais klausimais gegužės–birželio mėnesiais numatomos diskusijos su žemdirbių savivaldos organizacijomis bei mokslininkais, komitetas nusprendė birželio mėn. dar kartą svarstyti šį klausimą ir priimti sprendimą dėl išmokų schemos tobulinimo. Po to, tiesioginės paramos nuostatos bus derinamos su Europos Komisija ir galutinis tiesioginių išmokų dydis turėtų paaiškėti iki š. m. rugpjūčio 1 d.