Akibrokštas senatvėje: adresas – ne tas, o namas – ne tavo

Stadiono gatve 2Gyveno, gyveno ir devintą dešimtį pradėjusi staiga sužinojo, kad… gatvė, kurioje gyveno – ne ta, kad nei namelio, kuriame amžių nugyveno, nei jokio kito turto savo vardu nebeturi, o seniūnijos išduota jos gyvenamosios vietos deklaracija, patvirtinta parašais ir anstpaudais, – iš viso bevertis popiergalis.

Tokia netikėta žinia prieš savaitę kone iš kojų išvertė 82-uosius skaičiuojančią šilutiškę Aldoną Laimanskienę, kelis dešimtmečius gyvenančią Stadiono g. 4 name.

Tą žinią senolei pranešė Savivaldybės klerkai, kurių kabinetų slenksčius ji, vedama dukros Rimutės, mindė visą pusdienį. Bet juos numindžiusi taip ir liko nieko nebesupratusi, tad dar teko minti ir „Šilutės naujienų“ slenkstį.

Pasirodo, šios gatvės kelių namų adresai jau daugiau kaip metai – pakeisti, gyventojai apie tai nieko nežino, todėl neperregistravo savo nuosavybės dokumentų, nedeklaravo naujos gyvenamosios vietos.

Seniūnijos pažyma – niekinė

Garbaus amžiaus senolė pasakoja kasmet gaunanti Savivaldybės paramą kurui nusipirkti. Tam tereikia iš seniūnijos paimti gyvenamosios vietos deklaravimą patvirtinančią pažymą, nunešti ją į Savivaldybę, dar padėti kelis parašiukus, ir papildomi pinigėliai garantuoti.

Prie tos sumos pridėjusi šiek tiek savų, senolė sako šiltai gyvenanti visą žiemą.

Lydima dukters Rimutės p.Aldona ir praėjusią savaitę išsiruošė tvarkyti dokumentų. Bet Socialinės paramos skyriuje abiejų moterų laukė nemalonus akibrokštas: kai jau ir reikalingus dokumentus buvo užpildžiusios, joms buvo pranešta, kad… tokioje vietoje, kuri nurodyta vos prieš 15 minučių išduotoje seniūnijos pažymoje, senolė negyvena ir apskritai tokio adreso Šilutėje nėra, ir jokio turto savo vardu ji taip pat neturinti…

Moterims buvo paaiškinta, jog gyvenamosios patalpos savininkui seniūnijoje išduota pažyma, kurioje juodu ant balto tvirtinama, kad A.Laimanskienė gyvena Šilutėje, Stadiono g. 4-1, esanti nieko vertas popierėlis..

Adresus pakeitė 3 namams

„Pabandykite įsivaizduoti save jos vietoje? Dar džiaugiuosi, kad mano mamos širdis išlaikė tą žinią, kad jos tiesiog Stadiono gatve 1Savivaldybės koridoriuose neištiko antras insultas“, – sako dukra Rimutė Vismantienė.

Kiek atsigavusios nuo ištikusio šoko, moterys pradėjo ieškoti galų. Bet nei vadinamajame Vieno langelio skyriuje, nei Architektūros ir urbanistikos skyriuje, kur jos vėliau buvo pasiųstos, jų nerado. Jaunutė pastarojo skyriaus specialistė tesugebėjo paaiškinti, jog tikrai buvo priimtas toks dokumentas Nr. V1-147, kuriuo pakeistas gatvės pavadinimas. Tiksliau, pakeistas ne visos Stadiono gatvės pavadinimas, bet dalis Stadiono gatvės, kurioje stovi trys namai, pervadinta Pervažos gatve, o visa likusi gatvės dalis taip ir liko Stadiono.

Toji Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbuotoja davė moterims mažutį lipduką, ant kurio užrašė minėto dokumento numerį, bet atsisakė tą dokumentą išspausdinti ant popieriaus, liepė pačioms ieškotis internete.

Visgi vienas dalykas moterims tądien paaiškėjo: kad močiutė gyvenanti Pervažos gatvės 2-ajame name.

Žmogus rūpi tik prieš rinkimus

„Visi tik stumdo nuo savęs“, – guodėsi į redakciją atėjusi ir nuo valdiškų durų varstymo jau net uždususi senolė su dukra.

Moterims tądien iškilo begalė klausimų. „Kas būtų buvę, jei mama taip būtų ir numirusi nežinodama, kad jos adresas pakeistas? Kokie vargai tada lauktų jos paveldėtojų? Negi nebuvo galima keičiant adresą pranešti gyventojams, juo labiau kad adresai pakeisti vos trims namams? Kiek dabar kainuos visų dokumentų keitimas, perregistravimas ir kodėl iš viso senolei primesta tokia prievolė? Ar pasiekia namus korespondencija paštu – gal ir laiškai pasimeta? Kodėl prieš rinkimus į pašto dėžutes kasdien primetama kalnai informacijos, o tikrai svarbios žmogui informacijos pranešti nesugebama, nors Savivaldybėje dirba daugiau nei 100 darbuotojų?“, – klausė p.Aldona ir jos dukra Rimutė.

„Tik liepos mėnesį pagaliau ant namo pakabinta lentelė su Stadiono gatvės pavadinimu, už kurią namo administratorius atskaičiavo pinigus iš bendros namo sąskaitos. Jei būtume jau žinoję, kad tokios gatvės nebėra, ir iškabą kitokią būtume darę.

Dabar dar ir ją reikės keisti“, – piktinasi Rimutė.

Pasikalbėjusios su tame pačiame ir gretimuose namuose gyvenančiais kaimynais moterys ir šiems pasakė didelę naujieną – jie Stadiono gatvėje negyvena…

Kaimuose tokių – daugybė

Ieškoti atsakymų į tuos klausimus jos pirmiausia pradėjo Registrų centre ir ten išties gavo pažymą, patvirtinančią, jog A.Laimanskienė gyvena Pervažos gatvėje.

„Mes nieko nežinome, mes tik vykdytojai – tik keičiame lenteles, kur mums nurodo“, – kaip visada, nedaugžodžiavo žurnalistų kalbinamas Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus.

„Pirmą kartą girdžiu, jokios informacijos apie gatvės pavadinimo keitimą neturiu. Jei mes ko nors nesužiūrėjome, pakeisime lentelę su gatvės pavadinimu savo lėšomis“, – pirmasis tikrą susirūpinimą namo gyventojų problema parodė namo administratoriaus – UAB „Šilutės būstas“ direktorius Aleksas Kvederis.

Anot A.Kvederio, kaimuose gyvena daugybė žmonių, net negirdėjusių, kad jų namai jau turi ir gatvės pavadinimą, ir numerį, kad jiems reikia patikslinti savo turto dokumentus ir duomenis.

Išsiaiškinęs jis informavo, jog lentelę su Stadiono gatvės pavadinimu užsakė seniūnija, ir įmonė ją gamino savo lėšomis.

Mokėti gyventojams, anot A.Kvederio, tenka tik tuomet, kai jie patys pageidauja papildomų lentelių ant namų.

Seniūnui tai – tik smulkmena

Taigi gatvės pavadinimo lentelę užsakė seniūnija, tai padarė tik šiemet vasarą, nors, kaip netrukus paaiškėjo, dar nuo 2014 m. kovo 27-osios rajono Tarybos posėdžio turėjo žinoti, jog yra priimtas sprendimas pakeisti Stadiono gatvės dalies pavadinimą.

Kalbantis su seniūnijos specialistėmis aiškėja, jog bėda yra ta, kad Lietuvoje apstu įvairiausių registrų: Gyventojų, Nekilnojamojo turto, Adresų ir t.t. O tuos registrus tvarkantys valdininkai iki šiol – net per kelis dešimtmečius – nesugebėjo juose kaupiamų duomenų sujungti į bendrą. Štai ir gaunasi, kad atsidarę reikiamą programą seniūnijos darbuotojai joje randa tik dalį duomenų, kartais – kaip šiuo atveju – jau pasenusių.

Šilutės seniūnijos specialistė kaimo reikalams Dalia Skarbalienė sako, jog apie adresų pakeitimus, kurių priimama daug, gyventojus stengiamasi nuolat informuoti. Informacinėje seniūnijos lentoje bent 10 dienų kabo naujausia informacija, o informuoti tuos, kurie čia neturi reikalų, stengiamasi bendraujant su seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais ar kaimynais.

Štai ir dabar naujais pavadinimais jau pakrikštytos net 25 gatvės Grabupiuose, situacijų, kai vienu adresu stovi du namai, esama ir Naujakurių kvartale, ir kitur. Visiems, čia gyvenantiems, irgi teks keisti dokumentus, išlaidauti.

Seniūnas R.Steponkus – kategoriškesnis: anot jo, nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. „Ar tai reiškia, kad dėl tokios situacijos kalta pati senolė?“, – tikslinamės. „Tegu sužino“, – atrėžia seniūnijos vadovas.

Išgirdęs, kad specialistės supranta, jog ir šiuo atveju žmogus liko „už borto“, jog jos žada ateityje dar atsakingiau ieškoti gyventojų, kuriems keičiami adresai, ir jiems pranešti, R.Steponkus priduria: „Nemažai darbų buvo, gal ir įsivėlė klaida. Čia tik smulkmenos“…