Ambulatorijų nebeliks: Savivaldybė apjungia savo pirminius sveikatos centrus

 

ambulatorija juknaiciuSavivaldybei priklausantys pirminiai sveikatos priežiūros centrai – ambulatorijos Juknaičiuose, Vainute ir Švėkšnoje – jau priėjo savarankiškumo pabaigą. Apie jų, kaip savarankiškų įstaigų nuostolingą veiklą kiekvieną kartą buvo kalbama tvirtinant metines finansines ataskaitas bei įstaigų vadovų veiklos rezultatus. Visų trijų minėtų pirminės sveikatos priežiūros centrų praėjusių metų finansinės veiklos rezultatai irgi yra nuostolingi. Todėl liepos mėnesio Savivaldybės tarybos posėdžio dienotvarkėje jau yra sprendimo projektas dėl viešųjų įstaigų Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei Švėkšnos pirminės sveikatos priežiūros centro prijungimo prie Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) patvirtinimas. Reorganizacija turėtų būti baigta iki 2019 metų pabaigos.

 

Šilutės savivaldybės tarybos komitetuose šiam klausimui pritarta bemaž vienbalsiai.

Nuostolių bus, bet veikla nesustos

Ekonomikos ir finansų bei Teritorijų ir kaimo reikalų komitetuose minėtą sprendimo projektą pristatė Viešųjų paslaugų skyriaus vedėjas Remigijus Rimkus. Socialinių reikalų komitete šiam klausimui pristatyti buvo pakviesta ir Šilutės PSPC direktorė Lina Stanišauskienė.
Ekonomikos ir finansų komiteto nariams buvo svarbu, ar reorganizavus minėtas įstaigas į vieną Šilutės PSPC nebus pažeistos tų įstaigų renovacijoms nustatytos finansavimo sąlygos. Ar neteks Savivaldybei sugrąžinti tokiems darbams gautos paramos lėšas? Juk kiekvieną įstaigą ruošiantis renovuoti buvo įsipareigota, kad prisirašiusiųjų gydytis žmonių skaičiai augs, kad bus gerinama paslaugų kokybė.

Tad R. Rimkui teko pripažinti, kad jeigu Savivaldybė uždelstų reorganizaciją, kai kurios įstaigos – konkrečiai Vainuto ambulatorija ir Švėkšnos PSPC – galėtų bankrutuoti, nes jų direktoriai ir gydytojai atsistatydina iš pareigų. Vainuto ambulatorijos vyr. gydytojas Juozas Kaziukonis jau yra išėjęs į pensiją, o Švėkšnos vyr. gydytoja Virginija Vičienė dirbs tik iki rudens. Jos sūnus yra atidaręs nuosavą sveikatos priežiūros įstaigą, todėl tikėtis kokių nors kitokių sprendimų neverta.

Juknaičių ambulatorija tai pat dirba įtemptomis sąlygomis, nes čia pat kieme yra kita – privačiai dirbanti konkurentė, „Purienos“ medicinos centro padalinys.

Žinoma, galėtų būti kalbama ir apie minėtų sveikatos priežiūros centrų privatizaciją, tačiau taip padaryti dabar yra neįmanoma, nes įstaigos turi įsipareigojimus dirbti už gautą paramą rekonstrukcijoms.

Darbuotojų reikės mažiau

Labiausiai klausimais buvo apipilta Šilutės PSPC direktorė L. Stanišauskienė. Atsakinėdama ji kalbėjo, kad Vainute ir Švėkšnoje prisirašiusiųjų prie Savivaldybės PSPC įstaigų pacientų šiuo metu yra sumažėję. Ypač tai pastebima Švėkšnoje, ten jų belikę vos apie pusę. Tačiau, L. Stanišauskienės nuomone, tai tik laikini nesklandumai. Ji sakė, kad į minėtas gydytojų vietas yra ieškomi nauji specialistai. Vainuto ambulatorijai jau yra surastas gydytojas ir netrukus jis bus įdarbintas. Kaip žinia, kaimo gyvenvietėse žmonės mėgsta permainas, todėl tikimasi, kad prisirašiusiųjų gydytis vėl padaugės.
Švėkšnos PSPC įgyvendina rekonstrukcijos projektą, ir netrukus čia bus atidarytas odontologo kabinetas, kuris be abejonės irgi padidins žmonių dėmesį centrui.

Pasak L. Stanišauskienės, reorganizuojamuose pirminės sveikatos priežiūros centruose pasikeitus gydytojams ir jų pagalbininkams, keisis ir finansinė situacija. Juolab, kad Šilutės PSPC gydytojai bet kokiu atveju galės trumpam pakeisti šiuose centruose dirbančius medikus, o jeigu reikės, jie teiks ir specializuotas gydytojų paslaugas.
Į švėkšniškio politiko Žygimanto Kurliansko klausimą, ar reorganizacija bus pelninga, L.Stanišauskienė atsakė teigiamai. Pasak jos, dabar dviejose ambulatorijose ir Švėkšnos PSPC dirba 28 žmonės. Po reorganizacijos šiose įstaigose liks tik apie 17 žmonių. Vieni bus atleisti, nes jau yra sulaukę pensinio amžiaus, o kiti todėl, kad iki šiol šiek tiek prabangiai buvo pasiskirstytos aptarnaujančio personalo pareigos. Šie reorganizacijos metai, anot L. Stanišauskienės, be abejonės bus nuostolingi, tačiau vėliau įstaigos tikrai pradės nešti pelną.
Tokias PSPC direktorės kalbas patvirtino ir komiteto narys, anksčiau dirbęs Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose Sigitas Šeputis. Jis sakė, kad visą atleidžiamų žmonių išeitinių kompensacijų bei įstaigų permainų nuostolį prisiima Šilutės PSPC kolektyvas, ir momentinės sėkmės bei pelno čia nereikia tikėtis.