Anglijos lietuvių kalėdinė gerumo akcija Saugose

Kalėdinę akciją „Iš širdies į širdį“ Saugose iniciavo Anglijos Kingstono prie Halo miesto lietuvių bendruomenė, kurios veikloje dalyvauja ir buvusi saugiškė Laura Mešinskytė - Jasienė, pastaruoju metu gyvenanti Jungtinėje karalystėje.

Maisto paketus į seniūniją atnešė S. Černeckienė ir A. Mešinskienė.

Kraštietė L. Mešinskytė – Jasienė Anglijoje gyvena ir dirba daugiau kaip dešimtmetis. Būdama aktyvi, radusi bendraminčių, įsijungė į visuomeninę veiklą. Kartu su kitais vietos lietuvių bendruomenės nariais organizuoja teminius labdaros vakarus, pardavinėja iškeptus pyragus, renka aukas. Taip bendruomenė sukaupia labdaringų lėšų, kurias skiria Lietuvoje gyvenantiems tautiečiams paremti.

Šiais metais Laura bendruomenei pasiūlė dalį lėšų skirti ir jos gimtinėje vargingai gyvenantiems senoliams. Kingstono prie Halo miesto lietuvių bendruomenė Lauros prašymą patenkino ir skyrė 450 eurų kalėdinėms dovanėlėms nupirkti.

Moteris sako, kad mintis paremti savo gimtinėje gyvenančius senolius kirbėjo senokai. O kad svajonė taptų realybe, reikėjo pagalbininkų ir bendraminčių. Pirmoji pagalbos ranką ištiesė Lauros mama Aldona Mešinskienė, gyvenanti Saugose, kuri kartu su kita savanore ir bendraminte, Simona Černeckiene, bendruomenės „Saugų artuma“ pirmininke, supirko, supakavo ir suruošė didžiulius maisto paketus šv. Kūčių ir Kalėdų stalui. Tokių paketų suruošta dešimt, juose – konservuoti, ilgą galiojimo laiką turintys produktai, vaisiai, saldumynai. Kai paketai buvo suruošti, abi moterys juos atvežė į Saugų seniūniją, taip iš anksto L. Mešinskytė – Jasienė elektroniniais laiškais buvo suderinusi su socialinio darbo organizatore Daiva Kazlauskiene, kuri sudarė vienišų, vargingai gyvenančių senolių sąrašą ir įsipareigojo pasirūpinti maisto paketų pristatymu kiekvienam jų.

Iki švenčių seniūnas Arvydas Stonis kartu su D. Kazlauskiene aplankė 10 vienišų, vargingai gyvenančių seniūnijos senolių, pasveikino juos ir įteikė maisto paketus kartu su mažųjų saugiškių nupieštu sveikinimo atviruku.