Anglų kalbos mokytojos patirties sėmėsi Klaipėdoje

edukacine angluDauguma mokytojų yra kūrybingi, aktyvūs ir darbštūs žmonės, savo entuziazmu sugebantys įkvėpti mokinius. Tačiau dažniausiai visi gražūs darbai lieka tik savoje mokykloje. Kartais apsilankome pas kaimynus savo rajone, bet labai retai galime pasigirti bendradarbiavimu su kitų rajonų mokyklomis.

Štai todėl anglų kalbos metodinio būrelio taryba ėmėsi iniciatyvos aplankyti Klaipėdos Žaliakalnio gimnaziją ir susipažinti su gimnazijos anglų kalbos klubo ir muziejų edukacine veikla.

Domino gimnazijos muziejai

Edukacinę kelionę organizavo Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba, anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Aušra Paulauskaitė bei Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos mokytojos.

Šią mokyklą pasirinkome todėl, kad anglų kalbos mokytojus domino vienintelis Lietuvoje V.Šekspyro klubas – muziejus „Gaublys“. Be to, Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijoje veikia dar du muziejai: Mažosios Lietuvos kultūros paveldo ir gimnazijos istorijos. Muziejų veikloje aktyviai dalyvauja mokiniai, muziejų bei anglų kalbos klubo veikla glaudžiai siejama su kitais mokomaisiais dalykais, Klaipėdos miesto ir krašto kultūriniu gyvenimu.

Mokiniai kuria V.Šekspyro muziejų ir klubą

Žaliakalnio gimnazijoje šiltai pasitiko kolegės ir jų mokiniai, maloniai nuteikė ir aplinka. Lankėmės gražiai įrengtuose kabinetuose – muziejuose, bet pradžia buvo V.Šekspyro muziejus, pripildytas mokinių rankų darbo eksponatų ir kelionių suvenyrų. Anglų kalbos mokytoja Natalja Račkovskaja ir jos vadovaujamos anglų kalbos klubo merginos teatralizuotai pristatė V.Šekspyro muziejų.

V.Šekspyro klubas „Globe“ („Gaublys“) gimnazijoje veikia jau vienuoliktus metus. Jo edukacinė veikla apima neformalų anglų kalbos ir literatūros mokymą, vienija užsienio kalbos, dailės, technologijų, teatro veiklas. Šio bendradarbiavimo rezultatai – gausybė meniškai atliktų moksleivių darbų, muziejaus eksponatų: lėlės, V.Šekspyro dramų personažai, iliustruotos knygos, iš kurių įspūdingiausia – anglų literatūros knyga, natūralaus dydžio renesanso stiliaus rūbai, kiti įdomūs darbai.

Muziejuje nuolat lankosi svečiai iš kitų rajono ir šalies mokyklų, užsienio. Dalyvaudami įvairiuose projektuose, Žaliakalnio mokyklos moksleiviai taip pat svečiuojasi užsienio šalyse. Šie abipusiai vizitai taip pat padeda turtinti muziejaus kolekciją.
Vedžiodami mus po gimnazijos muziejus, rusakalbiai moksleiviai lietuvių ir anglų kalbomis sklandžiai pasakojo apie savo veiklą juose, o merginos pradžiugino ištrauka iš dramos „Romeo ir Džiuljeta“.

Turi gimnazijos istorijos ir Mažosios Lietuvos kultūros muziejus

Istorijos mokytoja Natalja Ameljančik papasakojo apie respublikinių ir mokyklinių muziejų vaidmenį ugdymo procese, gimnazijos istorijos muziejaus kūrimą, darbą su muziejų fondais. Didelę reikšmę gimnazijos muziejaus veikla turi vienijant kartas, palaikant vaikų ir tėvų dialogą. Mokytojos paskatinti, gimnazistai renka duomenis, fotografijas ir kitus eksponatus, primenančius visų laidų mokinius.

Žaliakalnio gimnazijos istorijos muziejus unikalus tuo, kad jis – tarsi muziejus be sienų, tiesiogine ir perkeltine prasme. Muziejus nėra tik tam skirta klasė – stendai išdėstyti mokyklos koridoriuose, kur juos nevaržomai gali apžiūrėti ir mokyklos bendruomenės nariai, ir svečiai. Senose fotografijose ne vienas atranda mokyklą jau baigusius savo šeimos narius, jų buvusius mokytojus, savo dabartinius mokytojus, kurie tuomet dar buvo tos pačios mokyklos mokiniai.

Gimnazijos Mažosios Lietuvos kultūros paveldo muziejus įkurtas lietuvių kalbos kabinete. Pasak lietuvių kalbos mokytojos Irenos Grauslienės, o reikšmė – mokinių patriotiškumo, pilietiškumo ir tautinio sąmoningumo ugdymas, gimtojo krašto kultūrinio paveldo puoselėjimas, visuomeninės veiklos mokykloje, mieste ir respublikoje skatinimas. Moksleiviai, net ir rusakalbiai, noriai priima informaciją, mokosi krašto dainų, tarmių, domisi krašto kultūra, renka ir patys kuria eksponatus muziejui.

Vieni įspūdingiausių darbų: knyga „Gražiausi Mažosios Lietuvos padavimai“ ir Klaipėdos 760 metų jubiliejaus emblema.

Vieni kitus lankys ir ateityje

Ši kelionė parodė, kaip sudominti moksleivius, įtraukti juos į aktyvią neformalaus mokymo veiklą, priminė mokyklinių muziejų svarbą, padėjo įgyti naujų žinių dirbant mokyklos muziejuje. Šilutės mokytojos užsiminė jau turinčios idėjų, kaip panaudoti sukauptus moksleivių kūrybinius darbus, kaip paįvairinti mokymą.

Kolegės iš Klaipėdos pakvietė tęsti bendradarbiavimą, todėl mūsų rajono mokytojos su savo mokiniais dar ne kartą lankysis Žaliakalnio gimnazijoje. Galbūt ir Šilutės mokyklos pasikvies klaipėdiečius į svečius ir pasidalins sukaupta patirtimi. Mes visi turime kuo didžiuotis, tereikia atsiverti ir tai parodyti.