Apdovanoti gabiausi rajono mokiniai (foto)

mokiniai geriausiJau šeštąjį kartą gabiausi rajono mokytojai ir juos gyvenimo keliu vedantys pedagogai rinkosi raškyti saldžių pergalės ir apdovanojimų vaisių. Savivaldybės Švietimo skyriaus iniciatyva Šilutės pirmojoje gimnazijoje surengta jau tradicija tapusi rajono moksleivių meno, mokslo ir sporto pasiekimų šventė.

Linkėjo ryžto ir noro tobulėti

Sveikindama lyderius, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Kubaitienė padėkos žodžius tarė ne tik įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų prizininkams, bet ir jų mokytojams bei tėveliams. „Smagu matyti mokytojus, kurie sugeba surasti ir paruošti gabius mokinius. Džiugu sutikti mokinių tėvelius, nes vaikų pasiekimai didžiąja dalimi priklauso ir nuo jūsų indėlio“, – kalbėjo V.Kubaitienė.

Mero pavaduotojas Vaidas Pavilonis buvo dar iškalbingesnis. „Mokslas yra gyvenimo druska, kuri apsaugo nuo sugedimo ir priduoda skonio, – sakė jis. – Kad ir kaip toliau klostytųsi jūsų gyvenimai, linkiu siekti to skonio kokybės – motyvuotai ir užsispyrus, kaip darėt iki šiol.“

Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis juokavo bandęs suskaičiuoti, ant kiek padėkų turėjo suraityti savo parašą, tačiau pametė skaičius, nes jų – išties labai daug. „Tai rodo gerą pedagogų, bendruomenės ir visų mūsų darbą“, – įsitikinęs meras.

Pelnytomis mokinių pergalėmis džiaugėsi ir Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė. Vaikams ji linkėjo ryžto ir noro tobulėti, pažinimo džiaugsmo ir gebėjimo būti pavyzdžiu kitiems.

Prizininkų – gyva galybė

Šiemet mokslo, meno ir sporto srityse ne tik Šilutės, bet ir visos Lietuvos vardą garsinę mokiniai bei jų mokytojai apdovanoti rajono mero pasirašytomis padėkomis, knygyno kuponais bei piniginiais skatinamaisiais prizais.

Už laimėjimus rajono ir respublikos olimpiadose padėkota Žibų pradinės mokyklos 4 klasės mokiniui Benui Ranauskui (tarptautinės Lietuvos – Latvijos IV klasių mokinių matematikos olimpiados II vietos laimėtojas), Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos II g klasės mokiniui Robertui Lomsargiui (Lietuvos mokinių dailės olimpiados II vietos laureatas), Šilutės Vydūno gimnazijos 3 klasės mokiniui Tomui Kontrimui (Lietuvos mokinių fizikos čempionato II vietos laimėtojas), respublikinės vokiečių kalbos olimpiados laimėtojams – Šilutės pirmosios gimnazijos 3 klasės mokiniui Martynui Brunker (II vieta) ir Šilutės Vydūno gimnazijos 3 klasės mokinei Kamilei Vaitkutei (III vieta).

Už laimėjimus rajono ir respublikos konkursuose padėkos pareikštos šiems mokiniams: respublikinio jaunųjų maironiečių kūrybos konkurso laureatui, respublikiniames jaunųjų filologų konkurse pelniusiam padėkos raštą, šalies jaunųjų prozininkų konkurso Vlado Dautarto premijos 2 vietos laureatui, savo kūrybos knygą „Klevo lapelių pasaka“ išleidusiam M.Jankaus pagr. mokyklos šeštokui Lukui Arlauskui; Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso II vietos, Nacionalinio moksleivių konkurso „Švari kalba – švari galva“ III vietos laimėtojui Pamario pagr. mokyklos 7 klasės mokiniui Viktor Vostrikov; Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso III vietos laimėtojui, Traksėdžių pagr. mokyklos 6 klasės mokiniui Lukui Petrauskui; Mokomojo Europos parlamento sesijos laimėtojai, Šilutės pirmosios gimnazijos 4 klasės mokinei Vitalijai Komskytei; Lietuvos mokinių informacinių technologijų konkurso II vietos laimėtojui, Šilutės pirmosios gimnazijos 4 klasės mokiniui Robertui Bernotui; tarptautinio lietuvių kalbos konkurso „Gintaro kelias 2011-2012“ III vietos laimėtojui, Šilutės Vydūno gimnazijos 4 klasės mokiniui Eimantui Laugžemiui; respublikinio piešinių ir video konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“ videofilmo kategorijos I ir II vietų laimėtojui, šalies mokinių fotografijų konkurso „Lietuvos saugomos teritorijos“ III vietos laimėtojui, šalies mokinių multimedijos ir kompiuterinio meno konkurso „Žalios virtualybės 12“ I vietos laureatui, Šilutės Vydūno gimnazijos 2 klasės mokiniui Oskarui Venckui.

Meno laimėjimais šiemet džiugino respublikinio J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurso laureatė, Šilutės meno mokyklos mokinė Emilija Skikaitė; tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso „Baltijos gintarėliai“ ir respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso „Vaikystė su muzika“ III vietos laimėtojas Dominykas Dulkys; tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso „Baltijos gintarėliai“ III vietos laimėtoja Kornelija Tunaitytė;  respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso „Greta realybės – fantazijų pasaulis“ laureatas Jonas Paulius Masolas; respublikinio J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso prizininkai Justina Pleikytė (III vieta), Kasparas Nognius (II vieta) ir Nedas Andrijauskis (II vieta).

Padėkos įteiktos Šilutės Vydūno gimnazijos mokiniams Simui Trijoniui, Justinui Ripui, Dominykui Šiaudvyčiui (Lietuvos Junior Achievement  respublikinio verslo idėjų konkurso „Mano verslo idėja“ I vietos laimėtojams); Dainiui Berčiūnui, Mariui Raukčiui (respublikinio VEMP verslo čempionato „Firmus“ I vietos laimėtojams); Audriui Barzdžiui, Edvardui Tutliui, Gretai Urbonavičiūtei (Lietuvos Junior Achievement respublikos VEMP konkurso I vietos laimėtojams); Domantui Judeikiui, Tomui Kontrimui, Ignui Andriekui, Rūtai Paulauskaitei, Linui Puskunigiui, Pauliui Jasui, Donatui Jaručiui (Lietuvos Junior Achievement MMB „Nuožmusis gandras“ konkurso laureatai); Tadui Eidukiui, Martynui Siaurusevičiui Lietuvos Junior Achievement Respublikinio verslo konkurso III vietos laimėtojai).

Padėkota pedagogams

Už labai gerą mokinių parengimą rajono ir respublikos olimpiadoms ačiū tarta Žibų pradinės mokyklos mokytojai metodininkei Sigutei Kačinskienei, Pirmosios gimnazijos mokytojai metodininkei Nijolei Urbonienei, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojai metodininkei Jūratei Leonienei, Vydūno gimnazijos mokytojui metodininkui Edmundui Regelskiui.

Labai gerai rajono ir respublikos konkursams mokinius parengė Vaikų meno mokyklos mokytoja metodininkė Živilė Skirkevičienė, Žibų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Daiva Balčytienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Lina Šimkuvienė, Pamario pagr. mokyklos mokytoja metodininkė Elvita Andriulionienė, M.Jankaus pagr. mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Agintienė, Traksėdžių pagr. mokyklos vyresnioji mokytoja Birutė Morkevičienė, Vydūno gimnazijos mokytojos: informacinių technologijų  ekspertė Tatjana Balvočienė, metodininkė Rūta Pociuvienė, metodininkė Laimutė Pakalniškienė, Pirmosios gimnazijos mokytojai metodininkai Laima Toliušienė ir Alvydas Ežerinskis.

Už labai gerą mokinių parengimą rajono ir respublikos olimpiadoms, konkursams padėka įteikta Virginijai Kisielienei – Vydūno gimnazijos ekonomikos mokytojai metodininkei, o už labai gerą mokinio parengimą respublikos meno konkursams – Vaikų meno mokyklos mokytojams metodininkams Liudmilai Kašėtienei ir Bronislovui Bučiui. Padėkota ir respublikiniams bei tarptautiniams konkursams mokinius rengusioms šios mokyklos mokytojoms metodininkėms Žydrei Adomaitienei ir Liudmilai Sandrai Tunaitienei.

Nepastebėti neliko pučiamųjų orkestrą „Pamarys“ respublikiniams konkursams rengę Gražvydas Raila ir Edgaras Gedeikis bei tautinių instrumentų orkestro vadovė Angelė Alšauskienė ir mokytojas metodininkas Gedvydas Puškorius. Už labai gerą tautinių šokių kolektyvų parengimą respublikiniam konkursui „Aguonėlė“ padėkota Pirmosios gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Atlaja“ vadovei Ritai Kurpeikytei bei Žibų pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvo „Žiburėlis“ vadovei Reginai Puodžiuvienei.

Už sporto laimėjimus rajono ir respublikos varžybose padėkas gavo Degučių pagr. mokyklos dviratininkai Gabija Kurmytė, Deimantė Baltutytė, Aurimas Eičas ir Martynas Baltutis. Už dviračių sporto puoselėjimą ir labai gerą mokinių komandos parengimą respublikiniams konkursams padėkota šios mokyklos vyresniajam mokytojui Arvydui Lekšui.

Plojimais palydėtas 2011-2012 m. mokslo metų sportiškiausios tarp rajono pagrindinių mokyklų – Pamario pagr. mokyklos direktorius Jonas Bendžius ir kūno kultūros mokytojai Adolfyna Ignašienė, Jonas Kalinauskas, Rimvydas Lukošius, Alfonsas Malinauskas bei Česlovas Normantas.

Tarp rajono vidurinių mokyklų ir gimnazijų sportiškiausia pripažinta Švėkšnos „Saulės“ gimnazija – direktorė Dalia Dirgelienė, gimnazijos kūno kultūros mokytojai Dainora Grevienė, Viktorija Toleikienė, Zita Urmulevičienė, Audrius Urmulevičius ir Medardas Urmulevičius.

Piniginiai čekiai įteikti vadybos ir ekonominio modeliavimo konkurso nugalėtojams: Vydūno gimnazijos mokinių komandai, Žibų pradinės mokyklos tautinių šokių kolektyvui „Žiburėlis“, Pirmosios gimnazijos jaunimo tautinių šokių kolektyvui „Atlaja“; Vaikų meno mokyklos pučiamųjų orkestrui „Pamarys“ ir tautinių instrumentų orkestrui, Pamario pagr. mokyklai, Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai, Degučių pagr. mokyklos dviratininkų komandai ir Žibų pradinės mokyklos komandai, respublikinio konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurso II vietos laimėtojams Gabrielei Balandytei, Rūtai Dalinkevičiūtei, Guodai Jankauskaitei, Žygimantui Kuzui, Karolinai Toliušytei.

joomplu:5403