Apgyvendinimo paslaugų teikėjai ne visada laikosi saugos reikalavimų

zaandam-2942082 960_720Baigėsi turistinis sezonas, o kartu sumažėjo svečių ir apgyvendinimo paslaugas teikiančiose sodybose.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Klaipėdos departamento    Šilutės skyriaus specialistai nuolat vykdo apgyvendimo paslaugas teikiančių įmonių kontrolę, stebi, kaip šias paslaugas teikiančios įmonės vykdo Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” nuostatas. „Sveikatos šaltiniui” apie situaciją Šilutės rajono apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse pasakojo NVSC Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nijolė Krūminienė.

Kiek objektų šiemet jau patikrinote?

Šilutės rajone apgyvendinimo paslaugas teikia 32 įmonės, o šiemet nuo sausio mėnesio mūsų skyriaus specialistai jau atliko 20 tokias paslaugas teikiančių objektų patikrinimų.

Kokių pažeidimų rasta?

Higienos normos reikalavimų pažeidimų rasta 4 patikrintuose objektuose, o tai yra 20 proc. visų tikrintų objektų. Dažniausiai paslaugų vartotojams nebuvo pateikta būtina informacija apie teikiamas paslaugas, buvo neatlikti geriamojo vandens – šalto ir karšto – mikrobiologiniai tyrimai legionėlėms nustatyti, vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, valymo, remonto, nukenksminimo, profilaktikos darbai neregistruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale. Kai kur asmenys, tiesiogiai susiję su apgyvendinimo paslaugų teikimu, buvo neišklausę privalomųjų higienos įgūdžių mokymų.

Nustatyta ir netinkamos patalpų ir įrangos priežiūros atvejų, kai kur buvo nesukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės.

Ar yra nubaustų?

Taip. Paslaugų teikėjams buvo duoti nurodymai pašalinti nustatytus pažeidimus ir taikytos administracinio poveikio priemonės. Nurodymų vykdymas kontroliuojamas grįžtamosios kontrolės metu.

Primenu, kad vartotojas turi teisę gauti kokybišką ir saugią paslaugą, kuri turi atitikti jų lūkesčius ir turi būti suteikta taip, kaip reglamentuojama teisės aktuose.