Apie Perą Giuntą, Čiurlionį ir juos mylėjusias moteris – muzikos kalba

Kintų muzikos festivalyje birželio 28-osios vakarą bus pasakojama apie dvi ypatingas moteris, kurios dažniausiai būna savo žymiųjų vyriškų herojų – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Pero Giunto – šešėlyje. Programą „Ištikimosios Sofija ir Solveiga“ sumanė pianistas, Čiurlionio kūrybos propaguotojas ir jo giminaitis Rokas Zubovas.

Agnės Bukartaitės nuotr.

Erdvėje prie Kintų liuteronų bažnyčios komplekso pristatoma programa – iš dviejų dalių. „Solveiga. Laiškai Perui“ – latvių poetės Arijos Elksnės poetiniai tekstai, suderantys su Edvardo Griego muzika, sukuriančia dialogą tarp klajojančio Pero ir jį besąlygiškai mylinčios, ištikimai laukiančios Solveigos. Ją įkūnys aktorė Regina Šaltenytė, muziką atliks Rokas Zubovas ir klarnetininkas Žilvinas Brazauskas.
Kitos programos dalies „Sofija. Laukimas“ tekstas sudėtas iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų ir raštų. Po ankstyvos mylimo vyro mirties ji pasirinko tęsti jųdviejų pradėtus darbus, savo kūryba, atsidavimu Lietuvai, kultūrai ir menui ji tarsi gyveno už du ir nepasidavė liūdesiui. Vakaro metu R. Zubovas skambins Čiurlionio muziką. Sofijos vaidmenį atliks aktorė Vaiva Kvedaravičiūtė, režisierė – Livija Krivickaitė.

Agnės Bukartaitės nuotr.

„Klausimas, kaip Peras gali susitikti Čiurlionį ilgai nedavė ramybės, kol vieną kartą, tarsi savaime, mintyse pasipasakojo toks siužetas. Sofija su Mikalojumi Konstantinu Kuliuose lankėsi 1908 ir 1909 vasaromis. Iki šiol yra likę pasakojimai, kad kuliškiai vis matydavę jį einantį link kapinių ir vis galvodavę: ko gi ten tas menininkas vis į kapines eina? Atsakymas – kūryboje: nepaprastai kruopštūs žemaitiškų koplytstulpių eskizai jo piešinių sąsiuvinėliuose, kampe pažymėti „Kuliai“, o taip pat paveikslai „Kapinaitės“ ir „Koplytstulpiai“. Pero ir MKČ susitikimą įsivaizdavau taip: jau temsta, MKČ sėdi ant rytojaus laidotuvėms iškastos šviežios kapo duobės ir užsimiršęs savo kūrybinėse mintyse piešia stogastulpį. Tuo metu Peras Giuntas, po savo konfliktų su Troliais, dėl kurių susivokia, kad turi atsisakyti Solveigos meilės ir pabėgti, tarsi į tremtį, stengiasi ištrūkti iš Norvegijos. Po apsilankymo požemiuose Dovrės kalnuose, Peras atranda neaiškų plyšį, neria į jį ir staiga išlenda kažkur, kur yra iškasta duobė. Ir taip visiškai nelauktai ir netikėtai, sėdi juodu abu Kuliuose, Peras Giuntas ir Čiurlionis, kapinėse mataruodami kojomis ir ką nors kalbasi. Apie ką? Tas klausimas labai ilgai nedavė ramybės“, – pasakoja trejus metus programos idėją brandinęs R. Zubovas. Atsakymai bus pateikti „Ištikimosios |Sofija ir Solveiga“ publikai.
Kuliuose yra baltas namas, kurį buvo pasišauta renovuoti, įrengiant jame kultūrines kūrybines erdves. Finansus skyrė Norvegijos fondas, o Čiurlionio namai sutiko būti projekto partneriais, nes Kuliuose vaikystėje kelerius metus praleido Sofija, ten susipažinusi su jaunu kunigu Vaižgantu ir iš jo visam gyvenimui užsikrėtusi meile lietuvių kalbai. Vėliau Kuliuose Sofija lankėsi su Čiurlioniu. R, Zubovo sumanyta programa užtat pirmiausia ir parodyta Kulių festivalyje. Kita nemokamo renginio stotelė – Kintai. Visa Kintų muzikos festivalio programa: https://kintaiarts.lt/muzikos-festivalis/