Aplinkos ministerija – apie plastikinius maišelius

Aplinkos ministerija sulaukia klausimų, kuriuose prašoma išsamiau paaiškinti naują tvarką dėl labai lengvų plastikinių maišelių. Pateikiame specialistų atsakymus.

Koks draudimo neatlygintinai dalyti labai lengvus plastikinius maišelius tikslas?

Siekiama sumažinti maišelių naudojimą, paskatinti vartotojus atsisakyti įpročio dėti į maišelius produktus, kurių nebūtina papildomai pakuoti – vaisius, jau supakuotus pieno produktus ir pan. Taip pat siekiama, kad pirkėjai naudotų daugkartinius maišelius.

Kuo skiriasi lengvasis plastikinis maišelis nuo labai lengvo?

Lengvasis plastikinis maišelis – tai maišelis, kurio sienelės plonesnės kaip 50 mikronų, bet storesnės kaip 15 mikronų. Jis dažnai būna su prekybininkų logotipais. Labai lengvas toks, kurio sienelės plonesnės kaip 15 mikronų. Įprastai prekybos centruose juos galima pamatyti skaidrios spalvos, susuktus į rulonus.

Ar yra nustatyta kaina, kuria prekybininkai turi apmokestinti tokius maišelius?

Įstatyme nėra detalizuota nei kaina, nei draudimo įgyvendinimo tvarka. Prekybininkai nustato kainą patys.

Ar 1 cento kaina gali pakeisti elgseną?

Vienas prekybos tinklų skelbė, kad per pirmąją savaitę tokių maišelių naudojimas sumažėjo 5 kartus, padaugėjo pirkėjų, įsigyjančių daugkartinio naudojimo maišelius.

Ar prekybininkai nesipelnys iš pirkėjų, kai jie vietoje tokių maišelių naudos daugkartinius, kurie sveria daugiau?

Būtina tiek prekybininkui, tiek pirkėjui sverti prekes be maišelio, ir tik  pasvėrus įsidėti į daugkartinį maišelį. Taip pat yra galimybė atimti daugkartinio maišelio svorį.

Jeigu pirkėjas atsineš  purviną jau naudotą maišelį, ar prekybininkas gali atsisakyti dėti prekes į tokį?

Prekybininkai turi laikytis higienos ar kitų teisės aktų reikalavimų. Atsakomybę už higienos normų neatitinkančią pakuotę turėtų prisiimti ir gyventojai, nes prekybininkams būtų pernelyg didelė našta įvertinti kiekvieno atsineštą pakuotę.

Jei  pirkėjas pamiršta arba neranda, kaip susimokėti už maišelį ir išeina. Ar atsakomybė tenka parduotuvei ar pirkėjui?

Šis draudimas yra naujas, todėl natūralu, jog prekybininkams ir pirkėjams gali kilti klausimų. Kai kurie platintojai dar netaiko pakankamų informavimo priemonių. Tačiau neišvengiamai visi turės prisitaikyti ir bendromis pastangomis siekti tikslų.  Dėl draudimo užtikrinimo yra atsakingi pardavėjai ir platintojai, tačiau turi būti imamasi priemonių ir pirkėjų atžvilgiu, pvz., informavimas dėl maišelių dalijimo draudimo ir būtinumo susimokėti. Prekybininkų pateikia informaciją, kad maišeliai yra apmokestinti 1 ct mokesčiu, tad nesumokėjus  pirkėjas gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn.

Kas ir kaip turėtų tikrinti, ar maišeliai nedalijami nemokamai?

Teiseną pradėti, tyrimą atlikti gali aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai. Pernai apsaugos departamentas vykdė akciją „Plastikinis maišelis“, patikrinta 317 ūkio subjektų ir 105 fiziniai asmenys. Nustatyti tik 3 pažeidimai. Akcijų bus ir ateityje.

Ar taip mažinama tarša aplinkai?

2020 m. Lietuva išsiskyrė kaip daugiausia lengvųjų plastikinių  maišelių per metus vienam gyventojui sunaudojanti šalis – 294. Įtakos turėjo paplitęs labai lengvų maišelių naudojimas. Nuo 2019 m. įsigaliojus lengvųjų maišelių neatlygintino dalijimo draudimui statistika pagerėjo – naudojimas sumažėjo. To paties tikimasi ir dėl labai lengvų maišelių naudojimo.

Šis draudimas neišsprendžia visų taršos aplinkai klausimų. Maišeliai turi būti rūšiuojami, metami  į tam skirtus konteinerius, kad juos būtų galima perdirbti arba kitaip panaudoti.

Pagal BNS inf.