Aplinkos viceministrės domėjosi potvynio valdymo ir prevencinėmis priemonėmis

 

VICEMINNISTRESŠilutėje lankėsi Aplinkos apsaugos viceministrės Rasa Vaitkevičiūtė ir Justina Grigaravičienė. Susitikime su savivaldybės vadovais bei administracijos specialistais kalbėta apie potvynio valdymo priemones. Pasak J. Grigaravičienės, su Vyriausybės kancleriu Algirdu Stončaičiu prieš kelionę į Šilutę diskutuota dėl papildomų priemonių, reikalingų Šilutės rajonui. Savivaldybė turi parengtas 5 programas, kurios skirtos potvynių prevencijai, tvarkyti užliejamus kelius, gerinti laivybą Nemuno bei jo deltos upėse, upių žiočių valymą ir t.t.

Administracijos direktorius Virgilijus Pozingis sakė, jog būtina tinkamai sutvarkyti polderių sistemą. Dabar išvalyti Šyšos kaimo polderio kanalai parodė, kad ir per lietingą šių metų rudens laikotarpį juose nesusikaupia dideli vandens kiekiai. Vanduo sklandžiai suteka į siurblines ir perkeliamas į upę. Pasak jo, taip turi būti sutvarkyti visų polderių kanalai, kad visas perteklinis vanduo suplauktų į upes. Todėl reikėtų atlikti polderio Nemuno žemupio krantinių tvirtinimo statybą ir rekonstrukciją, polderių apsauginių pylimų rekonstrukciją ir kt.

Susitikimo metu kalbėta apie upių, jų žiočių valymą bei jų gylių atstatymą. Tai viena pagrindinių problemų, dėl kurių ir kyla potvyniai. V. Pozingis minėjo šiame krašte buvusią praktiką sutvirtinti upių krantus, kad upė neišdraskytų pakrančių žemės ir jos nesuneštų į upės dugną ir neužtvenktų žiočių. Pasak V. Pozingio, būtent seklumose susidaro ledų sangrūdos ir upės vanduo liejasi į pievas ir tvindo kelius, suardo normalų susisiekimą su Nemuno pakrantėje esančiomis gyvenvietėmis.

Kalbant apie žiočių valymą, V. Pozingis išsakė nemažai priekaištų ministerijai priklausančioms institucijoms, kurios gaišina suplanuotus darbus vargu ar reikalingais tyrimais.

Išsakytos ir kitos Šilutės savivaldybei aktualios problemos: komunalinių atliekų tvarkymas, užterštos teritorijos, gamtosauginės problemos.