Aplinkosaugininkai stebės vandens telkinius

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai šių metų gegužės 13–19 d. tikrins, kaip laikomasi aplinkosaugos sąlygų vandens telkiniuose plaukiojant vandens transporto priemonėmis. Organizuojami reidai visoje Lietuvoje. 

Apribojimai vandens transporto priemonėms taikomi norint mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pavyzdžiui, savaeigės plaukiojimo priemonės sukeltas triukšmas ir bangavimas trikdo paukščius ypač perėjimo metu ir prastina jų mitybą, variklio turbulencija kelia stresą ne tik žuvims, bet ir visai vandens gyvūnijai. Be to, į vandenį gali patekti kuro, tepalų, degimo produktų ir kitų kenksmingų medžiagų.

„Šie reikalavimai ypač aktualūs ekosistemoms svarbiuose ežeruose arba gyvūnijai jautriu laikotarpiu, tarkim, paukščių perėjimo laikotarpiu savaeigė plaukiojimo priemonė gali išbaidyti sparnuočius iš įprastų maitinimosi ar perėjimo vietų. Nubaidžius nuo lizdų perinčius paukščius atšąla kiaušinių dėtys – mažėja paukščių populiacijos“, – sako Vilniaus gyvosios gamtos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Sigitas Mikėnas.

S. Mikėnas pažymi, kad tokie patikrinimai atliekami visą plaukiojimo sezoną, todėl norisi priminti plaukiojantiems vandens transporto priemonėmis šalies telkiniuose gyventojams svarbiausius aplinkosaugos reikalavimus ir taip išvengti žalos aplinkai.

Ruošiantis plaukioti vidaus degimo variklį turinčiomis plaukiojimo priemonėmis (t. y. savaeigėmis vandens transporto priemonėmis, pvz. valtimis su varikliu, kateriais ir kt.) vandens telkiniuose svarbu pirmiausia įvertinti, kur, kada ir kaip tai galima daryti, atsižvelgti į plaukiojimo priemonės variklio galingumą, vandens telkinio dydį ir ar telkinys yra saugomoje teritorijoje.

AAD inf.