Aplinkosaugos pažeidėjus tramdo neabejingų gyventojų informacija

aplinkos copyNetrukus bus pusmetis, kai veiklą pradėjo Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos (VAAT) Aplinkos apsaugos pažeidimų priėmimo centras. Akivaizdu, kad naujovė jau įrodė, jog pateisina lūkesčius: pagalbos telefonu 112 žmonės aktyviai informuoja apie aplinkos apsaugos pažeidimus, brakonieriavimą, sužeistus gyvūnus, netinkamai tvarkomas atliekas ir kitokią aplinkai daromą žalą.

Bendrosios pagalbos centras veikia ištisą parą, pranešimus priima specialistai, todėl pažeidimus pastebėję žmonės bet kuriuo metu gali susisiekti su aplinkos apsaugos pareigūnais ir pranešti apie aplinkai daromą žalą, o šie – operatyviai patikrinti informaciją ir stabdyti pažeidėjų veiklą.

Dirba paruošti pareigūnai

Aplinkos apsaugos pažeidimų priėmimo centrui pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Bendruoju pagalbos centru, dabar bet kuris pilietis telefonu 112 gali susisiekti su patruliuojančiais pareigūnais arba perduoti informaciją apie aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus.

Gaunamus pranešimus nedelsdami įvertina budintys specialistai ir sprendžia, kaip reaguoti: išsiųsti į vietą budintį pareigūną, perduoti informaciją vietos pareigūnams ir nurodyti ją patikrinti, perduoti pranešimą kuriai nors kitai institucijai ar nereaguoti visai, jei pranešimas yra akivaizdžiai melagingas.

Pranešimų centre ne darbo metu ir poilsio dienomis laukia beveik 80 pareigūnų, jie yra pasirengę bet kada pradėti vykdyti valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę.

Centro duomenimis, regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai vien per pirmuosius keturis centro veiklos mėnesius visoje Lietuvoje gavo daugiau nei 2400 pranešimų apie aplinkosaugos pažeidimus. Nedelsiant į galimo pažeidimo vietą buvo išsiųsti beveik pustrečio šimto kartų. Pasitvirtino 84 proc. pranešimų, į juos buvo nedelsiant reaguota.

Reaguoja ir šilutiškiai

Dažniausiai – daugiau nei 1400 kartų – gyventojai pranešė apie sužeistus, partrenktus ar kitaip nukentėjusius laukinius gyvūnus. Apie 150 kartų pranešta apie medžioklės taisyklių pažeidimus, beveik 250 kartų informuota apie žvejybos taisyklių pažeidimus.
Daugelis pranešimų perduodami vietos aplinkos apsaugos pareigūnams, kurie nedelsdami imasi veiksmų. Kiti pranešimai perduodami Gyvūnų globėjų asociacijai, Ornitologų draugijai, miškininkams ir kt.

Štai Šilutės aplinkos apsaugos agentūros vadovė Galina Misevičienė sako, kad vien pastarąją savaitę ne darbo metu gauti 3 pranešimai apie keliuose partenktus žvėris: vieną briedį partrenkė traukinys, dvi stirnas – automobiliai.
Tą pačią savaitę darbo metu gauta pranešimų apie neteisėtą šiuo metų laiku laukų laistymą srutomis ir tręšimą mėšlu. Bet iš šių pranešimų pasitvirtino tik vienas.

Šilutės Gyvosios gamtos inspekciją dažniausiai pasiekia informacija apie brakonieriavimą miškuose ir vandens telkiniuose. Pasak inspekcijos viršininko Stanislovo Sudeikio, pasitvirtina iki 50 proc. tokių pranešimų.
Nei aplinkosaugininkai, nei gyvosios gamtos inspektoriai neskaičiuoja, kiek ir kokių pranešimų gaunama per Aplinkos apsaugos pažeidimų priėmimo centrą.

Bet, abiejų jų vadovų nuomone, yra gerai, kad informacija nukreipiama tiesiogiai tiems specialistams, kas gali greičiausiai reaguoti. Taip sutaupoma ir darbo laiko, ir resursų.

Piliečių kontrolė baugina brakonierius

Nors daugiausia pranešimų šis centras gauna apie keliuose partrenktus gyvūnus, skubiai reaguoja tik į tuos, kai gamtai daroma akivaizdi žala. Kitais atvejais dispečerinės budėtojai kreipiasi į tą medžiotojų būrelį, kurio plotuose įvyko eismo įvykis ir prašo, kad jie pasiimtų nugaišusį gyvūną.

„Kai visą parą užtikrinama kontrolė, pažeidimų labai sumažėja. Žinojimas, kad bet kada gali atvykti pareigūnai, brakonierius verčia susimąstyti, ar verta rizikuoti”, – taip naująją tvarką vertina aplinkos viceministras Linas Jonauskas.
Viceministro manymu, naujoji tvarka efektyviai mažina brakonierių skaičių, o kartu padeda labiau taupyti valstybės lėšas.

Aplinkos apsaugos pažeidimų priėmimo centro pareigūnai taip pat konsultuoja piliečius ir įmones įvairiais aplinkosaugos klausimais.

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Pranešimų priėmimo centrui pranešti apie pastebėtas negeroves ir pažeidimus galima tel. (8 5) 273 2995 arba bendruoju pagalbos telefonu 112.