Aptarnavimo tvarka Šilutės savivaldybėje

Įstaigos lankytojai aptarnaujami ir paslaugos teikiamos:

asmenys prioriteto tvarka aptarnaujami Šilutės rajono savivaldybės administracijos darbo valandomis susisiekus su paslaugą teikiančiais tarnautojais www.silute.lt svetainėje nurodytais kontaktais arba vykdant registraciją atvykus į Savivaldybę per „vieno langelio“ darbuotoją;

ribojant vienu metu aptarnaujamų asmenų skaičių, lankytojui rezervuojamas konkretus atvykimo laikas ir po vieną aptarnaujami administracijos veiklos, socialinės rūpybos, teisės ir civilinės metrikacijos klausimais centriniame vestibiulyje arba seniūnijose. Esant būtinybei lankytoją galima aptarnauti darbuotojo darbo vietoje. Tuomet lankytoją pasitinka ir išlydi darbuotojas.

Savivaldybės administracijos organizuojamuose posėdžiuose pašaliniai asmenys gali dalyvauti tik pirmininko organizuojančio darbuotojo kvietimu;

apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su lankytoju, išlaikant ne mažesnį kaip 2 m atstumą arba atskiriant darbo vietą pertvaromis;

uždarose erdvėse administracijos darbuotojai, aptarnaujantys lankytojus, ir vyresni nei 6 m asmenys dėvi veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones. Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgaliesiems, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei;

neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių;
išvykose dirbantys tarnautojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas), turi vengti tiesioginio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 m atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėti kaukes.