Aptarti ikimokyklinukų sveikatos saugos reikalavimai

seminaras visuomenes sveikatosKlaipėdos visuomenės sveikatos centro (KVSC) Šilutės skyriuje įvyko seminaras – viešoji konsultacija „Visuomenės sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Renginys skirtas rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir bendrosios praktikos slaugytojoms.

Pranešimą tema „Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pristatė KVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Karalienė. Pranešėja supažindino su pagrindiniais šiuo metu galiojančios higienos normos „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimais.

KVSC Šilutės skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nijolė Krūminienė supažindino su šiemet vykdytos ikimokyklinių ugdymo įstaigų, valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rezultatais. Ji taip pat kalbėjo apie pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamente nustatytą kontrolės tvarką.

O.N.Krūminienė akcentavo, kad rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų higieninė būklė kasmet gerėja, atkreipė dėmesį, jog 2010 metais šių įstaigų patikrinimų metu buvo nustatyta 83 proc. higienos normos reikalavimų pažeidimai, o 2013 m. – tik 40 proc.

KVSC Šilutės skyriaus vedėja Roma Jovaišaitė perskaitė pranešimą apie vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinėse įstaigose. Gydytoja atkreipė dėmesį, kad gyvensena bei mityba (tai įrodo mokslo tyrimai) lemia žmogaus, ypač augančio, sveikatą, todėl ypač svarbu laiku įgyti tinkamų ir sveikatą tausojančių įpročių. Atsakomybė, ką valgys ir ar sveiki augs vaikai, tenka suaugusiesiems.

Pasak R.Jovaišaitės, svarbus vaidmuo tenka ir ikimokyklinių įstaigų darbuotojams, kurie kaip ir tėvai turėtų mokyti ir aiškinti vaikams, ką reikia valgyti, koks maistas yra sveikas, kad sveikas maistas gali ir turi būti sotus, įvairus ir skanus. Pranešėja pristatė pagrindinius vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose reikalavimus.

Vyriausioji specialistė Audronė Jurjonienė seminaro dalyviams pristatė leidimų – higienos pasų išdavimo, atsisakymo išduoti, patikslinimo, galiojimo panaikinimo ir sustabdymo tvarką.