Aptarti Macikų lagerių objektų komplekso sutvarkymo darbai

Rugsėjo 9 d. įvyko Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir sovietų sąjungos Gulago lagerių objektų komplekso (1941–1955 m.) sutvarkymo priežiūros komisijos posėdis.

Šilutės rajono savivaldybėje vykusio posėdžio metu pristatyti ir aptarti pasiūlymai dėl komplekso veiksmų plano projekto keitimo, taip pat diskutuota apie Macikų lagerių archeologinių tyrimų ir objekto apsaugos nuo potvynių lėšų poreikį 2023–2024 m.

Posėdyje dalyvavusi Savivaldybės Kultūros poskyrio vedėja Vilma Griškevičienė sakė, kad be kita ko, nutarta kreiptis į Kultūros ministeriją ir prašyti lėšų archeologiniams tyrimams atlikti. Mat pro šalį tekanti Šyšos upė vienoje vietoje graužia krantą ir kelia grėsmę galimai čia esančioms kapavietėms.

Be to svarstyta ir galimybė pradėti kitas procedūras – tartis su kai kurių privačių žemių savininkais paimti tas žemes visuomenės poreikiams, mat kapaviečių esama ir privačiose žemėse. Bet kokiu atveju, savininkai plotuose, kuriuose yra kapavietės, vis tiek vykdyti jokios veiklos negalės.
Komisijos nariai taip pat apsilankė Macikų lagerių komplekse, apžiūrėjo upės pakrantę, esančią visai šalia kapinių teritorijos, diskutavo, kaip būtų galima sutvarkyti šią teritoriją ir apsaugoti nuo potvynio vandens.