Apygardos teismas išnagrinėjo buvusių Šilutės merų ginčą

JAKO BYLA_POZINKIS_IR_BUDRAITIS_2Šiandien Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs Virgilijaus Pozingio apeliacinį skundą, panaikino Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą, kuriuo pastarasis pripažintas viešai įžeidęs Arvydą Jaką.

Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 2015 m. kovo pabaigoje Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis ir šio miesto televizijos „Šilutės TV“ laidų prodiuseris bei vedėjas M. B. paskleidė tikrovės neatitinkančią žinią apie Šilutės rajono savivaldybės tarybos narį Arvydą Jaką. Teismo nuomone, televizijos laidoje paskelbta informacija žemino pastarojo garbę ir orumą, todėl minėtus asmenis įpareigojo šią žinią paneigti bei A. Jakui atlyginti 1 tūkst. Eur neturtinę žalą.

Apeliacinį skundą pateikęs V. Pozingis nesutiko su tokiu sprendimu. Jis teigė, kad išsakytos mintys buvo subjektyvi nuomonė apie rinkimus ir aplinkybių vertinimas.

Apygardos teismas, įvertinęs ginčijamų frazių visumą, jų pareiškimo kontekstą ir formuluotes, pripažino, jog apeliantas nesiekė pažeminti dabartinio Šilutės tarybos nario garbę ir orumą. Teismas konstatavo, kad V. Pozingio pasisakymai atitinka nuomonės išdėstymo, o ne žinios skleidimo kriterijus.

Teismo nuomone, 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatų Šilutės rajono savivaldybėje pripažinimo negaliojančiais kontekste apeliantas turėjo pakankamą pagrindą susidaryti nuomonę apie rinkėjų papirkimą. Teisėjų kolegija nenustatė, kad apeliantas paskleidė žinią, jog būtent A. Jakas pirko rinkėjų balsus, o jo rinkėjai yra alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys. Pastarojo subjektyvūs svarstymai, jog buvo siekiama sąmoningai pakenkti jo, kaip politiko ir tiesioginio oponento, reputacijai, tai sumažino galimybę tapti savivaldybės meru pakartotiniuose rinkimuose, yra nepagrįsti.

Pažymėta, kad tiek A. Jakas, tiek V. Pozingis yra politikai, aktyviai dalyvaujantys politinėje veikloje bei kandidatavę savivaldybės rinkimuose į merus. Todėl jie laikytini viešaisiais asmenimis, kurie tarpusavio santykiuose turėtų vadovautis didesnės pagarbos etiketo standartu, jiems keliami aukštesni moraliniai elgesio reikalavimai. Teismas atkreipė dėmesį, kad A. Jako, kaip viešojo asmens, kritikos ribos yra platesnės nei privačių asmenų. Viešasis asmuo turi toleruoti apie jį skelbiamą, nors ir nevisiškai tikslią informaciją, kuri privataus asmens atveju galėtų būti vertinama kaip garbės ir orumo pažeidimas.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vadovavosi žinios ir nuomonės atskyrimo kriterijais, numatytais Visuomenės informavimo įstatyme bei teismų praktikoje. Todėl buvo padaryta netinkama išvada.

Apygardos teismas panaikino įpareigojimą V. Pozingiui ir minėtos televizijos atstovui paneigti paskleistą žinią bei atlyginti neturtinę žalą. Už bylinėjimąsi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose A. Jakas apeliantui turės atlyginti daugiau kaip 1 tūkst. Eur advokato pagalbos išlaidų.

Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau per tris mėnesius kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.