Ar Damoklo kardas kirs vieną vaikų darželį?

juknaiciai vaiku zirgu konkurasŠilutėje yra 6 vaikų darželiai, iš kurių vieno, pagal šiandienos vaikų skaičių, miestui jau nebereikia. Kalbos apie darželių tinklo optimizavimą, senokai sklandžiusios rajono Savivaldybėje ir Tarybos politikų pokalbiuose, pastaruoju metu vėl – ant bangos: specialiai sudaryta darbo grupė jau savaitę svarsto ikimokyklinio ugdymo įstaigų situaciją.

Ši grupė ketvirtadienį šiuo klausimu turi pateikti išvadas rajono politikams rajono Tarybos posėdžio metu.

Yra 72 grupės, veikia tik 52

Prieš savaitę susirinkę darbo grupės, pirmininkaujamos Arvydo Jako, nariai aiškinosi situaciją: kiek vaikų lanko kurį darželį, kiek juose grupių sudaryta ir kiek dar būtų galima sudaryti, ar duotų apčiuopiamą naudą vieno kurio nors darželio uždarymas ir t.t.
Išsamią situacijos analizę pateikė Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė ir vyriausioji specialistė Vida Nemanienė.

Projektinis mūsų miesto vaikų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pajėgumas yra 72 grupės. 2009-2010 mokslo metais miesto darželiuose buvo sudarytos 56 grupės. Dabar jų dar sumažėjo.

Šiuo metu Šilutės ikimokyklinio ugdymo įstaigose sukomplektuotos 52 grupės, kurias, kovo 2 dienos duomenimis, lanko 946 vaikai. Į lopšelio grupes įrašyta po 15 vaikų, į darželio grupes – po 20 vaikų.

Anot A.Jako, darželių tinklas visiškai neoptimizuotas ir rezerve yra dvi dešimtys grupių.

Rajono Tarybos narys, pedagogas Algirdas Gečas sakė girdėjęs įstaigų darbuotojų skundų, esą dirbti labai sunku, kai grupėje yra 15 lopšelinio amžiaus vaikų.

B.Tekorienė mano priešingai – toks krūvis yra normalus.

Esamos grupės – pilnos

Visiškai sukomplektuoto darželio Šilutėje nėra nė vieno. Kiekviename darželyje galima ugdyti 12 grupių vaikų, o „Pušelė“ ir „Raudonkepuraitė“ turi po 7 grupes, „Gintarėlis“, „Žvaigždutė“ – po 11, „Žibutė“ – 8, „Ąžuoliukas“ – 9.
Mažiausiai vaikų – 130 – lanko „Raudonkepuraitę“, 135 – „Pušelę“, 145 – „Žibutę“, 146 – „Ąžuoliuką“, 190 – „Gintarėlį“ ir 205 – „Žvaigždutę“.

100 proc. užpildytos „Ąžuoliuko“, „Gintarėlio“, „Raudonkepuraitės“ ir „Žibutės“ esamos grupės, 99,5 proc. – „Žvaigždutės“, 97 proc. – „Pušelės“ grupės.

Pastaruoju laiku, kad ir labai nežymiai, bet darželius lankančių mažųjų šilutiškių daugėja. Šiuo metu vaikų įstaigas lanko 71 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų. To priežastis – įstatymų pakeitimai, dėl kurių keitėsi ir vaikų priežiūros namuose galimybės. Todėl galima manyti, kad ateityje ir vaikų ugdymo poreikis įstaigose augs.

Bet jau girdime šilutiškių nusiskundimų, esą ne visų amžiaus grupių vaikams yra vietos darželiuose. Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė sako, jog pamačius, kad nuo naujų mokslo metų bus daugiau darželius norinčių lankyti vaikų, galima bet kurią vasarą atidaryti naujas grupes.

„Neliks nepriimtas nė vienas vaikas“, – patikino vedėja.

Vaiko ugdymas kainuoja 6-10 tūkst. Lt

Skirtingai atsieina vaikų išlaikymas darželiuose. Pernai brangiausiai vieno vaiko išlaikymas kainavo „Ąžuoliuke“ – 9190 Lt, o pigiausiai atsiėjo mažųjų „gintarėlių“ ugdymas – po 6197,6 Lt per metus. Tačiau priskaičiavus besivelkančias įstaigų skolas už komunalinius patarnavimus, šie skaičiai išauga atitinkamai iki 9573 ir 7196 Lt.

„Ąžuoliuko“ ugdytinių išlaikymas kainuoja brangiau todėl, kad šioje įstaigoje ugdomi ir sveikatos sutrikimų turintys vaikai, organizuojamas jų pavėžėjimas, teikiamos specialiojo pedagogo, logopedo, judesio korekcijos mokytojo paslaugos.

Kituose darželiuose skaičiai panašūs: priskaičiavus skolas, vieno vaiko išlaikymas per metus kainuoja nuo 6513 Lt („Žvaigždutėje“) iki 8830 Lt („Žibutėje“). „Žibutėje“ irgi veikia logopedinė grupė, teikiamos logopedo, judesio korekcijos mokytojo, socialinio pedagogo paslaugos. Šio darželio logopedai teikia paslaugas ir kitų įstaigų priešmokyklinių grupių vaikams.

Kiekviename darželyje dirba 14-22 pedagogai ir 22-28 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai.

1 milijonas padėties neišgelbėtų

Pasak A.Jako, grubiai tariant, vienas vaikų darželis per metus Savivaldybei atsieina apie milijoną litų. Tuo tarpu visi mūsų darželiai statyti dar sovietmečiu ir nerenovuoti, kai kurias grupes, atėjus miego laikui, tenka paversti miegamaisiais.

A.Jakas domėjosi, ar suskaičiuota, kiek lėšų reikėtų norint bent vieną darželį atnaujinti pagal šiuolaikiškus reikalavimus, kurių vienas – šiandien ypač akcentuojami atskiri miegamieji grupėse.

B.Tekorienė sakė, jog tas milijonas, kuris būtų sutaupytas uždarius vieną įstaigą, padėties tikrai neišgelbėtų.
Laisvos patalpos, kurių, sumažėjus vaikų skaičiui, atsirado kiekvienoje įstaigoje, taip pat neduoda jokios apčiuopiamos naudos, neduotų net jas išnuomojus.

Socialiai remtiniems vaikams – 4 nemokamos valandos

Nuo praėjusio pavasario mūsų miesto vaikų darželiuose yra naujovių. Rajono Tarybos sprendimu sudarytos sąlygos 4 valandas ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankyti vaikams iš socialinės rizikos ir mažas pajamas gaunančių šeimų. Jei tokių šeimų atžala darželyje nevalgo, šeimai net nereikia mokėti už vaiko ugdymą per tas 4 valandas.

Pasak V.Nemanienės, Šilutėje jau atsirado 48 tokių šeimų vaikai, kurių tėvai nori, kad jų mažylis bent 4 valandas praleistų darželyje. O visame rajone tokių vaikų yra 72. Gali būti, kad plačiau paskleidus informaciją apie šią naują paslaugą, atsirastų ir dar daugiau norinčiųjų ja pasinaudoti.

Nuo praėjusių metų pavasario visoje Lietuvoje vaikams, augantiems kai kuriose socialinės rizikos šeimose, yra privalomas ikimokyklinis ugdymas. Tokį sprendimą gali priimti Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Pasak V.Nemanienės, seniai žinoma, jog ikimokyklinis ugdymas turtina vaikų bendravimo patirtį, padeda tinkamai pasirengti mokyklai.

Uždaryti negalima dėl europinės paramos

Bet tik praėjus kelioms diskusijų dienoms politikai ir Švietimo skyriaus atstovai išsiaiškino, kad optimizuoti darželių tinklą nebus labai paprasta, mat 2010-aisiais į 4 vaikų darželius yra investuota Europos Sąjungos paramos lėšų. Todėl šių pastatų paskirties negalima keisti 5 metus, antraip remontams išleistus milijonus Savivaldybė turėtų grąžinti.

Europinės lėšos neinvestuotos tik į naujausius darželius – „Ąžuoliuką“ ir „Gintarėlį“.

Vakar darbo grupė posėdžiavo dar kartą. A.Jakas sakė nematantis būtinybės uždaryti bent vieną darželį. Priežastys dvi: ir panaudota europinė parama, dėl kurios Savivaldybė turėtų nemalonumų, ir tai, kad vaikų daugėja ir nė vienas darželis nėra pustuštis.

Galutinį žodį dėl miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkymo ketvirtadienį turės tarti rajono Taryba, kuriai ir pateikta tokia išvada.