Ar krovininio transporto vairuotojams reikalingi profesiniai kvalifikacijos pažymėjimai?

Remigijus Žemaitaitis. / © silutesnaujienos.ltPriėmimo metu į Seimo narį Remigijų Žemaitaitį kreipėsi krovininių transporto priemonių vairuotojai, kuriems rūpi, ar darbdaviai pagrįstai reikalauja profesinio kvalifikacijos pažymėjimo.

Seimo narys Remigijus Žemaitaitis informuoja, kad tokie pažymėjimai yra būtini.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai turi įsigyti profesinį kvalifikacinį lygį.

Šis reikalavimas taikomas vairuotojams (ir kitų valstybių piliečiams, jei jie dirba Lietuvoje), kurie veža krovinius arba keleivius Europos Sąjungos teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėms.

Atkreiptinas dėmesys, kad tokie mokymai nereikalingi vairuotojams, vairuojantiems transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis ne didesnis kaip 45 km/h, naudojamas mokyti asmenis, siekiančius įgyti vairuotojo pažymėjimus arba pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinį profesinį mokymą, kuriomis keleiviai ar kroviniai vežami nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniams tikslams; kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės vairavimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Vairuotojai pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ir (arba) keleivius patvirtinančius kvalifikacijos pažymėjimus gali įgyti mokymo įstaigose užbaigę ne trumpesnį kaip 280 valandų teorijos mokymo kursą ir ne trumpesnį kaip 20 valandų atitinkamos kategorijos motorinės transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursą, iš kurių ne daugiau kaip 8 val. turi sudaryti individualus praktinio vairavimo mokymo kursas, vykdomas specialioje aikštelėje arba naudojant specialų treniruoklį, ir išlaikę pradinės profesinės kvalifikacijos egzaminą.

Teisės aktai numato galimybę, pradinė profesinę kvalifikaciją įgyti ir skubos tvarka. Tokiu atveju vairuotojai privalo išklausyti ne trumpesnį kaip 140 valandų teorijos mokymo kursą ir ne trumpesnį kaip 10 valandų atitinkamos kategorijos motorinės transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursą, iš kurių ne daugiau kaip 4 val.

Vairuotojai kas penkerius metus, išskyrus kai vairuotojui gavus kvalifikacijos pažymėjimą arba vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą, VĮ „Regitra” sprendimu į vairuotojo pažymėjimą įrašomos kvalifikacijos galiojimo laikas gali būti pratęstas arba sutrumpintas, atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo terminą, kad kvalifikacijos galiojimo laikas sutaptų su vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigos data, arba siekiant, kad kvalifikacijos kėlimas būtų vykdomas palaipsniui.

Tačiau negalima nustatyti trumpesnio nei treji arba ilgesnio nei septyneri metai laikotarpio. Turi išklausyti periodinį profesinio mokymo kursus tų valstybių, kuriose jie nuolat gyvena arba dirba, mokymo įstaigose, kurios organizuoja C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų periodinio profesinio mokymo kursus. Periodinis profesinis mokymas vykdomas išklausant ne trumpesnį kaip 35 val. mokymo kursą. Mokymas gali būti organizuotas dalimis. Kiekvienos dalies mokymo trukmė – 7 valandos.

Kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją, vairuotojai privalo turėti nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. – įgiję teisę vežti keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis ir nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. – įgiję teisę vežti krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis. Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  nurodytų kategorijų transporto priemones, iki aukščiau nurodytų datų ir pageidaujantys vežti krovinius ir (ar) keleivius, privalo išklausyti periodinio profesinio mokymo kursą ir įgyti vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d. – vežti keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis ir 2014 m. rugsėjo 10 d. – vežti krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

Kvalifikacijos pažymėjimas ir vairuotojo profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimas, patvirtinantys pradinę profesinę kvalifikaciją ir periodinį profesinį mokymą, galioja 5 metus.

Todėl šiuo konkrečiu atveju taip pat reikia iki 2013 m. rugsėjo 10 d. įgyti profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą.

Reklama: siramis.lt