Ar politikė A.Bumblauskienė peržengė viešųjų ir privačių interesų derinimo ribą?

Bumblauskienes kelias c4444opySavivaldybės Tarybos posėdyje vienas iš svarstytų klausimų – „Dėl privažiavimo prie pastatų, esančių Vilkėno g. 4 ir 6, Švėkšnos miestelyje, įteisinimo“ – įaudrino opozicijos politikus. Dalis jų yra įsitikinę, kad Taryba, spręsdama šį klausimą, ėmėsi ne savo kompetencijos darbo.

Tokias prielaidas patvirtino ir posėdyje dalyvavusi LR Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje Daiva Kerekeš.

Situaciją kaitino tai, kad tokiu sprendimu ypač suinteresuota rajono mero Šarūno Laužiko komandos narė, krikščionė demokratė Albina Bumblauskienė, nes naujas keliukas, vedantis prie Vilkėno g. 4 ir 6 namų, padės šiai politikei išvengti kaimynų vaikščiojimo ir važinėjimo per jos žemę.

Nors kolegos A.Bumblauskienei priminė, kad Tarybos posėdyje nepainiotų viešųjų ir privačių interesų, tačiau, paraginta rajono mero Š.Laužiko, ji balsavo už jai palankų sprendimą.

Prasidėjo nekaltu klausimu

Merui Š.Laužikui pateikus svarstyti klausimą „Dėl privažiavimo prie pastatų, esančių Vilkėno g. nr. 4 ir 6, Švėkšnos miestelyje, įteisinimo“, rajono politikas Algirdas Gečas pastebėjo, kad A.Bumblauskienė nenusišalino nuo šio sprendimo svarstymo ir balsavimo. Politikas priminė, kad toks A.Bumblauskienės elgesys gali būti traktuojamas kaip viešųjų ir privačių interesų painiojimas.   Pasak A.Gečo, klausimas dėl privažiavimo prie minėtų pastatų Švėkšnos miestelyje buvo svarstomas tik Socialinių reikalų komitete. A.Bumblauskienė tuomet komitete atsisakė balsuoti, o Tarybos posėdyje mielai pakėlė ranką už.

„Ar čia nėra A.Bumblauskienės privatus interesas? O gal dar vyksta kokie teisminiai procesai?“ – norėjo sužinoti A.Gečas.

A.Bumblauskienė aiškino, jog sprendimo projekte paminėtos žemės nėra jos nuosavybės, o teisminis procesas jau baigtas. Anot A.Bumblauskienės, ji Socialinių reikalų komitete atsisakė balsuoti tik dėl to, kad galbūt pati tuo keliu kada nors vaikščios.

Nuoširdžiai pasakodama apie buvusią konfliktinę situaciją A.Bumblauskienė nė nepajuto, kaip prasitarė, kad naujas kelias išspręs jos buvusius nepatogumus: iki šiol kaimynai savo namus pasiekdavo neįteisintu keliuku, einančiu per jai priklausančią žemę. Pasak A.Bumblauskienės, politikai gali problemą išspręsti – įteisinus naują privažiavimą, kaimynai turės kelią jiems priklausančioje žemėje.

Pasijuto apšmeižta

Girdama parengtą sprendimo projektą dėl minėto keliuko įteisinimo, A.Bumblauskienė paminėjo, jog keblią privažiavimo prie Vilkėno g. 4 ir 6 namų problemą 19 metų sprendė Švėkšnos seniūnas. Rasti gyventojus tenkinančio sprendimo daugiau nei per 10 metų nepavyko ir Nacionalinei žemės tarnybai. Kelerius metus kaimynų ginčas svarstytas teismuose. Galų gale A.Bumblauskienė priminė, kad keliuko įteisinimo problemos nesugebėjo išspręsti ir pusantrų metų valdžioje buvusi merės  D.Žebelienės vadovaujama koalicija.

Gal geriau A.Bumblauskienė būtų ir neužsiminusi apie tai, ko nepadarė buvę jos politiniai partneriai (konservatoriai – krikščionys demokratai prieš pusmetį irgi priklausė D.Žebelienės vadovaujamai valdančiajai koalicijai).

D.Žebelienė pasijuto apšmeižta. Ji teigė, kad A.Bumblauskienė apie savo rūpesčius dėl kaimynų, neturinčių privažiavimo iki savo namų ir keliaujančių per jai priklausančią žemę, neoficialiai užsiminė tik praėjusių metų rugsėjo mėnesį. Tačiau tuomet dėl šios problemos vyko teismai, ir Savivaldybė tuo klausimu negalėjo nieko padaryti. Todėl D.Žebelienė A.Bumblauskienės primestą neveiklumą įvertino kaip šmeižtą.

Ar neviršyta kompetencija?

Tarybos narys Algirdas Balčytis stebėjosi, kad sprendimo projektą dėl keliuko įteisinimo rajono Tarybai parengė Savivaldybės Ūkio skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Oželis. „O kur Savivaldybės architektas? Juk tai – vietovės detaliojo planavimo klausimas, ir ne rajono Tarybai tokį darbą daryti“, – piktinosi A.Balčytis.

Kad sprendimo projektas dėl minėto privažiavimo yra ne Savivaldybės tarybos kompetencijos klausimas, patvirtino ir posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė apskrityje Daiva Kerekeš. Ji įspėjo merą Š.Laužiką, kad priimtas sprendimas gali būti pripažintas negaliojančiu.

Rajono meras į tokią Vyriausybės atstovės pastabą sureagavo arogantiškai. Jis pasiūlė D.Kerekeš pateikti savo pastabas raštu, ir į jas bus raštu atsakyta.

Š.Laužiko nuomone, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl naujo  keliuko palei A.Bumblauskienės žemę bus teisėtas, nes tuo sprendimu Savivaldybės administracijos direktorius T.Budrikis įpareigojamas atlikti visus reikiamus dokumentų suderinimus, kad keliukas būtų įteisintas.

Balsavo už sau palankų sprendimą

Savivaldybės Tarybos opozicija nusprendė nedalyvauti balsavime. Jie ragino nebalsuoti ir A.Bumblauskienę, manydami, kad jos balsavimas gali būti vertinamas kaip viešųjų ir privačių interesų painiojimas: ji yra suinteresuota, kad atsirastų naujas keliukas ir kaimynai nebevaikščiotų per jos sklypą.

A.Bumblauskienė vieną akimirką tarsi sutiko su tuo pasiūlymu ir sakė, jog nusišalina nuo sprendimo. Tačiau meras Š.Laužikas pasinaudojo savo teise ir įpareigojo A.Bumblauskienę balsuoti. Jeigu ji būtų nusišalinusi ir nebalsavusi, balsavime nebeliktų kvorumo – 14-os rajono politikų.

Vis dėlto balsavimui registravosi 14 Tarybos narių.

Dėl privažiavimo prie Vilkėno g. 4 ir 6 namų Švėkšnoje įteisinimo Taryba balsavo taip: už – 12, susilaikė – 2.

Po Tarybos posėdžio opozicijos politikai kalbėjo, jog A.Bumblauskienė, nenusišalinusi nuo balsavimo, neabejotinai padarė klaidą. Jie žadėjo imtis iniciatyvos, kad A.Bumblauskienės poelgį vertintų Viešųjų ir privačių interesų derinimo komisija.