Ar šiemet pavyks suderinti Šilutės rajono ūkininkų ir globaliai nykstančios meldinės nendrinukės interesus?

Meldinnendrinuk2Šiandien 15 val. Pagrynių Žemės ūkio mokykloje meldinės nendrinukės apsaugos specialistai jau ketvirtus metus iš eilės susitiks su Šilutės rajono ūkininkais aptarti šiam retam paukščiui palankaus ūkinikavimo sąlygų ir galimybių.

Susitikimo metu gamtos apsaugos specialistai pristatys pirminius rezultatus iš meldinės nendrinukės stebėjimų užliejamose Nemuno deltos pievose. Taip pat bus aptariamas šio vasaros sezono darbų planas bei būtinos taikyti apsaugos priemonės. Baltijos aplinkos forumo specialistai pristatys galimybes gauti gamtos apsaugos išmokas ir detaliai aptars tokių išmokų mokėjimo tvarką bei sąlygas.

Susitikime kviečiami dalyvauti visi ūkininkai, kurie nori gauti išsamią informaciją apie meldinės nendrinukės apsaugos agrarinės aplinkosaugos priemonę bei šiais metais numatomą kompensavimo tvarką už meldinei nendrinukei palankų ūkininkavimą.
    
Tokie susitikimai su ūkininkais vyksta nuo 2011 metų, kai buvo pradėtas įgyvendinti meldinės nendrinukės buveinių atkūrimo projektas. Jie yra būtini, kadangi meldinių nendrinukių ir toliau mažėja (2013 metais jos perėjo vos 4 pasaulio šalyse), o unikalių buveinių praradimas yra pagrindinė šios rūšies nykimo priežastis.

Šio paukščio gyvenamoji aplinka yra labai specifinė – meldinė nendrinukė gyvena tik labai didelėse žemapelkėse ar užliejamose pievose, kur yra ypatinga augalijos sudėtis, didelė, vabzdžiais turtinga gamtinė įvairovė. tokios teritorijos nyksta, kai žemapelkėse nustojama ūkininkauti ir jos pradeda užaugti nendrėmis, krūmynais, arba atvirkščiai – užliejamose pievose ūkininkaujama per daug intensyviai ir sunaikinami lizdai su jaunikliais. Afrikoje – meldinės nendrinukės žiemojimo vietose – šlapžemės sukultūrinamos, jas keičia ryžių ir cukranendrių laukai. Apie šį paukštį, jo nykimą lieka nemažai paslapčių: mokslininkai vis dar negali paaiškinti staigaus meldinių nendrinukių išnykimo Vengrijoje priežasčių, o vietovės, kuriose žiemoja apie 70% visos šių paukščių populiacijos, dar nėra žinomos.

Nepaisant to, vilties išsaugoti meldinę nendrinukę mokslininkai nepraranda, toliau vykdo  buveinių atkūrimo darbus ir siekia užtikrinti, kad jose būtų vykdoma aplinkai palanki ūkinė veikla. Nemuno deltoje tokia veikla vykdoma Šyšos bei Tulkiaragės vasaros polderių pievose.

Komunikacija su vietos ūkininkais yra labai svarbus meldinės nendrinukės išsaugojimo veiklų elementas, kadangi nuo šienavimo laiko ir pasirinkto metodo tiesiogiai priklauso šio paukštelio likimas. Norint, kad jis išperėtų dvi jauniklių vadas, šienavimą reikia atidėti iki rugpjūčio 15 d. Tačiau tokia vėlai nušienauta žalė nebegali būti naudojama pašarams, todėl ūkininkai patiria finansinius nuostolius. Gamtininkai siūlo įvairius šios problemos sprendimo variantus – biokuro granulių gamybą, kompensacijas. Visa naujausia informacija bus aptarta jau šį penktadienį organizuojamame ūkininkų susitinkime.

Apie ketinimą dalyvauti susitikime maloniai prašome pranešti paskambinus tel. (8 5) 255 9147 arba mob. tel. +370 610 64333.

Daugiau apie projektą –  http://www.meldine.lt  

2010–2015 metais įgyvendinamą projektą „Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą“ (LIFE09 NAT/LT/000233) finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika, Latvijos Respublika ir projekto partneriai.