Ar vaikai pakankamai apsaugoti nuo internete slypinčių pavojų?

vaikaiŠiais laikais dažnai net ikimokyklinio amžiaus vaikai jau moka naršyti internete. Jeigu vaikams atsiranda galimybė naudotis šiuo gebėjimu be suaugusiųjų priežiūros, tai gali tapti rimta problema. Juk internete gausu smurtinės, pornografinės ir kitokio turinio žalingos informacijos. Vaikai anksčiau ar vėliau gali su tokia informacija susidurti.

Taip pat virtualia erdve naudojasi ir įvairūs asmenys, kurie gali pasinaudoti mažamečiais, priversti vaikus veikti prieš savo valią. Ar vaikai yra pakankamai apsaugoti nuo virtualioje erdvėje šmėžuojančios pornografinio, smurtinio ar kitokio pobūdžio vaiko psichinę būklę žalojančios informacijos?

Lietuvos vaikai internete elgiasi drąsiai

Remiantis Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos pateiktu pranešimu, Lietuvos vaikai internete elgiasi per drąsiai. Tarptautinio tyrimo duomenimis, 2010 metais 23 proc. apklaustų Lietuvos vaikų (9–16 metų amžiaus) ėjo pasimatyti su internetiniais „draugais“, su kuriais pažintis užmezgė internete, o 52 proc. vaikų bendravo internete su asmenimis, kurių realiai nepažinojo.

Šis rodiklis yra vienas aukščiausių tarp 25 šalių, kuriose buvo atliekamas vaikų naudojimosi internetu tyrimas. Lietuva taip pat patenka tarp šalių, kuriose aukštas seksualinio internetinio turinio lygis: 25 proc. Lietuvos vaikų yra žiūrėję seksualinio turinio paveikslėlius internete.

Tyrimo, kurį tarptautinė organizacija „EU Kids Online“ atliko 25 šalyse, metu buvo apklausti 25 142 vaikai (9–16 m.) ir jų tėvai. Kaip rodo rezultatai, vaikai prie interneto praleidžia vidutiniškai po 88 minutes per dieną. Daugiausia vaikų internetu naudojosi namuose (87 proc.) ir mokyklose (63 proc.). Lietuva priskiriama prie aukšto naudojimosi internetu lygio.

Tėvai nėra vieninteliai už vaikus atsakingi žmonės. Mokytojai taip pat prisideda mokydami vaikus saugaus elgesio internete. Lietuvoje 51 proc. vaikų pažymėjo, kad jiems patarimų, kaip saugiai elgtis internete, davė mokytojai, 35 proc. vaikų – tėvai ir 48 proc. vaikų − bendraamžiai.

Vaikų apsauga nuo žalingo interneto poveikio

Pastaruoju laiku šalyje vis daugiau dėmesio skiriama vaikų apsaugai internete. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos atstovės ryšiams su visuomene Rasos Karalienės teigimu, nuo 2011 metų liepos mėnesio Lietuvoje veikia „Saugesnio interneto pagalbos linija“, kur teikiama pagalba vaikams, internete susidūrusiems su tokiais pavojais kaip viliojimas, patyčios, priekabiavimas, žalingas turinys ar kita nemaloni ir bauginanti patirtis naudojantis interneto technologijomis. Vaikai, susidūrę su grėsmėmis, gali skambinti visose Europos Sąjungos šalyse veikiančiu vienodu nemokamu pagalbos vaikams telefono numeriu 116111 ir jiems pagalbą suteiks ,,Vaikų linijos“ konsultantai, kurie priims pranešimus apie viliojimą bei patyčias ir persiųs tuos pranešimus atitinkamoms tarnyboms. 

Prieš ketverius metus Lietuvoje pradėtas įgyvendinti ES projektas „Saugesnis internetas“ – tai programa, skirta atkreipti dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete, susijusią su tokiais Lietuvos įstatymų numatytais pažeidimais kaip pornografija, rasizmas, ksenofobija. Ši Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinio direktorato programa įgyvendinama visose ES šalyse.

Interneto portalas „Draugiškas internetas“ yra oficiali projekto „Saugus internetas“ svetainė, kurioje vaikai skatinami saugiau naudotis internetu  ir naujomis jo technologijomis bei supažindinama su galimais apsisaugojimo nuo žalingos informacijos būdais. Vienas iš jų – „Karštoji linija“, kai interneto svetainėje paspaudę nuorodą , bet kada galite pranešti apie Jūsų pastebėtą neteisėtą ar žalingą informaciją internete, kuri bus patikrinama ir perduodama atsakingoms institucijoms.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo metu galima įdiegti ir interneto turinio filtravimo priemones, kurios padėtų apsaugoti vaikus nuo žalingo viešosios informacijos turinio. Taip pat operacinės sistemos „Microsoft Windows 7“ ir „Windows Vista“ turi nemokamų vaikų apsaugos priemonių, kuriomis galima riboti lankymąsi tam tikrose svetainėse, naudojimosi kompiuteriu trukmę, programų paleidimą.

Pavyzdžiui, standartiniame „Windows 7“ pakete yra speciali „Tėvų kontrolės“ funkcija, leidžianti nustatyti valandas, kuriomis vaikai galės įjungti kompiuterį, išrinkti žaidimus, kuriuos vaikams leidžiama žaisti, ir programas, kurias galima naudoti. Naujausia naršyklė „Internet Explorer 9“ leidžia tėvams blokuoti prieigą prie nepageidautino turinio svetainių ir kontroliuoti savo atžalų veiksmus internete.

Švietimas apie vaikams kylančias internete grėsmes būtinas ir tėvams

Apsaugant vaikus nuo grėsmių, susijusių su nesaugiu interneto naudojimu, taip pat labai svarbu šviesti šia tema ne tik vaikus, bet ir jų tėvus ar globėjus. Lietuvos vartotojų  institutas kartu su Italijos vartotojų organizacija „Codacons“ vykdo projektą „Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą“, kurio esmė – teikti informaciją vaikams, jų tėvams, mokytojams ir paslaugų teikėjams apie vaikų privatumo apsaugą internete.

Šios programos interneto svetainėje galima rasti atliktus tyrimus, šviečiamąją video medžiagą vaikams, leidinį „Vaikų privatumo apsauga“ (CD formatu), video konferencijas mokytojams ir šviečiamojo pobūdžio radijo laidas. Parengta informacinė medžiaga apie projektą taip pat išplatinta įvairioms ES ir Lietuvoje veikiančioms, vaikų apsaugos srityje dirbančioms organizacijoms ir institucijoms.

Pastaruoju metu žalingo turinio sklaidos internete reguliavimas yra viena iš aktualių informacinės visuomenės plėtros problemų, kurios sprendimui vis daugiau dėmesio skiriama ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos valstybėse.