Armalėnų laukuose užkastos 686 aukos. Kaip įamžinti Macikų lagerio kankinių atminimą?

AMBASADORIUS MACIKAI__1Macikų koncentracijos stovyklos 686-ių kankinių palaikai, kuriuos prieš kelerius metus atrado kelio statybininkai Armalėnuose, dar vis neturi neturi ramybės – nenuspręsta, ką su jais daryti. Savivadybė nepajėgi nuspręsti, perlaidoti juos ar palikti dabartinėse vietose, įrengiant dar vienas aukų kapines.

Dabar Armalėnų kaime sustabdytos visos statybos, gyventojams apribota ūkinė veikla.

Dėl įstrigusios problemos Savivaldybės vadovai kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją.

Tiktų simbolinis paminklas

Šilutės mero Vytauto Laurinaičio nuomone, Macikų koncentracijos stovyklos aukų kapinės ir atminimo vieta turi tapti valstybinės reikšmės objektu.

Tokiai iniciatyvai pritaria ir Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Alfonsas Eidintas, kuris apsilankė Šilutėje, apžiūrėjo Macikų kapinaites ir neseniai atrastas kapavietes Armalėnų gyvenvietėje.

A.Eidintas pritarė savivaldybės vadovui, kad Macikų koncentracijos stovyklos aukų atminimo įamžinimu turėtų rūpintis ne tik Šilutės savivaldybė. Juolab kad kapavietėse palaidoti Macikų lageryje žuvę įvairių tautų žmonės: II pasaulinio karo belaisviai rusai, amerikiečiai, belgai, anglai, prancūzai, lenkai, vokiečiai, vėliau – ir lietuviai, sovietinių represijų aukos ir net ūkininkai, vengę maisto produktų rekvizicijos.

A.Eidintas palaikė Šilutės r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus darbuotojų pasiūlymui, jog visoms koncentracijos stovyklos aukoms turėtų būti pastatytas vienas paminklas Macikų kapinaitėse, nors dalis aukų sulaidoti ir Armalėnuose. Ambasadoriaus nuomone, jeigu bus sukurtas taurus paminklas ir pateiktas nebrangus projektas, kaip įamžinti aukų atminimą, yra didesnė tikimybė greičiau gauti lėšų. Todėl jis siūlė apsieiti be brangių instaliacijų, nuolatinės priežiūros reikalaujančių degančių fakelų ir kitų elementų.

Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė mano, kad greičiausiai nepavyks perlaidoti visų aukų, kurios rastos Armalėnuose. Perlaidojimo tvarka yra sudėtinga ir brangi: kiekvienos aukos palaikai privalo būti surinkti ir perlaidoti individualiai. Paskaičiuota, kad vienų palaikų perlaidojimas kainuoja apie 1 tūkst. eurų. Todėl vargu ar kas aukos per 600 tūkst. eurų visoms aukoms perlaidoti. Pasak vedėjos, realu, kad perlaidoti bus tik tie palaikai, kurie yra tiesiamo kelio teritorijoje ar arčiausiai sodiečių kiemų.

Praneš užsienio šalių ambasadomsmaciku lageris_kasa_armalenuose_2012_m_copy

A.Eidintas mano, kad teisingiausia lagerio aukų palaikų tvarkymo ir atminimo įamžinimo klausimą pradėti svarstyti nuo Užsienio ministerijos. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius galėtų pristatyti iniciatyvą premjerui Sauliui Skverneliui. Gavus pritarimą, galima kreiptis į tas užsienio šalių ambasadas, kurių piliečiai palaidoti Macikuose ir Amalėnuose. Reikia sužinoti jų nuomonę apie aukų atminimo įamžinimą bei galimybes prisidėti finansiškai.

Ambasadorius A.Eidintas neatmeta galimybės, jog kai kurių šalių organizacijos ir klubai gali pageidauti prisidėti prie aukų atminimo įamžinimo. Nuo to priklausytų ir viso projekto apimtis ir kokybė.

Ambasadorius ir susitikime dalyvavę savivaldybės vadovai bei administracijos darbuotojai sutarė kuo skubiau parengti reikiamus dokumentus.