Artėja rugsėjis: laikas rūpintis parama mokinių maitinimui ir reikmenims įsigyti

Šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, jau gali teikti prašymus gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti.

2021 metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose nemokamus pietus gavo apie 2000 mokinių. Prašymai jau priimami nuo liepos 1 dienos seniūnijose ir Savivaldybės Socialinės paramos skyriuje.

Nemokami pietūs – 2000 mokinių

Išplatintame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) pranešime primenama, kad nepriklausomai nuo šeimos pajamų ir be atskiro prašymo nemokami pietūs mokyklose skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams.

Šilutės socialinės paramos skyriuje sužinojome, jog vienai dienai vienam mokiniui pietums šiuo metu skiriama: priešmokyklinukams ir pradinukams – 1,90 Eur, 5-12 klasių mokiniams – 2,10 eurai.
2021 metais Šilutės rajono ugdymo įstaigose nemokamus pietus gavo apie 2000 mokinių, iš kurių apie 1000 mokinių, kurių pajamos nebuvo vertinamos.

Naujais mokslo metais mokinio reikmenims įsigyti kiekvienam mokiniui bus skiriama po 92 Eur, praėjusiais buvo skiriama po 84 Eur. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti prašymus turi pateikti visų į tą paramą pretenduojančių mokinių tėvai, įskaitant ir priešmokyklinukų, pirmokų – dvyliktokų. 2021 m. tokią paramą gavo apie 940 Šilutės rajono mokinių, tam buvo panaudota apie 75 300 Eur.

Vertina šeimos pajamas

SADM taip pat informuoja, kad mokiniai turi teisę į 92 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamus pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų vasaros stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 220,50 euro.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, kai vienam šeimos nariui per mėnesį tenka iki 294 eurų. Tokiems atvejams priskiriami liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo turi negalią.

Vertinant pajamas, neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos. Socialinė parama mokiniams skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamo maitinimo 3–12 klasių mokiniams teikiami nuo liepos 1 d. Vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių asmenų, ar pilnametis mokinys, ar nepilnametis emancipuotas mokinys turėtų kreiptis į savo savivaldybę arba seniūniją, arba prašymą pateikti per informacinę sistemą spis.lt. Kartu reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams (socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas), kreipiantis užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos pajamas pateikti nereikia. Prašymą tik dėl nemokamo maitinimo galima pateikti ir mokyklos administracijai.

Nemokami pietūs, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, skiriami visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, jiems prašymų teikti nereikia. Jei poreikio gauti nemokamus pietus nėra, šeima turi informuoti mokyklos administraciją.

Planuojama, kad nuo rugsėjo 1 d. nemokamą maitinimą visos Lietuvos mokyklose gaus per 125 000 mokinių. Šių metų pirmąjį pusmetį nemokamus pietus gavo apie 122,5 tūkst. mokinių, iš kurių 86,3 tūkst. – nevertinant šeimos pajamų.

SADM taip pat informuoja, kad šiemet socialinei paramai mokiniams skirta 48,1 mln. eurų, iš jų nemokamam maitinimui – 41,0 mln. eurų. 2021 metais socialinei paramai mokiniams panaudota 36,3 mln. eurų, iš jų nemokamam maitinimui – 31,3 mln. eurų.