Artėjant Klaipėdos metams atgyja Mažosios Lietuvos muzikinės tradicijos

Šių metų spalio – lapkričio mėnesiais Šilutės kultūros ir pramogų centras įgyvendino projektą „Muzikos ir bendruomeniškumo sintezė“.

Artėjant Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos sukakčiai, kilo idėja įprasminti Klaipėdos krašto kultūrinį – muzikinį palikimą, surengiant mokymus, kuriuose būtų ne tik pristatytas unikalus Mažosios Lietuvos muzikinio palikimo lobynas, bet ir surengtas praktinis kūrybinis mokymų ciklas, kuriame būtų parengta bei pristatyta chorinės ir instrumentinės muzikos programa.

Šiuo projektu buvo siekiama sustiprinti mėgėjų meno bendruomenių kompetencijas, ugdyti bendruomeniškumą, plėsti kultūrinį akiratį ir gerosios patirties sklaidą tarp kolektyvų narių ir kitų regionų mėgėjų meno bendruomenių. Pasitelkiant muzikos profesionalus, buvo sukurtas naujas produktas ir išmokta reflektuoti kintančią Mažosios Lietuvos regiono muzikos istorijos raidą, pritaikant ją šiandieninės muzikos formose.

Mokymai vyko trimis etapais. Rugsėjo – spalio mėn. mokymų dalyviai (Klaipėdos ir Šilutės mėgėjų meno kolektyvų vadovai) nuotolinio susitikimo metu aptarė muzikinės programos repertuaro kūrinius. Lektoriai Kazys Daugėla, Alfonsas Vildžiūnas, Algirdas Zigmantas, Gražvydas Raila ir Rasa Golubovskienė pasiūlė individualią kūrybiškumo mokymų programą ir aptarė partitūras bei aranžuotes. Buvo sudarytas individualių repeticijų ir konsultacijų kalendorius.

Rugsėjo mėn. mokymų dalyviai Šilutės ir Klaipėdos mėgėjų meno kolektyvai susitiko Alytuje, kur pirmą kartą etnofestivalio programoje, viešai pristatė Mažosios Lietuvos vokalinės muzikos programą.
Antrajame etape vyko individualus darbas, regiono mėgėjų meno kolektyvų vadovai dirbo individualiai su savo kolektyvais. Jie gilinosi į orkestrinės ir chorinės – vokalinis muzikos specifiką, atliko suplanuotas užduotis savarankiškai ir dalinosi gauta iš meno profesionalų patirtimi su savo kolektyvų nariais.

Trečiame etape mokymų dalyviai susirinko į trijų dienų baigiamąsias kūrybiškumo dirbtuves, kurių metu pristatė savarankiškai atliktas praktines ir individualias užduotis. Kartu su muzikos profesionalu kompozitoriumi, dirigentu, LMTA docentu Kaziu Daugėla buvo parengta finalinė mokymų dalis – muzikinė programa, skirta Klaipėdos krašto 100-mečiui.

Mokymų programa ne tik įprasmino pasiruošimą svarbios valstybinės datos pažymėjimą, bet ir aktualizavo muzikinį Mažosios Lietuvos palikimą bei jį perteikė pasitelkus šiuolaikinių muzikinių aranžuočių tendencijas, kurios buvo pritaikytos mėgėjų meno atlikėjams. Jie, dirbdami kartu su profesionaliais muzikos kūrėjais, turėjo galimybę tobulinti savo muzikinius įgūdžius ir siekti profesionalumo.

Mokymus vedė choro dirigentas ir pedagogas, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ekspertas Klaipėdos apskričiai Alfonsas Vildžiūnas, kompozitorius, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Kazys Daugėla, garso inžinierius, muzikantas aranžuotojas Algirdas Zigmantas, vokalinio ansamblio „Vox Libri“ vadovė, dirigentė Rasa Golubovskienė, varinių pučiamųjų instrumentų orkestro „Pamarys“ vadovas Gražvydas Raila.

Mėgėjų meno kolektyvų vadovų mokymų metu gautos profesionalumo ir kultūrinio akiračio plėtros patirtys buvo perduotos kolektyvų nariams, dalinantis gerąja patirtimi.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Šilutės rajono savivaldybė