Artėjant Naujiesiems vandens vagį pričiupo kontrolieriai

vandens vagis uzsandarinaNaujametės dovanos ne visada būna malonios, o bene nemaloniausią artėjant šiemetinei metų sandūrai gavo Žemaičių Naumiestyje gyvenantis Petras K. Ilgai vyro sodybą stebėję ir vagiant vandenį jį įtarinėję UAB „Šilutės vandenys“ kontrolieriai pagaliau prigriebė sukčiaujantį naumiestiškį, tad dabar jam teks gerokai pakratyti kišenę.

Toks „gudruolis“ rajone, žinoma, ne vienintelis, Petras K. tik paskutinysis, kuriam paskutinėmis praėjusių metų dienomis buvo surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas, skirta bauda ir priskaičiuota apie 3000 litų įmonei padarytos žalos. Išvengti atsakomybės vandens vagiui nepadėjo iš anksto įmonės vadovui jo rašomi skundai dėl esą netinkamai dirbančių kontrolierių.

Panašių atvejų vandens tiekimo kontrolieriai kasmet priskaičiuoja keliasdešimt.

Nuo tikrintojų išsisukdavo arba juos kaltino

„Šilutės vandenų“ Pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus viršininkas Gintautas Martinkus pasakoja, jog Petro K. sodybą Žemaičių Naumiestyje įmonės kontrolieriai stebėjo jau bent 3 metus. Ne kartą ir ne du buvo įtarimų, jog šis vyras sukčiauja, vandens vagis kumetaicio ukinistačiau jam visada pavykdavo išsisukti. Tai pamatęs ateinančius kontrolierius sprukdavo trobon, ir, kaip spėjama, susitvarkydavo taip, kad vanduo tekėtų per apskaitos prietaisus, arba tiesiog kontrolierių neįsileisdavo vidun.

Kuomet prieš porą metų Žemaičių Naumiesčio seniūnijos kontrolę perėmė naujas kontrolierius Rimantas Lengvinas, įmonės vadovai ir jį įspėjo apie galimą Petro K. sukčiavimą.

Vieno tokio tikrinimo metu vandens tiekėjai ir vėl suko Petro K. sodybon, mat sumanė naujausia technika patikrinti, ar joje nėra įrengta papildomų vandens įvadų prieš apskaitos prietaisus.

„Ir tos dienos tikrinimas rezultatų nedavė, mat paaiškėjo, kad vandentiekio įvadas į namą buvo sumontuotas nuotekų šulinyje ir tikrinimo metu galėjo būti pažeistas jo sandarumas. Ir vėl mūsų klientas išsisuko“, – pripažįsta G.Martinkus.

Tuo tarpu Petras K. skolingas tikrintojams nelikdavo. Jis juos nuolat kaltino priekabių ieškojimu, netinkamai atliekamu darbu, o įmonės vadovui Alfredui Markvaldui siuntė skundus apie neva netinkamą jo pavaldinių darbą. Pacituosime tik vieną jų:

„Jūsų darbuotojai buvo girti nuo alkoholio, nežinojo ką darantys, mėgino provokuoti. Norėjau kreiptis į policiją, tačiau suvokę tai, paskubomis išsinešdino. Jeigu ateity pasikartos panašios situacijos, būsiu priverstas kreiptis į korespondentus, tegu nuskamba tokie veiksmai spaudoje“.

Radus pažeidimą perėjo į puolimą

Tačiau spaudoje tenka „skambinti“ apie p.Petro apgavystes…

Nepalanki naumiestiškiui buvo priešpaskutinė praėjusių metų diena. Gruodžio 30-ąją į jo sodybą užsuko kontrolieriai Dalia Ptašinskienė ir Alfredas Gaubys, atliekantys planinį visų tos gatvės vartotojų tikrinimą.

Iš viso tądien patikrinta apie 40 abonentų, ir tik vienam Petrui K. kontrolierių apsilankymas paliko karčius prisiminimus.
Šių kontrolierių p.Petras dar nepažinojo ir iš anksto nepastebėjo, tad ir sprukti ar duris užšauti nesuskubo. O tikrintojai užfiksavo, kad vandens skaitiklio rodyklės, atsukus vandenį virtuvėje ir vonioje, net nekrustelėjo…

„Kaip suprasti?“, – klausė neprašyti svečiai, o šeimininkas perėjo į puolimą. „Tai kranai blogi, sklendės nelaiko, neužsisuka. Tai jūsų žmonės turi ateiti sutvarkyti, bet nė nosies nerodo“, – tiradą kaltinimų išbėrė p.Petras.

Šioje vietoje tenka pridurti, jog „Šilutės vandenų“ specialistai sklendžių ar kitų remonto darbų savininko būsto patalpose neatlieka, išskyrus tuos atvejus, kuomet žmogus parašo raštišką prašymą ir po to atsiskaito pagal patvirtintą kainininką. Bet Petras K. niekada nebuvo kreipęsis įmonėn su panašiu prašymu.

Aiškindamiesi, kurioje vietoje yra įrengta nelegali vandens tiekimo atšaka, kontrolieriai net grindų dangą pakilojo ir aptiko vamzdį, kuriuo vandenėlis laisvai tekėjo, aplenkdamas skaitiklį.

Pasak įvykio vietoje buvusių kontrolierių, tuomet naumiestiškis tapo švelnesnis ir jau kur kas kultūringiau ėmė prašyti nerašyti akto…

Vandenį vogė ir pirtelėje

vandens vagis sptinteleTuomet Petras K. dar neįtarė, jog tuo metų pabaigos bėdos jam nesibaigia. O kontrolieriai pasuko prie ūkinio pastato, kuriame, pasak paties šeimininko, vanduo „kažkada buvo, bet dabar jau daug metų nebėra“. Čia kontrolierių laukė dar vienas siurprizas: įvadas, kuris kažkada buvo įrengtas, dabar atjungtas, o vandenėlis ir vėl tekėjo savavališkai atvestais vamzdžiais.

Akivaizdu, kad šiame pastate vandens galėjo būti sunaudojama kur kas daugiau, mat ūkiniame pastate naumiestiškis net įsirengė pirtelę, yra čia ir tualetas. Iš Petro K. buto vandens gaudavo ir jo sūnaus šeima, įsikūrusi antrajame aukšte, todėl tos šeimos suvartoto vandens kiekis galėjo būti taip pat nemažas.

Kaip reagavo šeimininkas? Ogi ėmė įtikinėti kontrolierus, esą jis ir čia niekuo dėtas ir nieko nežinąs, mat tokias rekonstrukcijas jo namuose be jo žinios atlikę vaikai…

Petrui K. surašytas ir seniūnijai perduotas aktas apie vandentvarkos taisyklių pažeidimus, seniūnijos vadovai surašys jam ATPK pažeidimo protokolą ir skirs baudą.

O vandens tiekimo įmonei padarytą žalą, vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir piežiūros taisyklėmis, paskaičiuos bendrovė „Šilutės vandenys“. Ta žala, jei neįmanoma nustatyti neteisėto vandens tiekimo pradžios laiko, skaičiuojama už du prėjusius mėnesius, laikant, kad per vieną parą namų ūkyje sunaudojama 5,34 kub. metrai vandens.

Vadinasi, Petrui K. už pavogtą vandenį bus priskaičiuota maždaug 3000 litų. Žinant, kad iki šiol jis kas mėnesį vandens tiekėjams sumokėdavo maždaug už 2 kub. metrus vandens, tokia suma išties yra solidi.

Pats Petras K. „Šilutės naujienoms“ sakė neturintis ką pridurti prie įmonės atstovų pasakojimo, tik pridūrė, kad nebenorėtų „nuskambėti spaudoje“.

Priskiriamas stambiems sukčiams

Pasak G.Martinkaus, kasmet „Šilutės vandenų“ kontrolieriai nustato maždaug po 5 tokius stambius vandens grobstytojus, prie kurių priskiriamas ir Petras K. Dar aptinkama 30-40 smulkiųjų sukčių, tokių, kurie vandens tiekimą nelegaliai būna įrengę tik, pavyzdžiui, virtuvėje ar vonioje. Visiems jiems skiriamos baudos, tenka atlyginti ir įmonei padarytą žalą.

Ypač daug norinčių nemokėti už vandenį aptinkama Žemaičių Naumiesčio ir Katyčių seniūnijose bei Saugų seniūnijos Vilkyčių kaime.

Dažniausiai įvairūs neteisėti vandentiekio prijungimai, paslėpti čiaupai aptinkami senuose, dar sovietmečiu statytuose namuose, ūkiniuose pastatuose. Tuo tarpu naujos statybos namuose tokių atvejų mažai, nes vandentiekio tinklų  priėmimą kontroliuoja vandens tiekėjai.

Nors, vandens tiekėjų pastebėjimu, bandymų sukčiauti mažėja, darbo įmonės kontrolieriams, matyt, užteks dar ilgai.