Atkurtai Šilutės Vydūno gimnazijai – 20 metų

VYDUNASVydūno gimnazijai – 20 metų. Jau 20 metų? Tik 20 metų?

Atkurta Vydūno gimnazija švenčia 20-metį. Ugdymo įstaigai tai tikrai nedaug. Jauna mokymo įstaiga. Tada, 1993-iaisiais, jos atkūrimas sutiktas įvairiai – džiugesio, sveikinimo žodžiais, abejonių kupinomis frazėmis, visiškai skeptiškai.

Dabar gimnazija yra jau neatskiriama miesto, rajono, o ir Lietuvos gyvenimo dalis.

Atkurta gimnazija – inovacijų centras

1993 metų rugsėjį susirinkęs naujas, aktyvus kolektyvas ir jo vedlys, pirmasis direktorius Jonas Jatautas mokyklą regėjo kaip inovacijų centrą, ugdantį esmines mokinių kompetencijas, užtikrinantį racionalią ir saugią ugdymo ir ugdymosi aplinką, suteikiantį mokiniui visas galimybes tenkinti individualius mokymosi, dvasinius ir fizinius poreikius.

Tada suformuluota ir mokyklos misija – teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, diegti švietimo inovacijas, bendražmogiškomis vertybėmis paremti bendruomenės narių santykius, užtikrinti saugią mokymosi aplinką.

Šių principų laikomasi – gimnazija patraukia puikiai organizuotu mokymo procesu ir gerais jo rezultatais, draugiškais bendruomenės narių santykiais, pilietiškumu, aktyviu dalyvavimu rajono gyvenime.

Truputis istorijos

Ji visada svarbi, juk atsigęžiame į pradžią, į ištakas.
Vydūno gimnazija – pirma lietuviška mokykla mūsų krašte. Pradžia galėtų būti 1928 metai, kai 30 Šilutėje gyvenusių lietuvių nutarė įsteigti privačią lietuvių mokyklą. Ji sparčiai augo, plėtėsi, tapo progimnazija.

1932 metais Lietuvos švietimo ministerija skyrė lėšų gimnazijos steigimui. O 1936 metais nutariama statyti mokyklai naujus rūmus, jie 1938 metais atidaromi. Tada veikė 7 klasės, mokėsi 322 mokiniai, dirbo 17 mokytojų. Mokyklai buvo ketinama suteikti garsaus švietėjo, rašytojo, filosofo Vydūno vardą. Bet pats garsusis mūsų žemietis tuo metu nenorėjo didelio dėmesio sau, nes buvo vos prieš keletą mėnesių išleistas iš kalėjimo, į kurį pateko už aktyvią tautinę veiklą.

Nepaisant to, 1938 metų Klaipėdos krašto mokyklų dokumentuose ši mokymo įstaiga vadinama Vydūno vardu. Deja, dirbta neilgai – 1939 metais veikla nutraukiama.

Naujas mokyklos gyvenimo etapas prasideda 1993 metais, kai Šilutės rajono kultūros, švietimo ir sporto skyrius nutaria atidaryti Vydūno vidurinę mokyklą. Pamokos prasidėjo rugsėjo 11 dieną.

Naujųjų rūmų atidarymo proga 1938 metais Vydūnas rašė: „Naujieji rūmai tegul būna ne vien mokykla, bet ir šventnamis, kuriame jaunos sielos atsivertų visam, kas išmintinga, gera, teisinga ir gražu“.vydyni gimnazuija mokiniai

Kuo gyvena šiandieninė Vydūno gimnazija?

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 437 mokiniai, dirba 46 mokytojai. Per atkurtos gimnazijos 20-metį išugdyta 18 abiturientų laidų.
Mokykla didžiuojasi puikiais ugdymo rezultatais, gerais valstybinių egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatais, kryptingu tolimesniu abiturientų mokymusi Lietuvos ir pasaulio universitetuose ir kolegijose: kasmet įstoja 85-90 procentų baigusiųjų.

Džiaugiamės, kad esame olimpiadų, konkursų, varžybų lyderiai: per dvidešimtmetį laureatų, diplomantų turėjome daugiau kaip 500. Tai apgalvotos, kryptingos ugdymo sistemos rezultatas.

Gimnazijoje gausu renginių, ugdytiniams sudaromos visos sąlygos tobulintis. Vyksta įvairių akademinių dalykų savaitės, konkursai, projektinių darbų konferencijos. Garsūs teminiai šokių vakarai – konkursai, pirmokų priėmimas į bendruomenę, meno kolektyvų koncertai ir Šilutėje, ir Klaipėdos krašte.

Apibendrinanti Vydūno savaitė organizuojama kovo mėnesį, Vydūno gimimo mėnesį. Operatyviai su gyvenimo aktualijomis bendruomenę supažindina gimnazijos laikraštis „Alėja 3“, interneto tinklalapis. (Visus, kurie domisi gimnazijos gyvenimu, kviečiame į www.vydunas.lt).

Graži ir prasminga draugystė  su Vilniaus Jėzuitų ir Vokietijos Vesterštėdės gimnazijomis, Ispanijos gimnazistais.
Taigi Vydūno gimnazija tęsia gražias anuometės mokyklos tradicijas ir kuria naujas – juk laikas gyvas, judrus, besikeičiantis. Suspėti su juo, su laiku, o gal jį šiek tiek pralenkti – toks šiandieninės Vydūno gimnazijos tikslas.

 

Jubiliejaus renginiai:

Trečiadienį nuo 10 val. aktų salėje

-filmas apie 2013 metais vykusius jubiliejinius renginius
 
-žemėlapio „Vydūniečiai pasaulyje“ pristatymas

– proginio gimnazijos leidinio pristatymas
– sveikinimai
– abituriento Oskaro Venckaus animacinis filmas pagal Vydūno komediją
                                       
12 val. gimnazijos istorijos ekspozicijos atidarymas (2 aukštas)

Ketvirtadienį – Vydūno diena

10 – 12 val.

– Gimnazijos istorijos pamoka (aktų salėje veda direktorė Marina Stirbienė)

– Alumnų pamokos gimnazistams ir mokytojams „Vydūnas kitaip” (kabinetuose)

12 -13 val. koncertas:

– Buvusių ir esamų gimnazijos  mokinių ir mokytojų jungtinis choras

– Vaidilučių kompozicija

– Lietuvių liaudies šokiai iš 2014 metų Pasaulio lietuvių dainų šventės šokių dienos repertuaro abituriento Oskaro Venckaus animacinis filmas pagal Vydūno komediją (aktų salėje)

Penktadienį – atvirų durų ir padėkos diena

8 -12 val.

– Akcija „Laiškas mokyklai” (rašo gimnazistai)                                                            

– Akcija „Vydūnietis Šilutei” (mieste)

Nuo 12 val. – Rajono ir miesto mokyklų delegacijų ir pavienių asmenų viešnagė gimnazijoje

– 14 – 16 val. Pranešimas „Metodinio darbo patirtis”  rajono mokyklų metodinių tarybų pirmininkams (409 kabinete)

– 18 val. Šventinis padėkos vakaras Skrydis: maršrutas „Vydūnas-Pasaulis“ esamiems ir buvusiems mokytojams, rėmėjams (aktų salėje)
                                                                     
Šeštadienį – Alumnų diena

– 10 val. Susitikimas  su po pasaulį pasklidusiais vydūniečiais (aktų salėje)

– 11 val. Klasės draugų susitikimai (kabinetuose)

– Nuo 12.00 Puota po beržais (gimnazijos stadione).