Atlyginimų didinimas užaugino ir socialinių paslaugų kainas

sots-pomoshch-480x360Paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje, kuris įvyko dar prieš Kalėdas, politikai patvirtino 2020 metų socialinių paslaugų kainas. Šios kainos nuo šių metų pradžios beveik visoms paslaugoms ūgtels įvairiai – nuo 50 iki 200 Eur.

Nesikeitė tik transporto paslaugos kaina: už 1 kilometrą Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje teks mokėti 0,33 Eur, už Šilutės rajono savivaldybės teritorijos ribų – 0,26 Eur. Transporto paslaugos kaina galimai nesikeitė tik todėl, kad šią paslaugą teikia nevyriausybinė organizacija „Šilutės Viltis“.

Kainos didintos tiek, kiek nulėmė įstatymai

Projektą rengė Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Audra Barauskienė.

Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis, specialistės Loreta Valienė, Vida Rimkutė, Inga Užgalienė ir Aušra Barbutkienė, Šilutės senelių globos namų direktorė Evelina Balandė ir buhalterė Laima Bičiužienė, Šilutės socialinių paslaugų centro direktorė Reda Urbaitytė ir buhalterė Renata Macijauskienė, Saugų vaikų globos namų direktorius Eugenijus Judeikis ir buhalterė Danguolė Rimgailienė svarstė 2020 metų socialinių paslaugų kainų apskaičiavimą. Buvo įsitikinta, kad kainos didintos tik tiek, kiek joms turi įtakos nauji įstatymai, nurodantys didinti socialinių darbuotojų atlyginimus.

Savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose nebuvo politikų, kurie tokiam sprendimui prieštarautų, todėl Tarybos posėdyje šis sprendimas priimtas sklandžiai.

Socialinių paslaugų kainos

Taigi, patvirtinta, kad nuo 2020 m. sausio mėnesio Šilutės senelių globos namų socialinės globos senyvo amžiaus asmeniui išlaikyti bus skiriama – 903 Eur, su sunkia negalia – 945 Eur. 2019 metais šis įkainis buvo 821 Eur ir 859 Eur. 2020 metais šios paslaugos bus teikiamos atitinkamai 21 ir 22 seneliams.

Kiekvienam Saugų vaikų globos namų globotiniui, likusiam be tėvų globos bus skiriama 1 266 Eur, (buvo 1 053 Eur). Tokių globotinių 2020 metais bus 11.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose augančiam vaikui, likusiam be tėvų globos teks 1 281 Eur (buvo 1052 Eur), tokių vaikų šiemet bus 20. Vaikui, likusiam be tėvų globos, su sunkia negalia – bus skiriama 1 636 Eur. (2019 m. – 1 456 Eur ), tokių bus 1.

Šilutės socialinių paslaugų centre teikiama nakvynės namų, krizių centro ir laikino apgyvendinimo motinoms ir vaikams paslauga kainuos 254 Eur (buvo 207 Eur), tokių bus 36. Laikino apnakvindinimo paslauga iki 30 dienų bus teikiama nemokamai. Pagalbos į namus paslauga kainuos 224 Eur (buvo 152 Eur), tokią paslaugą gaunančių žmonių bus 135.

Juknaičių savarankiško gyvenimo namuose gyvenantiems suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims Savivaldybė skirs 141 Eur (buvo iki šiol 101 Eur). Tokių asmenų čia gyveno 29. Dienos socialinės globos institucijoje suaugusiam asmeniui su negalia paslaugos kaina – 733 Eur (buvo 598 Eur), tokių bus 5. Sunkią negalią turinčių asmenų priežiūra kainuos 782 Eur (buvo 597 Eur), tokių bus 21. Dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose kaina – 882 Eur (buvo 696 Eur), tokių asmenų bus 30. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas numatyta teikti nemokamai.