Atnaujinę savo šventovę Šilutės katalikai svajoja toliau

baznycios remontas.jpg_1Jau daugiau kaip mėnuo, Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos tikintieji meldžiasi išgražėjusioje bažnyčioje. Remonto metu, kuris prasidėjo vasaros pabaigoje, buvo pakeistos grindys, elektros instaliacija, perdažytos sienos, atnaujinti suolai. 

Bažnyčioje yra ne tik gražiau, šviesiau, bet ir šilčiau. Jeigu anksčiau žiemomis pastato viduje temperatūra nukrisdavo iki 10 laipsnių šalčio, tai dabar, šildomų grindų dėka, čia bus iki 10 laipsnių šilumos.

„Šilutės naujienoms“ klebonas Remigijus Saunorius pasakojo, kad remonto darbų atlikta net daugiau, negu buvo užsibrėžta iš pradžių. Jis džiaugiasi, kad bažnyčios remontas buvo ne vien jo, o visų parapijiečių reikalas, kurie prisidėjo ir aukomis, ir darbais, ir palaikymo žodžiu.  

Visi Šv. Kryžiaus bažnyčios remonto darbai kainuos apie 52 000 Eur, daugiau kaip pusę šios sumos – 30 000 Eur, jau suaukojo parapijiečiai, miesto verslininkai bei įmonės. 

Darbų buvo daugiau nei tikėjosi  

„Kiekvienas norime savo kambarį naujai išsitapetuoti, kad būtų gražiau, jaukiau, taip ir Dievo namus norisi sutvarkyti“, – apie bažnyčios remontą pasakoja R. Saunorius.

Daugiau kaip prieš metus iš Telšių į Šilutę atvykęs dvasininkas pamatė, kaip žiemomis bažnyčioje šąla tikintieji ir dar pavasarį jiems pažadėjo, kad daugiau to kęsti nebeteks. Taigi vasaros pabaigoje, iškart po Žolinių, šventoriuje buvo pastatyta palapinė, kurioje sekmadieniais vyko Šv. Mišios, o bažnyčioje prasidėjo darbai.

Anot R. Saunoriaus, niekas netikėjo, jog senosios grindys bus taip išpuvusios. Mediena po grindimis buvo tiek sutrūnijusi, kad vaikštant jomis kas nors galėjo ir įlūžti…   baznycios remontas.jpg

Atlupus grindis laukė ir daugiau staigmenų – paaiškėjo, kad po lentomis išvedžioti elektros laidai – sudegę, pajuodę. Parapijiečiai klebonui pasakė, kad dėl elektros instaliacijos gedimų du kartus bažnyčioje vos nekilo gaisras. Tad žmonių paragintas klebonas nutarė keisti ir elektros instaliaciją. „Mano svajonė buvo šiemet padaryti šildomas grindis, sienų neliesti, bet, kai pamatėme baisią elektros instaliaciją, planus teko papildyti, remontuoti jau visą bažnyčią“, – sakė R. Saunorius.   Taigi buvo perdažytos ir bažnyčios sienos, apšiltintos lubos, naujai nušlifuoti ir perdažyti suolai.

Rado žmogaus kaulą

Paskutinį kartą remonto darbai Šv. Kryžiaus bažnyčioje buvo atlikti 1982 m., beveik prieš 40 metų.

Kaip žinia, remontuodami bažnyčias darbininkai kartais randa neįtikėtinų dalykų. Pavyzdžiui, prieš 5 metus Saugų katalikų bažnytėlę remontavę darbininkai nuardę lubas, bažnyčios pastogėje aptiko karstą ir senus bažnytinius drabužius. Karstas buvo tuščias, o kad bažnyčios pastogėje gali būti tokių daiktų, niekas nė neįtarė.

Kalbėdamas apie Šilutės katalikų bažnyčią R. Saunorius sakė, kad ji palyginus „jauna“, statyta 1852 m., taigi paslėptų relikvijų joje ir nesitikėta rasti. Tiesa, atlupę grindis, darbininkai rado rusiškų rublių ir lietuviškų litų.

Tačiau bažnyčios šventoriuje, kasant šiluminę trasą, buvo rastas žmogaus kaulas. Šiuo metu vyksta tyrimas, taigi iš kur jis čia galėjo atsirasti, sunku pasakyti. Klebonas pasakojo, kad kapinių bažnyčios šventoriuje tikrai nėra buvę. Anksčiau, kai žmonės rasdavo kaulą, atnešdavo ir šventoriuje palaidodavo.

Dėkoja palaikiusiems

Ir nors daug bažnyčios remonto darbų jau atlikta, tačiau dar ne visi baigti, liko keletas smulkių, kuriuos po truputį viliamasi užbaigti. Ateityje ketinama pakeisti ir bažnyčios langus.

Bažnyčios remontas kainuos apie 52 000 Eur, tačiau anot klebono, ši suma būtų buvusi kur kas didesnė, jeigu prie remonto darbų nebūtų prisidėję žmonės. Į talkas valyti dulkes ar išvežti statybines atliekas ateidavo parapijiečiai, kai kurios įmonės neėmė pinigų už darbą, tik už medžiagas.

„Labai stebiuosi, kad čia tokie geri žmonės. Jie rūpinasi ir nori turėti bažnytėlę gražią, sutvarkytą“, – parapijiečiais džiaugiasi klebonas.   Ir nors dauguma Šilutės katalikų džiaugiasi sutvarkyta bažnyčia, dėkoja klebonui, geranoriškai prisideda finansiškai, atsirado ir tokių, kuriems šie darbai nepatiko ir bažnyčios remontą jie apskundė… Ir šiomis dienomis kažkas prie bažnyčios vartų vis dar degina žvakelę, tokiu būdu išreikšdami savo nepasitenkinimą…

Tačiau net ir sunkiu metu, klebonas sulaukė daug palaikymo, taigi dėkoja visiems, prisidėjusiems, kad mūsų bažnyčia būtų gražesnė.
„Dėkoju visiems, kurie parėmė tiek finansiškai, tiek malda ar darbu. Taip pat dėkoju ir Savivaldybei, ir administracijai, kurių tarnautojai patarė, domėjosi bažnyčios remontu“, – visiems dėkoja klebonas.

Svajonė – sutvarkyti griūvantį pastatą  

baznycios remontas.jpg_2Šiuo meti didžiausia R. Saunoriaus svajonė – suremontuoti šalia bažnyčios stovintį, parapijai priklausantį pastatą, kuriame kadaise veikė našlaičių prieglauda, o sovietmečiu – vaikų tuberkuliozės sanatorija „Eglutė“. „Tas pastatas bus ne vien katalikų, o visos bendruomenės. Jeigu jis bus suremontuotas, galės ateiti visi žmonės – ir senesni ir vyresni, ir jaunesni“, – svajonę atskleidžia klebonas.

Visgi, tvarkant šį pastatą jau reikėtų ir Savivaldybės pagalbos.

„Šilutės naujienos“ dar balandį rašė, kad Savivaldybės taryba pritarė, jog būtų parengtas projektas „Šilutės ir Slavsko miestų kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas turistiniams bei kultūriniams poreikiams“ pagrindinio partnerio teisėmis. Šilutės r. savivaldybės Planavimo ir Plėtros skyriaus vyr. specialistas Romualdas Ambrulaitis sakė, kad šis projektas buvo atmestas dėl kitos šalies dokumentų netvarkingumo. Finansavimas jam dar negautas, tačiau artimiausiu metu ruošiamasi paraišką pateikti dar kartą.

Projekte numatyta, kad šiuo metu nenaudojamas pastatas galėtų tapti kultūriniu – turistiniu objektu, kuris kartu būtų skirtas ir Šilutės miesto bendruomenių veiklai paremti bei suvenyrams gaminti. Pastato pusrūsyje numatytos patalpos, kuriose būtų teikiamos paslaugos labiausiai vargstantiems šilutiškiams – įsikurtų „Caritas“ ir labdaros organizacijos, netradicinių amatų – papročių centras, veiktų amatininkai, suvenyrų dirbtuvėlės ir būtų teikiamos panašios paslaugos, susijusios su papročiais ar krikščioniškosiomis tradicijomis.

ąžuolinės grindys