Atnaujintas tiltas anksčiau buvo vadinamas Fritco – Augusto tiltu

naujas tiltasŠilutės Darbininkų kvartale jau baigiami naujo pėsčiųjų tilto per Šyšą statybos darbai, ir viešojoje erdvėje vis pasirodo „istorinių žinių“, kad šis pėsčiųjų tiltas ir tiltas per Šyšą Žalgirio gatvėje prieškaryje buvo vadinami neva „H.Šojaus vaikų vardais“ – Augusto ir Ežbietos tiltais.

Tačiau garsusis Šilutės mecenatas, dvarininkas Hugo Šojus turėjo dukterį Ellen Mary Jane ir du sūnus – Erichą ir Arnoldą Hugo. Nei Augusto, nei Elžbietos tarp jų nebuvo…
Šilutės muziejaus direktorė Roza Šikšnienė surinko informaciją apie perstatomo tilto istoriją. Pateikiame ją skaitytojams.

Daugelis mūsų skaitė arba girdėjo, jog miškelis, kuriame yra stadionas, prieš karą buvo vadinamas Varnamiškiu. Senasis dvaro šeimininkas Hugo Šojus (Hugo Scheu), sulaukęs 90 metų, padovanojo Šilokarčemos miesto bendruomenei vadinamąją augusto tiltas silokarcemojepromenadą, t.y. pasivaikščiojimo alėją, kuri tęsėsi palei Šyšą nuo dabartinio geltonojo tilto į Rusnę iki buvusios Verdainės bažnyčios.

Muziejaus archyve saugomas dokumentas, kuriame 1925 m. gegužės mėn.  Šilokarčemos gražinimo draugija rašo H.Šojui, jog kartu su Šaulių draugija norėtų įrengti dar vieną promenadą nuo Bauerstrasse (dabar Valstiečių g.) iki „Miško užeigos“, kuri buvo Varnamiškyje, tačiau tam reikėtų pastatyti dar vieną pėsčiųjų tiltą per Šyšą. Todėl draugija prašo dvarininko sutikimo tokio tilto statybai.

Aišku, sutikimą H.Šojus davė, tiltas per Šyšą buvo pastatytas ir išstovėjo iki šių metų vidurio. Dabar šis tiltas perstatytas.

Vokietijoje, Klaipėdos krašto gyventojų draugijos leidžiamame laikraštyje „Memel Dampfbot“, 1953 spalio 5 d. numeryje, yra išspausdintas pono Bingau straipsnelis „Romantiškasis tiltas“. Straipsnio autorius dalinasi prisiminimais kaip tik apie mūsų minimą pėsčiųjų tiltą Šilutėje. Pasirodo, jis anksčiau vadintas Fritz – August – Brücke (Fritco – Augusto tiltas).   Iš straipsnio matosi, kad šį romantiškąjį Fritco – Augusto tiltą labai mėgo Šilokarčemos jaunimas, kuris ateidavo čia paklausyti lakštingalų, o jauni tėveliai, sekmadienio rytais išėję pasivaikščioti su vaikais, nevengdavo kartu pasisupti ant tiltelio. Tiltas buvo pakabintas ant lynų ir lengvai suposi.

Iš šio straipsnio sužinome, kodėl tiltelis pavadintas Fritco – Augusto tiltu.

„Apie 1920 – 1921 m. Šilokarčemos gražinimo draugija (Verschönungsverein Heydekrug) miestiečių patogumui nutarė pastatyti  dar vieną pėsčiųjų tiltą per Šyšą. Draugija, vadovaujama pirmininko August Bethke ir jo pavaduotojo Fritz Blasinski, ėmėsi iniciatyvos surinkti pinigines aukas iš žmonių, einančių sekmadieniais pasivaikščioti per Elizabeth (lietuviškai – Elžbietos) tiltą į Varnamiškį, pėsčiųjų tilto statybai.

August Bethke pats sekmadieniais rinko aukas ir jo iškalbos dėka lėšos buvo greitai surinktos, o tiltas pastatytas apie 1926 metus. Taigi šie žmonės buvo šio tilto statybos sumanytojai ir įgyvendintojai, juos pažinojo ir gerbė visa Šilokarčemos bendruomenė, todėl pėsčiųjų tiltas ir buvo pavadintas jų vardais Fritz – August – Brücke.

(Fritz Blasinski mirė 1940 m. ir buvo palaidotas senosiose Šilutės evangelikų liuteronų kapinėse, o August Bethke buvo paskutinis Heinrichsvalde (dabar – Slavskas) meras. Po karo jis mirė Vakarų Vokietijoje.“
Tokia baigiamo statyti naujojo pėsčiųjų tilto priešistorė.