Atnaujintos Minijos kaimo krantinės tampa turistų traukos centru

 

Kantines 1Šių metų rudens paskutinėmis dienomis Pamario kraštas turės dar vieną vandens gausmo ir gamtos grožio apsuptą turistų traukos objektą. Lietuvos Venecija vadinamo Minijos kaimo gyventojai ir svečiai jau džiaugiasi sutvarkytomis krantinėmis, sutvirtintais Minijos upės krantais, įrengtais pasivaikščiojimo takais bei poilsio aikštelėmis.

Dėl konflikto nuo pylimo šalinant medžius užsitęsęs projektas „Minijos kaimo krantinių sutvarkymas“ šiuo metu juda pabaigos link – jis bus baigtas iki šių metų lapkričio 30 dienos.

Šilutės valdininkai atliktų darbų kokybe patenkinti, jokių priekaištų rangovui – UAB „Šilutės polderiai“ neturi. Vėliau rajono Tarybai reikės apsispręsti dėl krantinių ir čia esančios infrastruktūros priežiūros – juos patikėti kuriai nors bendrovei ar vietos bendruomenei.

Padidės Minijos kaimo patrauklumasKantines 2

2010 m. kovą buvo sudaryta trišalė finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros ir Šilutės rajono savivaldybės administracijos dėl projekto „Minijos kaimo krantinių sutvarkymas“ įgyvendinimo.

Bendra projekto vertė – beveik 4,8 mln. litų: 4 423 661,44 litų skyrė Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo sanglaudos skatinimo veiksmų programa iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, 358 675,25 Lt pridėta iš Šilutės rajono savivaldybės biudžeto.

Šiuo projektu siekta sutvarkyti Minijos kaimo krantines ir gyvenamąją aplinką, sudarant sąlygas kaimo gyventojų gyvenimo kokybei pagerinti bei sukuriant palankesnes sąlygas ūkinei veiklai plėtoti.

Pasak projekto rengėjų, sutvarkius Minijos kaimo krantines ir pagerinus gyvenamąją aplinką padidės kaimo patrauklumas ir vietos gyventojų rekreacijos bei laisvalaikio praleidimo galimybės, o tai turėtų didelę teigiamą įtaką Minijos kaimo nuolatinių ir sezoninių gyventojų gyvenimo kokybei. Tikimasi, kad Minijos patrauklumas pagerintų ir kaimo  demografinę situaciją.

Įgyvendinus projektą, Minijos kaimas ženkliai pasikeitė: įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų takai bei privažiavimo prie krantinių keliai; įrengti krantinių šviestuvai ir kiti privažiavimo kelių dviračių ir pėsčiųjų takų apšvietimo įrenginiai; įrengtos laikinų plaukiojančių prieplaukų kranto atramos, laiptai ir jų atramos; nutiesti požeminiai elektros kabeliai; Kantinesįrengtos paskirstymo dėžutės prie planuojamų įrengti laikinų plaukiojančių prieplaukų; įrengtos požeminės kanalizacijos sezoniniams elektros kabeliams patiesti; parengtas Minijos kaimo krantinių ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymo techninis projektas.

Krantinės apšviestos šviestuvais, kuriuos įrengė UAB „Įtampa“.

Darbai galėjo būti baigti anksčiau

Pasak statybininkų, sudėtingiausia buvo sutvirtinti pylimus abiejose Minijos upės pusėse. Daugiausia dėmesio skirta kairiajam krantui, kurio sutvirtinimai specialiai apdirbti medžiu. Nuogąstaujama tik dėl šios krantinės išsaugojimo, nes kai kurie gyventojai jau dabar neatsakingai palieka savo laivus prišvartuotus tiesiog prie krantinės – jie daužosi į apsauginę sienelę. Reikėtų, kad gyventojai ją saugotų kaip įprasta laivininkystėje – prikabinę guminių apsaugų (kad ir senų padangų).

Siekiant išsaugoti autentišką kaimo vaizdą, dešiniojoje krantinėje kai kur netgi paliktos nendrės.ES logo su trim fondais spalvotas copy
Kiekvienoje upės pusėje įrengtos prieplaukos didesniems laivams – dvi dešiniojoje, viena kairiojoje. Kiekvienai sodybai įrengtas medinis nusileidimo takelis prie vandens.