Atsiprašome dėl R. Tamošauskienės straipsnio

Gegužės 25 d. „Šilutės naujienose“ spausdinome mokytojos, LPKTS Šilutės filialo pirmininkės Reginos Tamošauskienės straipsnį, pavadinimu „1948 metų „Vesna“ („Pavasaris“) – masinių trėmimų iš Klaipėdos krašto paminėjimas.“

Redakcija sulaukė ilgametės buvusios Šilutės muziejaus direktorės Rozos Šikšnienės laiško, kuriame teigiama, jog šis straipsnis yra plagijatas.

„Nuo pirmo sakinio iki informacinio teksto apie renginį t. y., „Gegužės 21 d. Šilutės rajono tremtiniai…“ yra nuplagijuotas iš mano straipsnio žurnale „Voruta“ Nr. 4, 2020 m. gruodžio mėn. „Masinį trėmimą iš Klaipėdos krašto 1948 gegužės 22 prisimenant“. Šį straipsnį išspausdino „Atvira Klaipėda“ ir internetinis leidinys „8 diena“, skyrelyje „Atodangos“, tačiau visuose straipsniuose nurodytas autorius“.

Daug istorinės medžiagos surinkusi ir viešinusi R. Šikšnienė sako neprieštaraujanti, kad jos straipsniais būtų pasinaudojama, tačiau tokiais atvejais privalu nurodyti autorių. Juolab, kad ir ji pati savo straipsnyje įvardijo visus kurie dalijosi prisiminimais.

Redakcija šių faktų nežinojo, todėl atsiprašome skaitytojų ir R. Šikšnienės.