Atsiranda galimybės įsigyti automatinius šaunamuosius ginklus

Seimas pritarė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimams, leisdamas privatiems ginklų prekiautojams Lietuvoje prekiauti civilinėje apyvartoje leidžiamais A kategorijos ginklais.

pixabay.com nuotr.

Šiuo metu šauliai, kariai savanoriai ir profesinės tarnybos kariai gali įsigyti ir laikyti namuose A kategorijos ginklus, bet nusipirkti negali, nes niekas negali parduoti. Įstatyme reglamentuotas ir draudimas įsigyti ir turėti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis LR pilietybės neturintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.

Įstatymas įsigalios 2023 m. balandžio 1 d. Iki įsigaliojimo išduoti atitinkami leidimai ir rašytiniai sutikimai galioja iki jų galiojimo pabaigos, licencijos – galioja ir toliau. Iki įsigaliojimo dienos pradėtos ir nebaigtos licencijų ir leidimų išdavimo, ginklų, jų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo ir realizavimo bei kitos procedūros baigiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusia tvarka.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie turi Rusijos ar Baltarusijos pilietybę, bet neturi Lietuvos pilietybės, iki šio įstatymo įsigaliojimo įsigytus ir turimus ginklus, jų priedėlius, šaudmenis, jų dalis privalo ne vėliau kaip per metus juos parduoti per subjektą, turintį teisę prekiauti ginklais arba juos perduoti policijos įstaigai sunaikinti. Tai padarius išduoti leidimai laikyti ginklus ar juos nešiotis bus panaikinti.

Seimo kanceliarijos inf.